Peggy Black och ”Teamet” ~ Ritual som en helig konst, 22 september 2023

 

Peggy Black och ”Teamet” ~ Ritual som en helig konst

22 september 2023

21 september 2023, via email

Vi är här. Vi skulle vilja tala om ritualer och deras syfte och kraft. All handling i livet kan vara en ritual av syfte och kraft när varelsen/Människan tar med sig sitt fulla medvetande och sin avsikt till handlingen. Ritualer som skapas och hedras kopplar alltid de många nivåerna och aspekterna av Människan/varelsen till allas enhet.

Ritualer skapar en dörröppning, en passage för ditt medvetande för att resa. Ritualer är vävning av många verkligheter och dimensioner till en helhet. Ritualer som skapas och hedras av en fullt medveten Människa har enorm kraft att transformera och läka sig själv och därmed planeten.

Vikten av att hedra de vanliga uppgifterna i ditt liv som en ritual förvandlar handlingen; de blir en plats för magi och utveckling. Det finns många nivåer och aspekter som avslöjas i ritualer.

Era religioner i världen är medvetna om de krafter som ritualer bär och era barn i låga åldrar får lära sig rörelserna i ritualerna och ceremonin. De flesta människor utför ritualer av vana, utan medveten tanke på de djupare betydelserna. Det finns ett outtalat språk som åberopas i ritualen.

Altare erbjuder en plats mellan världar, de är maktplatser och de är portaler. Era altare har placerats i kyrkor;de har tagits ifrån det vanliga folket. De kontrolleras av kyrkan.

Det finns de bland er som känner till och förstår den kraft och helighet som altare erbjuder. Dessa människor skapar altare som är personliga och altare som välkomnar så att det heliga kan komma in i deras liv. När en varelse skapar ett altare och hedrar det Gudomliga med ritual finns det en tydlig koppling, en öppning och en portal.

Altare och heliga platser på er planet som har hedrats av ritualer genom tiden, bär på en enorm energetisk kraft och närvaro. Man kan resa, färdas, i fysisk form eller energetiskt till dessa platser, dessa heliga platser, och ansluta och ta emot de gåvor som erbjuds.

Idag i ert samhälle är Mänskliga ritualer för de flesta bara ord som upprepas utan en sann förståelse av magin, kallelsen som skapas. Ritualer när de skapas med ett uppriktigt hjärta ger varelsen en länk och en väg att följa, en koppling till det större jaget, det totala jaget, det flerdimensionella jaget.

Vi har talat om ritualer och deras betydelse, nu vill vi erbjuda er en utökad uppfattning om denna heliga konst. En individ kan börja lyfta sitt liv och sina handlingar genom att medvetet skapa ritualer kring de vardagliga uppgifterna i livet.

Du kan höja, erbjuda som en högre vibration de enkla uppgifterna du utför varje dag.

Det finns ritualer som du kan utföra för att hedra varje säsong av året. Då kommer energikonstruktionen du har kallat fram att krydda dagarna som följer.

Din kropp, ditt sinne, dina emotioner och din själ kommer att minnas årstidens betydelse, kvaliteterna och egenskaperna för den här tiden på året och kommer att flyta mer i harmoni. Det finns ritualer där du kan vara medveten om månens cykler och dess rörelser i din kropp. Du kommer att kunna observera rytmerna, dragningen och pulsen hos dessa kosmiska energier.

Det finns ritualer för stadierna i ditt liv, när du rör dig genom tiderna och årstiderna på din tidslinje. Genom att hedra dessa passager i ritualer kan du ta steget rent in i nästa. Skapa en ritual som hedrar scenen du lämnar genom att ta med lektionerna och gåvorna och släppa det som är färdigt. Dina medvetna handlingar i denna ritual kommer att förkroppsliga varje steg i ditt liv mer fullständigt.

Det finns ritualer som du kan skapa som hedrar stadierna i varje dag. En morgonritual kan vara så enkel som en talad bön eller så kanske du väljer att utöka din ritual till att inkludera flera handlingar som medvetet kommer att förstärka detta skede av din dag. Kanske tänder du ett ljus, ber din bön och bringar din medvetenhet till din fysiska form. Fyll dig själv med energin, ljuden och gåvorna som morgonen erbjuder. Det här är en tid för tacksamhet, en tid för avsikter, en tid för att ansluta.

Sedan vid middagstid, var medveten om att du har gått in i ett annat skede av dagen och lämna bakom dig det som är komplett från morgonen och kliv in i denna annorlunda rytm och energi. Gör detta i skymningen när solen ger vika för stjärnorna. Skapa en enkel ritual och skapa medvetenhet om att nästa skede av tiden flyter på med olika ljud och olika aktiviteter. Återigen innan din nattsömn, skapa en ritual för att hedra dagen som levts, erkänna dig själv, släppa allt som behöver släppas. Detta är en tid av förlåtelse och tacksamhet.

Vi hör din oro över att komma ihåg att göra dessa ritualer och vi säger detta; efter en kort tid kommer dessa dagliga ritualer smidigt att vävas in i dina dagar och de kommer att lägga till en ny dimension till ditt liv. Ritualer hjälper den fulla andliga närvaron att komma fram.

Nu när du börjar se alla dina handlingar som heliga, alla dina handlingar som en ritual, en helig ritual, från att laga mat, till din uppgift att städa och skapa ordning i ditt liv. Detta ger din fulla andliga närvaro till varje aktivitet. Genom handlingen att skapa ritualer förblir du mer medveten, mer närvarande och mer levande med allt du gör, med varje åtgärd du vidtar.

Ritualer kan vara så enkla som ett talat ord av erkännande av vad som sker eller så utarbetade som du kan föreställa dig. Varje person kommer att finna den plats som är mest bekväm med att bjuda in fler ritualer i sitt liv, sin dag och sina handlingar. Ritualer öppnar och stänger en aktivitet. Enkelt.

Ritualer och avsikter ger en mycket liknande vibration in i din medvetenhet och hur du möter alla aspekter av verkligheten.

En enkel ritual före en måltid förbereder sinnet/kroppen att acceptera den mat som erbjuds. En avslutande tacksamhetsbön och ett enkelt böjt huvud fullbordar ätandet. En ritual som skapas när du duschar eller badar har stor kraft att rena energifältet såväl som kroppen. Det här är enkla förslag. Vi njuter när du upptäcker och utforskar äventyrliga sätt att föra in ritualer mer fullständigt i dina upplevelser.

Nu ska vi tala om ritualer som kan skapas som ram för att hålla en aktivitet eller en händelse och en sammankomst. Det finns ritualer för frisläppning och ritualer för att föra fram. Börja vara medveten om de ritualer du redan har i ditt liv. Vissa kan du kalla för vanor. Titta och se hur du kan ändra och höja denna vana till att bli en helig andlig handling.

Var i Frid, Älskade. ”teamet”

©2023 Peggy Black Alla rättigheter reserverade. Meddelande ges att det är förbjudet att skapa videor av andra än författaren, kanalen och skribenten. Du får dela detta meddelande och distribuera så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och denna webbadress. www.morningmessages.com GRATIS 88 meddelanden tillgängliga

 

 Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *