Peggy Black och ”Laget” ~ Tider av Stor Förändring, 21 april 2023

Peggy Black och ”Laget” ~ Tider av Stor Förändring
21 april 2023
Vi är här för att stötta dig då du återigen erbjuds möjligheten till transformation och expansion. Du och din planet erbjuds energi som kommer att röra sig genom alla begränsningar i ditt liv och denna planet. Dessa är extremt starka vibrationer och energier för att hjälpa och stödja dig att flytta till en högre dimension och en ny verklighet.
En av de viktigaste mästerskapen och färdigheterna du tar med dig till detta ögonblick i tiden är din medvetenhet när du förkroppsligar är att vara fullt medveten om att du är i varje NU. Det spelar ingen roll vad du gör eller med vem du gör det, nyckeln är att vara i nuet, helt fylld av din glädje tacksamhet och uppskattning. Det är inte vad du gör utan hur du gör varje ögonblick. Det finns en plats inombords som alla längtar efter att upptäcka. Det är den där platsen för det milda flödet av händelser och aktiviteter, särskilt när din planet är begåvad med transformationsenergin.
När människor upplever kamp och stress bidrar detta bara till disharmonin i aktiviteten och det skenbara kaoset. När energin och dynamiken i kamp och stress är engagerad krävs medveten skicklighet för att förändra och omvandla mönstret. Ofta är det mönstret av stress och kamp som de för med sig till alla aktiviteter.
Det är ett mönster som är starkt i massmedvetandet, tron att allt är en kamp, en utmaning, en påfrestning. Detta är en illusion. Detta är ett inlärt mönster. Nu är det dags att släppa detta för dig själv.
Det finns ett mentalt sinnestillstånd och ett känslomässigt tillstånd som vi inbjuder dig att upprätthålla. När du tar med din medvetenhet in i nuet av NU och du har en energisk hållning av hög vibration oavsett vad du gör, oavsett vem du gör det med, kommer det att finnas ett flöde, en nåd och en lätthet, till och med när saker och ting känns intensiva.
Illusionen av kamp, stress och ansträngning är låga frekvenser, och dessa sinnestillstånd vibrerar/utstrålar i den tredje dimensionen. De är en del av låsningens matris. Du har nu möjligheten att bryta dig ur denna låsning och gå till en högre dimension av medvetande.
Många människor blir medvetna om att de är flerdimensionella varelser som agerar i ett hologram här på planeten jorden. Detta hologrambräde erbjuder illusionen av begränsningar. Illusionen av begränsning är stark, den är väl underhållen, den uppmuntras och den förstärks av media, ledarna och den gamla tredjedimensionella paradigmen.
Begränsningsprogrammen ges till varje människa vid ankomsten av sina föräldrar och av samhället. Många människor ifrågasätter eller upptäcker aldrig att de verkligen är kraftfulla skapare. De finns och lever sina liv med en torftighet av medvetande.
Det finns en evolution, en förvandling som sker i hjärtan och sinnen hos mängder av människor på jorden vid denna tid. Denna utveckling av medvetande expanderar till sanningen om det obegränsade jaget, medvetenheten och aspekten av att varje människa blir medveten om sina liv i flera verkligheter.
Medvetenheten om att stanna i en hög vibration av glädje, tacksamhet och uppskattning tillåter dig att stanna i den femte dimensionen där synkroniteter, mirakel och gudomliga förbindelser tillåter ett graciöst flöde av händelser och aktiviteter. Det erbjuder en förändring i din tro på tiden.
Vi delar med oss av exemplet på en snabbt rörlig och stark strömsflod. Om du kämpar mot rörelsen kommer du att drunkna. Men om du kapitulerar är din kropp tillräckligt flytande för att flyta och kommer därför att röra sig med den starka strömmen. Återigen, om du klamrar dig fast vid stranden, oförmögen att ge upp och inte kan klättra ut eller ens simma, kommer du att tröttna och drunkna.
Under dessa tider av stora förändringar på er planet finns det en stark strömflod av energi som rör sig snabbt. Denna dynamiska och kraftfulla energiström som sköljer över er planet rör sig genom alla aspekter av livet, den badar varje cell och atom i kroppen med en frekvens av transformation och evolution. När du som varelse överlämnar dig till denna snabbt strömmande ström rör du dig med den, blir du en del av den, som en liten kvist som flyter på ytan.
Men om du klamrar dig fast vid stränderna av gamla mönster, gamla välbekanta beteenden kommer du att bli misshandlad, du kommer att tröttna och du kommer att drunkna eller om du kämpar mot energiströmmen eller tvivlar på dess kraft kommer du att bli överväldigad.
Det bästa och mest medvetna sättet att hantera denna otroliga energi som ges till mänskligheten vid denna tidpunkt är att modigt lita på flödet och tillåta dig själv att omfamna rörelserna och förändringarna som äger rum. Överlämna dig till tillit, släpp till en plats i ditt väsen som erbjuder dig flexibiliteten i allt som händer.
Du som förändringsagent, ljusväsen och andra som du själv är mest effektiva när du kapitulerar i flödet. Det är din flexibilitet, tillit och vägledning som gör att energiströmmen kan bära dig säkert.
Vid denna tidpunkt finns det många miljoner varelser som du själv som är medvetna om den större bilden som utspelar sig, vaknar upp och förstår den gudomliga manifestationen. Som ljusets väktare är du mest kraftfull och effektiv när du upprätthåller en högfrekvent vibration av glädje, tacksamhet och uppskattning. Dessa känslor låter dig flyta på energiströmmen som kommer med mer intensitet varje dag; täta känslor som rädsla, ilska, frustration och sorg är som tyngder på dina fötter, de kommer att dra ner dig och du drunknar.
Återigen säger vi till er träna på att upprätthålla högfrekventa vibrationer och känslor. Du är mest effektiv som förändringsagent. Du är mer fullständigt ansluten till den gudomliga källan och vägleds därför till de platser och människor som är redo och villiga att flytta. Du kommer att erbjuda en vibration som kommer att trigga medvetenhet hos en annan, en vibration som kommer att förankra ett nytt utökat medvetande. Du kommer att erbjuda en livflotte till dem som är villiga att lita på sin gudomliga natur och överlämna sig till vem de är, magnifika varelser av gudomligt ljus.
Vi är tillgängliga för att stödja dig när du integrerar dessa kraftfulla energier och tillåter dig själv att röra dig med lätthet och nåd in i din nya verklighet och nya hologram.
”Laget”
©2023 Peggy Black Alla rättigheter reserverade. Meddelande ges att det är förbjudet att skapa videor av andra än författaren, kanalen och skribenten. Du får dela detta meddelande och distribuera så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta copyrightmeddelande och webbadress. www.morningmessages.com GRATIS 88 meddelanden tillgängliga.
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *