Teamet via Peggy Black, 16 oktober 2017

Teamet via Peggy Black

16 oktober 2017

Vi är här, alltid redo att stötta och hjälpa er och alla dem som efterfrågar vår närvaro. Vi påminner er om er sanna kraft som förkroppsligade gudomliga multidimensionella varelser som upplever begränsningarna i en 3D-verklighet. Allting ni blivit lärda fokuserar på begränsningarna.

Ja, vi inser att den fysiska kroppen inte kan flyga, eller gå genom väggar, då den har en täthet. Denna känsla och upplevelse av täthet förstärker illusionen av begränsningar. Kom ihåg att detta är en verklighet i dualitet.

Ni har en fysisk kropp som tillåter er att samverka med denna dimension och tolka vibrationerna ni möter som goda eller dåliga. Vi vill påminna er om att ni också har en energikropp som har förmåga och sant syfte att vara i partnerskap med det fysiska självet.

Det är i detta partnerskap och denna medvetenhet mellan det 3D fysiska självet och energikroppen hos det gudomliga medvetna självet, som verkligt skapande sker. Skiftet som inträffar inom er verklighet är kampen mellan det begränsade fysiska självet och det obegränsade gudomliga självet.

Kampen sker inom varje individ och är förstorad och bevittnad av kollektivet. Föreställ er att var och en blir stimulerad, aktiverad, eggad till insikt om att de är mer än den fysiska kroppen som verkligen känns verklig. Detta eggande kommer att fortsätta inom kollektivet eftersom ni är på väg att utvecklas och stiga upp till högre dimensioner. Vibrationerna som nu erbjuds av de galaktiska/kosmiska styrkorna flödar i alla aspekter av er planet.

Täta dåliga energier trycks till ytan för att omvandlas. När dessa täta negativa energier bevittnas av ert begränsade fysiska medvetande känner ni hopplöshet, hjälplöshet, frustration och ilska. Olyckligtvis håller dessa känslor av hopplöshet och hjälplöshet, frustration och ilska, er bara låsta i denna täta begränsade 3D-upplevelse.

Det är skickligheten och fastheten hos en sann mästare som förmår bevittna de händelser som orsakar sådant kaos och sådana tragedier och erbjuder en frekvens och vibration som lyfter upp, skiftar och förankrar en ny mall och ett nytt mönster.

Varje person som känner igen och minns detta vet att detta är ett av skälen till att de är här igen i denna begränsade upplevelse. Varje individ har styrkan, förmågan och ansvaret att nå och uttrycka en vision, en vibration, som hedrar allt.

Det är särskilt sant och viktigt när det fysiska uttrycket är kaotiskt och extremt tragiskt. Det finns de som stryker denna dysfunktion, detta kaos, ur sin egen missförståelse av vilka de är, ur sina egen sårade kärna och rädsla. Det som erbjuds kommer att aktivera och kalla fram alla undertryckta känslor hållna inom kollektivet.

Denna triggning av negativa och dåliga känslor av rädsla, hat, maktlöshet och chock blir förstärkt och strålar ut till hela fältet. Alla empatiska varelser känner dessa täta känslomässiga vibrationer och kan lätt matcha dem.

Energi kommer alltid att följa tankar, så ur omedvetenhet och matchning av de dåliga energier som erbjuds kommer cykeln att repeteras om och om igen och blir starkare och ljudligare varje gång. Det är som ett energinät som fångar de som inte är vakna, som är i någon form av förnekelse, eller i ett tillstånd av medveten slummer.

Vakna upp, vakna upp till er personliga kraft och medvetenhet. Ni är inte hjälplösa, ni är kraftfulla bortom ord. Äg det, lev det, kalla fram det bit för bit. Var vaksamma på hur era kretsar aktiveras, vad som ansluter er, vad som ger er en stöt, vad som gör er arga. Detta är de känslor och tankar som håller er kvar djupt i 3D.

Påminn ständigt er själva om att vara medvetna, att vara helt närvarande i stunden. Det är från det fullt medvetna tillståndet av medvetenhet i stunden som man kan och också skiftar denna verklighet, personlig eller kollektiv.

Har ni en akutlista på de steg som återställer ert medvetna tillstånd av medvetenhet? Öva enkelt genom att följa er andning, lång, långsam och djup. Denna enkla övning påverkar fysiologin i hela den fysiska kroppen. Det är en elegant metod för att återställa ert gudomliga medvetande, speciellt då ert fysiska medvetande är i ett tillstånd av rädsla, ilska, ledsenhet eller frustration.

Detta är de verktyg vi vill påminna er om att använda ofta. När ni är i ett tillstånd av tacksamhet och uppskattning expanderar varenda cell i er kropp, även självaste ert DNA. Detta är det tillstånd av vibrationell frekvens som inbjuder synkroniciteter att inträffa i era liv och affärer. Detta är den frekvens som präglar kvantumet med den nya mallen.

Detta är den energi som förankrar högre medvetenhet i det kollektiva fältet. Dessa känslor av tacksamhet och välsignelser från ert gudomliga vetande är i sanning den magi som omvandlar alla kaotiska energier. Även mitt i, särskilt mitt i, någon form av kaos, är det lämpligt att stadigt hålla sig fast vid upplevelsen av att vara medveten om att ni är medveten.

Kom ihåg att ta god hand om er själva. Tillbringa tid i naturen, vila och var snälla mot er själva och andra. Öva djup andning då ni sänder kärlek och uppskattning till er fysiska kropp. Låt färger flöda genom er kropp, bada varenda cell i ljus. Tillåt er själva leka i fantasin.

Fantisera och öva på att känna en annan typ av verklighet. Föreställ er att ni flyger, eller rör er genom dimensionerna eller till och med gör tidsresor. Var lekfulla med er själva och låt era tankar expandera till alla obegränsade möjligheter. Tillåt er själva flera gånger varje dag skifta era tankar till sådant som känns läckert, sådant som får er att le och skratta.

Kom ihåg att det fortfarande finns tillräckligt många människor som är fast i bekymmer, rädsla och mental frustration. Ni är de som genererar en högre frekvens av klarhet och expansion. Det finns alltid mer som ska avslöjas. Kliv in i er personliga kraft för att omvandla dåliga energier, utan att snärjas av negativiteten eller hopplösheten.

Det är nu viktigare än någonsin. Er planet genomgår en ofantlig healing och ett skifte från dualitet till en förståelse och kollektiv erkänsla av enhet. Ni är här för att förankra just den sanningen. Ni är här för att vara medvetna om att ni är medvetna och att dela den medvetenheten med andra medelst era ord, tankar, känslor och exempel. Det är det enda som kan stötta denna planets uppstigning.

Vi ger er erkännande för att ni är förkroppsligade i denna tid. Lita på oss när vi säger att ni är de utvalda, bara mästare tillåts vara delaktiga i denna fantastiska process av uppstigning.

Vi är här för att stötta, vägleda och påminna er om att ni är magnifika skapare och varelser av ljus.

Teamet

©2017 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited.  You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

You may also like...