Peggy Black och ”Teamet”, 21 februari, 2023

 

Peggy Black och ‘teamet’ ~ Många Aspekter av Jaget

21 februari 2023, via e-post

Vi är här och bjuder in er att utforska möjligheten att det finns flera aspekter av ert flerdimensionella jag som är tillgängliga för er. Låt oss först skapa flera tydliga idéer, så att ni får en bättre förståelse när detta utvecklas.

Tänk på en tid då du faktiskt har sett er sols strålar slockna i många ljusstrålar. Tillståndet måste vara idealiskt för att detta ska kunna bevittnas. Föreställ dig att solen är du, din huvudsakliga medvetenhet om dig själv i det här livet, denna tidsram. Strålarna som strålar ut är de parallella liven.

Kom ihåg att du är ett medvetande och en aspekt av det Gudomliga Sinnet. Du är multidimensionell till din natur och funktion. Hur denna multidimensionella aspekt av dig själv manifesterar sig beror på dina trossystem, din utökade medvetenhet och din öppenhet för alla möjligheter.

Alla har denna flerdimensionella aspekt. De flesta vaknar aldrig till denna medvetenhet. De går in i denna dimension, korsar medvetslöshetens slöja och känner aldrig igen eller erkänner de många medvetandenivåerna som de kan vara medvetna om.

Låt oss ge dig detta. Föreställ dig att människan är som din radio, varje station eller frekvens bjuder in en typ av musik. De flesta människor stannar på samma station hela livet och rör aldrig på ratten för att utforska de andra signalerna, de andra anslutningarna. Fokus är begränsat till endast vad den enda frekvensen ger, vilken information den enda frekvensen erbjuder.

Personer som är medvetna om sitt flerdimensionella jag kan enkelt flytta ratten från en station till en annan. De tillåter mer stimulans, mer information och ett bredare spektrum av medvetande. De är mer äventyrliga och öppna för insikten att de är kapabla att flytta sitt fokus från en verklighet till en annan och integrera de många frekvenserna till en harmonisk helhet.

Du kan vara fokuserad på en aspekt av det flerdimensionella jaget, men de andra aspekterna existerar fortfarande, fortsätter fortfarande och vibrerar fortfarande en frekvens.

Ibland finns det ett energetiskt utbyte mellan en aspekt av det flerdimensionella jaget och en annan, en impuls, en idé, en knuff, en längtan som det nuvarande fokuserade jaget känner. Varje person har många jag som arbetar hela tiden, men de flesta fokuserar på en eller två aspekter av deras liv.

Du kan känna igen att personen som är förälder är annorlunda än personen på jobbet, eller personen du är med dina vuxna vänner eller din partner. Det finns subtila förändringar i ditt beteende när du kliver in i varje situation. Ändå är aspekten av dig som förälder fortfarande närvarande när du beter dig annorlunda med dina vänner.

Med inflödet av energi, solflammorna, den himmelska ökningen av vibrationer som badar denna planet, börjar alla inse helheten i vilken de är, det storslagna i vem de är. Koderna aktiverar dessa medvetanden.

Det finns många aspekter av dig själv som rör sig, existerar i andra tidslinjer, andra verkligheter.

Börja tillåta dig själv att föreställa dig vad dessa andra aspekter kan vara. Vad kan de andra aspekterna av ditt multidimensionella jag göra? Kom ihåg att du är obegränsad.

Ditt ego och ditt fysiska medvetande har begränsade övertygelser om vem du är. Du lever ut ditt liv ur detta begränsade perspektiv. Men vid sidan av ditt begränsade liv finns det alltid andra jag som är aktiva och som deltar i andra dimensioner. Du är helt omedveten om att detta händer.

Fler och fler individer får korta glimtar av andra aktiviteter som de kan delta i. Vi uppmanar dig att sträcka dig lite här och överväga denna möjlighet.

Kom ihåg att tiden är samtidig och att allt händer på en gång. Ditt begränsade medvetande kan inte förstå konceptet. Det låter inte rimligt.

Din TV är ett bra exempel; titta på mångfalden av liv som skildras på bara en timmes visning. Medan du är fokuserad på detta enda program, detta enda liv, finns det många andra program som pågår. Du kan gå från en kanal till nästa och var och en erbjuder helt olika upplevelser, känslor och bilder. Detta är ett enkelt exempel på ett koncept som ditt trossystem inte har ord för; det känns lite otroligt. Universum är mer komplext och mer expanderat än vad din tredimensionella verklighet kan omfamna.

Det sker ett skifte med andra som dig själv som ifrågasätter, frågar, delar med sig av koncept och möjligheter, och när de en efter en accepterar sina flerdimensionella jag, kommer det att ske ett paradigmskifte för alla.

Vi erbjuder detta för att stimulera er att se de många verkligheter där ni finns. Var lekfulla med detta, kom ihåg att detta är ett spel, spela rättvist och var en bra kompis, hjälp dina andra lagkamrater att hitta målet. Var i Frid, Älskade.

~ ”teamet”

2023 Peggy Black Alla rättigheter reserverade. Meddelande ges att det är förbjudet att skapa videor av andra än författaren, kanalen och skribenten. Du får dela detta meddelande och distribuera så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och denna webbadress.www.morningmessages.com. GRATIS 88 meddelanden tillgängliga

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *