Peggy Black och “Teamet” 16 april 2021

 

Peggy Black och “Teamet” 16 april 2021

 

Peggy Black och “teamet” ~ Allt är Intrasslat

 

16 april 2021, via email

Vi skickar här vår kärlek och tacksamhet för den otroliga service ni gör för denna verklighet. Kom ihåg att allt är intrasslat. Ditt uppväckta jag är början på att världen åter öppnar från dess viloläge.

För första gången i mänsklighetens historia är det en otrolig svallvåg av kollektivt uppvaknande.

Du är en viktig del av den kraftiga ökningen. Du är en flerdimensionell varelse som vaknar upp till ditt uppdrag. Detta globala viloläge har erbjudit dig och andra en inbjudan att höja dina vibrationer. Det har påmint dig om att det är dags att öka din personliga andliga utveckling.

Eftersom planeten har stängts ner för de flesta normala aktiviteter har alla drivits mot kanten av sin komfort. Det har varit det svåraste för många, att vara ensam och borta från alla sina normala distraktioner och upptagenheter. Det har tvingat individer att möta och träffa på deras många rädslor och osäkerheter. Denna långvariga nedstängning har gett dem möjlighet att börja läka det som vanligtvis har undvikits.

Du har varit tvungen att sitta med och möta dina inre demoner, negativa mönster och minnen. Vi är glada att erkänna att du verkligen har förvandlat dessa energier. Du är en del av det väckta medvetande som kommer fram just nu.

Kom ihåg att du är en elektromagnetisk varelse som avger en frekvens. Du kommer bara att framkalla de saker och upplevelser som är på samma frekvens som du erbjuder. Börja vara uppmärksam på varje enskild person, händelse eller omständighet under din dag eftersom det berättar vilken frekvens du vibrerar på. Allt är intrasslat.

När din fysiska värld börjar återupptas, var medveten om att det finns en infusion av nya friska energier som behöver förankras. Det är dags att vara barnmorska och föda en ny verklighet. Du bevittnar konflikten mellan det gamla paradigmet och det som vill födas. Det är dags för dig att ställa om, starta om och fokusera så många gånger som du behöver. Gå ut ur dina gamla mönster, dina gamla rutiner.

Vi uppmanar dig att inse att du inte kan gå tillbaka till det som var före den globala nedstängningen, eftersom det inte finns längre. Så du har det fantastiska privilegiet att bevittna och skapa något som är helt nytt och fräscht. Gå åt sidan, gör plats och välkomna in i ditt liv detta oväntade nya som kommer fram.

Det finns ett fält med alla möjligheter, gå in i det fältet, spela i det fältet. Välj att tro på plötsliga mirakel och oväntade välsignelser.

Låt ditt lilla begränsade sinne försiktigt utvidga sig till omfattningen av vad som är möjligt. Inse att du ständigt måste välja mellan det gamla och det nya, vad som är säkert eller det oväntade. Vet att du vägleds och lita på din inre vägledning som kommer till dig i många former och på många sätt.

Var snäll mot dig själv och andra. Se till att du håller dig hydratiserad, vilar ofta, mediterar och rör dig försiktigt, gör ditt bästa för att äta ekologisk mat och att medvetet förvandla dina negativa reaktioner och känslor.

Tillåt dig själv att använda superkraften i din fantasi. Tillbringa några minuter varje dag med stängda ögon och låt dig föreställa dig något helt nytt, uppfinna utrymmet, lek med tanken på att skifta form. Föreställ dig så tydligt som möjligt, hur det kan vara att vara en fågel i flykt, känna vinden mot dina vingar, se landskapet nedan. Gör den här upplevelsen så verklig att när du är klar känner du dig uppdaterad, förnyad. Tillåt dig själv möjligheterna att skifta form till vilken varelse som helst.

Tillåt dig i din fantasi att resa till många av de vackra platserna på jorden, kanske till en av de heliga platserna du har besökt eller har längtat efter att besöka. Se dig själv där, känn den energi som erbjuds från den heliga platsen. Ge nu din energi till den heliga platsen som en gåva. Tänk dig att din gåva aktiverar den här webbplatsen också till en ny nivå.

Föreställ dig och tillåt dig själv att resa till vilken plats som helst i universum, till något stjärnsystem eller någon galax. Du är ett flerdimensionellt väsen av ljus, du är ett stjärnväsen. Allt detta är möjligt.

Föreställ dig nu en ny värld. Vad skulle du skapa om allt var möjligt? Låt dig själv se det och känna det, känna det i varje tänkbar idé. Låt dig föreställa dig ett helt nytt medicinskt paradigm där det finns en medvetenhet om att människor kan läka sig själva. Föreställ dig ett nytt ekonomiskt paradigm där alla människors ekonomiska välbefinnande beaktas. Föreställ dig nya sätt att rengöra och rensa föroreningar i era vatten och er luft. Föreställ dig fantastiska lösningar som stöder människor att trivas och expandera till deras otroliga fantastiska stjärn-jag.

Ge inte upp. Fortsätt att se det goda. Fortsätt att dyka upp. Fortsätt att älska. Fortsätt att ge tillbaka. Fortsätt vara snäll. Fortsätt vara modig. Fortsätt att bry dig. Fortsätt att prova nya saker. Fortsätt att visa nåd. Fortsätt. Din energi, din avsikt och din fantasi gör verkligen skillnad. Du är lysande. Du är mäktig och du är här just nu för att beså denna nya öppning, detta kollektiva uppvaknande med dessa underbara möjligheter.

Kom ihåg att inkludera oss i ert arbete och era avsikter. Be oss och andra gudomliga varelser att stödja och hjälpa er när ni besår er framtid med nya mönster och uppnåbara mål. Vi bugar för er i tacksamhet för ert arbete och er service, teamet’

 

© 2021 Peggy Black Med ensamrätt. Observera att det är förbjudet att skapa videor för andra än författaren, kanalen och skrivaren. Du kan dela detta meddelande och distribuera det så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta copyrightmeddelande och webbadress. www.morningmessages.com GRATIS 88 tillgängliga meddelanden

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...