Blå Fåglarna – Tier-Eir via Galaxygirl, 3 juni, 2019

Blå Fåglarna – Tier-Eir

via Galaxygirl

3 juni, 2019

Hälsningar till människan som skriver och till alla människor som läser dessa ord. Jag är Tier-Eir från gruppen med de Blå Fåglarna, högre uppstigna varelser som har övervakat denna sfär av tid och rum i alla dess förändringar. För nu är tiden mogen för den planetariska uppstigningen för er planet Gaia, som förändras och förvandlas rätt under era fötter. Vi övervakar de planetariska kodningarna för åtskilliga världar. Vi hjälper de andra i sitt uppstigningsuppdrag på en planetarisk nivå. Vi kan nu se att det är dags att formellt introducera oss själva, fastän vår närvaro redan har tillkännagetts genom skrifterna och rapporteringarna av vår käre vän Corey Goode, som så outtröttligt har arbetat tillsammans med oss under sina många år av tjänstgöring. Tack så mycket Corey.

Det är sådana som Corey, och sådana som många av er, som ska bli de framtida ledarna i början av Gaias övergång. För ett avslöjande är definitivt i allra högsta grad på väg, det stämmer. Många, många samtal har förts och pågår i detta högst pågående nu, vad gäller det högst välsignade sätt på vilket mänskligheten får uppleva sitt uppvaknande. Naturligtvis är de som har förberett sig och håller på förbereder sig med dessa högre inströmningar av ljus synnerligen redo att flyga, med utbredda vingar, och de som inte har förberett sig kan vara en aning burriga i sina fjädrar. För energierna väntar inte på någon. Energierna från Alcyone kommer i rasande takt, starkt i sitt ljus. Vi hjälper till med de Arkturiska teamen med att finslipa och finjustera, med att inkludera de nödvändiga inkodningarna så att de flesta ska kunna gynnas av dem och att de ska kunna komma in i den allra mest ändamålsenliga och perfekta harmoniseringen. Men ärligt talat så är det er uppgift att vara i harmoni, det är en del av det inre arbetet och de rensningar som många bland mänskligheten inte har utfört. Därför har många av er gjort den inre utrensningen för massorna och det tackar vi er för, på grund av att de ännu inte känner till tillräckligt för att kunna göra det. Under flera års tid har ni varit de tysta ljusbärarna, vilket är lämpligt och ändamålsenligt, för att ropa ut det från taken hade varit dumt och farligt. Fastän de som är visselblåsarna, likt Corey och många andra, blir i hög grad ändamålsenligt beskyddade, vilket även ni kanaliserare blir, för ni är ståndaktiga i att hålla ljuset, hålla högre vibrationer och detta gör er ogenomträngliga för attacker från de lägre varelserna. Ni får galaktiskt, och javisst, till och med inter-galaktiskt beskydd.

Därför säger jag till er alla att ni ska lysa med ert ljus. Lys modigt med ert ljus, starkt, skinande. Var det Kristnade Ljuset. Var Jesus. Var Buddha. Var Maria. Var era uppstigna mästare i en kropp, för de har tillhandahållit er med utmärkta exempel på de högre sätten, de uppstigna tidslinjer som var dimmiga i sin möjlighet, men nu har blivit ingjutna med mod av energierna och de är kraftiga. För uppstigningen äger rum i denna sfär. Om de mörka går med på det eller inte saknar betydelse. Deras röster räknas inte längre. Ljuset ska nu upplevas med storslagen inre, varsam glädje och ni mina vänner, ni upplysta, Kristusbärarna, ni har nu intagit de främsta sittplatserna. Er service får beröm och vi hälsar er i er tjänstgöring för ljuset. Jag är Tier-Eir. Jag önskar er frid och jag lämnar er inom den.

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...