Teamet via Peggy Black, 18:e september 2017

Teamet via Peggy Black, 18:e september 2017

 

Vi är här, och bekräftar er återhämtningsförmåga och ert kurage, medan ni håller ett utrymme av fridfullhet och lugn, mitt i ett otroligt kaos. Ni bevittnar stora skiften och förändringar. Även i er egen verklighet och kropp känner ni/upplever ni stora skiften och förändringar. De himmelska energihändelserna känns vitt och brett, och effekten känns i hela er planet.

Dessa tider inbjuder till äkta mästerskap och medvetenhet om era multidimensionella gåvor och förmågor. Det är viktigt att ni minns vilka ni är, för som gudomliga varelser är ni dörröppnare, portaler och ankare för de frekvenser och vibrationer, som framkallar denna evolutionära tillströmning.

Det kommer fram mer än det som syns. Kom ihåg att fenomenen ofta är vilseledande, så fortsätt att veta och förstå, att det finns mer att avslöja. Ni är i processen med er egen aktivering och omkalibrering. Så vi uppmanar er att vara försiktiga med er själva och ta hand om er.

Många upplever det man kan kalla ovanliga händelser, känslor, tankar och även bilder som kommer fram. Låt bara dessa upplevelser bevittnas och utvecklas utan förväntningar. Som ni vet så har ni bett om denna expansion, om aktivering av era minnen och era egna personliga koder för uppstigning. eraoflight.com

Vi säger, bra jobbat. Ni har inbjudit och villigt tillåtit de himmelska och galaktiska gåvorna av frekvenser, för att utlösa detta fantastiska uppvaknande. Ta hand om de subtila förändringarna ni upplever, för de kommer att avslöja alla begränsningar, även de ni kan ha, kära ni. Ni och er planet är i processen av uppstigning. Därför valde ni att vara en del av denna otroliga kosmiska händelse just nu. Förstå att hela universum bevittnar denna aktivering av uppstigning som sker på er planet. Ni är inte ensamma.

Vi inser att ni många gånger känner er ensamma här, när ni hanterar era personliga kamper och en önskan att expandera, och växa ut ur denna tätt omslutande mentala konstruktion. Vi försäkrar er att ni gör ett mycket bättre jobb, än ni erkänner för er själva. Använd era verktyg när ni känner er sitta fast i kampen.

Kom ihåg att det är viktigt att fysiskt röra vid ytan på er jord. Denna åtgärd innehåller två viktiga aspekter. När ni placerar era bara fötter eller hela kroppen på jorden, kan denna enkla gest göra så att all disharmonisk energi frigörs, och ni återvänder snabbt tillbaka till ert centrerade, balanserade tillstånd. Ni kommer också att harmonisera er till vibrationerna på er planet, och när frekvenserna förändras, är ni anpassade.

De himmelska och galaktiska frekvenserna som ingjuts i denna dimension, har blivit inbjudna och framtagna av er och ert gudomliga vetande och medvetna själv. Ni har aldrig känt er riktigt bekväma här; ni vet att detta inte är ert hem. Ni vet om mycket bättre verkligheter, där det finns en förståelse för anknytningen och den sanna känslan av enighet.

Denna medvetenhet och förståelse, kommer från att ni minns att ni fanns i de högre dimensionella verkligheterna. Den energi ni känner och bevittnar, uppstår hos hela mänskligheten; några, likt er själva, välkomnar denna enorma förändring men det finns andra som gör motstånd på grund av sina rädslor och av att de har missförstått.

Ändå expanderar dessa frekvenser med aktivering exponentiellt till varje hörn av medvetenheten, i denna 3D-verklighet. Det skakar om saker lite. Vi ber er att vara centrerade och förankra de kärleksfulla energierna som översvämmar er planet. De gamla rädslobaserade programmen och paradigmerna skiftar och transformeras, även om de ser ut som om de ökar.

Det är av största vikt, att dessa frekvenser och aktiverande energier, mottas av de som kan förkroppsliga dem. När de väl förkroppsligats, bär den uppvaknande individen inom sin egen personliga energisignatur, de vibrerande fröna för att utlösa och stimulera andra att blomstra i sina mästarroller.

När ni är anpassade till ert sanna och högre vetande, blir ni medvetna om att ni gör detta arbete för att förankra en ny mall, som kommer att avsluta missuppfattningen som mänskligheten har angående separationen. Ni är den levande portalen som tillåter att detta sanna skifte i medvetenheten kommer fram, och blir erkänt av alla.

Många vilande portaler inom ert personliga fält, ert DNA och fältet på denna planet aktiveras, utlöses och stärks för att öppnas upp och finnas tillgängliga, som en del av detta globala skifte.

Era personliga aktiveringar kommer att manifesteras, unika för var och en. Vi ber er att vara mottagliga och medvetna, i ett lugnt och balanserat tillstånd. Det här är skickligheten hos de mästare ni är. Det är i medvetenheten om vilka ni verkligen är, som ni utför ert bästa och kraftfullaste arbete och service.

När ni har denna förståelse, även om ni bara kan behålla det tillståndet under några ögonblick, så förankrar ni faktiskt en fridfullhet och ett lugn, som gör att hela er planet tar en djup suck, så att säga. Det är också i det tillståndet av fridfullhet och lugn, som ni kan, och kommer att bjuda in himmelska och galaktiska varelser, till att vara med i denna verklighet av partnerskap och vänskap, för det högsta och bästa för alla berörda.

Stjärnvarelser, Uppstigna Mästare, Änglar, Ärkeänglar, Himmelska, tillsammans med alla gudomliga varelser, väntar på er inbjudan, och andra som vet om och uppfattar att detta är deras födslorätt och ansvar. Så var den som inviterar, fortsätt att be om stöd och hjälp från alla kärlekens och ljusets varelser, i alla frågor som rör denna jord, och för välbefinnandet hos allt levande.

Anslut med de elementala energierna, naturväsen, alla dessa eteriska varelser som är dedikerade till naturens healande energi, och dess manifestation. Ni är också, en del av healingaktionen som behövs, för att komma i ett tillstånd av upplysning, och för erkännandet av att allt levande är medvetet och anslutet.

Gör det till er avsikt, att varje dag ansluta er till andra former av levande energi, öva mentalt och energetiskt att nå ut till andra energiformer. Lyssna efter något meddelande som kan komma. Kanske blir ni rösten för de levande varelser, som inte har någon röst. Ni är redo för denna djupa, rika förbindelse med andra.

Det kommer att bli er tysta intention, att veta och känna samspelet med allt, och i den alliansen, erbjuda er egen healande kärlek och balans. Det här är vad som kommer fram nu. Ni är verkligen respekterade, ansvariga medlemmar av Uppstigningsteamet. Minns!

Vi hedrar er med vår kärlek och support. Vi bekräftar er när ni går in i er mästarroll. Vi finns tillgängliga, kalla på oss. ”Teamet”.

 

»Källa – Kanal: Peggy Black

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...