Teamet via Peggy Black, 16 december, 2015

 

Teamet

 

Att påverka hela det holografiska fältet

Här är vi åter en gång, för att bekräfta och påminna er om att ni i sanning är ljusvarelser. Vi är också medvetna om att det mitt upp i allt kaos och tilltagande polariseringar, kan kännas oviktigt eller till och med omöjligt att vara en ljusvarelse.

Att minnas att ni är förmer än era fysiska varelser – hur kan det vara så viktigt när händelserna i er 3D-verklighet är så intensiva och framkallar starka känslor av rädsla, dömande, hopplöshet och separation?

Vi är här för att åter en gång påminna er om att ni verkligen är större än någon av dessa känslor eller upplevelser. Ni är magnifika multi-dimensionella varelser av ljusmedvetande. Ni är här för att stötta en ny verklighet som håller på att födas. Man skulle kunna säga att ni befinner er på ett uppdrag och detta är faktiskt sant. Många av er har aldrig känt sig hemma här på den här planeten Jorden och det förstår vi, för er gudomliga essens är en del av den kosmiska familjen.

Ändå befinner ni er mitt i dessa enorma förändringar och denna intensiva omvälvning. Allt som kan ses på verklighetens scen understöds av kollektivets tankar, ord, känslor och handlingar. Var och en, vi upprepar, var och en, är en magnifik multi-dimensionell varelse med förmågan att skapa och framkalla det som manifesterar sig i denna täta fysiska 3D-upplevelse.

Utifrån vad vi kan observera, fortsätter olyckligtvis de flesta individer att använda sina kraftfulla gåvor för att skapa ’upp och ner’ och ’baklänges’. De är fullständigt omedvetna om att precis det som de motsätter sig och spjärnar mot, blir starkare och mera solitt, så att säga. Därför kan skapelsens frekvenser i det kollektiva medvetandet fortsätta att framkalla förfärliga och tragiska händelser, vilka sedan får energi och blir manifesterade i den globala upplevelsen.

Ni är en del av skiftet och transformationen. Ni börjar komma ihåg vilka ni är. Ni börjar bli medvetna om att allt som håller på att manifesteras som en fysisk verklighet, har samskapats av de missförstådda koncept och övertygelser som är bundna till matrisen.

Ni är inte kraftlösa. Ni är ljusvarelser. Kom ihåg detta och fortsätt att ta fram er verkliga medvetenhet om detta faktum till varje ögonblick. Vi inser att det här verkligen kan bli en utmaning, speciellt eftersom ni, likaväl som alla andra, är empatiska och telepatiska. När de kollektiva energierna i detta kvantfält genererar frekvenser av rädsla, ilska, opposition och separation, är det därför lätt som en empatisk individ, en som är känslig, att anpassa sig till denna frekvens.

Ni rasar ner i detta emotionella dilemma och blir själva en del av problemet, hellre än en del av lösningen eller upplösningen. Från vår sida kommer inget dömande; vi påminner er bara om hur enkelt ni kan bli häftade vid just de saker som ni kom hit för att transformera.

Påminn er själva, återigen, att ni är medvetna varelser av ljus, som kan påverka och som påverkar resultaten i er verklighet. Detta är ett holospel. Detta är en holografisk verklighet. När ni förminskar en aspekt i denna holografiska verklighet, bär en bit eller en aspekt hela mönstret eller frekvensen i den holografiska bilden av verkligheten.

Ni bär detta holografiska mönster i självaste ert DNA, precis som var och en på denna planet gör. Så här finns er sanning och er kraft. När ni medvetet börjar skifta mönstren och programmen av begränsandet inom er personliga aspekt av det kollektiva hologrammet/holospelet, så påverkar ni hela det holografiska fältet. Ni påverkar det kollektiva medvetandet.

Kom ihåg att var ni än står, bor och går igenom er fysiska upplevelse, så är ni alltid förbundna med det holografiska fältet och frekvensen i det. Att veta det kan och kommer att göra er kraftfulla.

Vi har med våra ord fortsatt att påminna och bekräfta er och vi ger er vår tacksamhet för ert engagemang som ni har för denna 3D-upplevelse. Ni är otroligt kraftfulla. Vi bjuder in er att återta denna sanning och att börja aktivera er förståelse för er förmåga.

Allting som ni får bevittna och observera av negativa energier efter tragiska händelser, är energifrekvenser som har blivit solida på grund av er fokusering på dem, oberoende av hur solida, polariserade eller skenbart olösliga de än har varit.

När ni väl känner till denna sanning, så kan ni stiga fram och börja erbjuda en annorlunda emotionell frekvens av healing, transformation och livsuppehållande lösningar för alla. Dessa är de tider, i vilka ni valde att bidra till denna planets och mänsklighetens uppstigning.

Dra er tillbaka från mass-medvetandet som omfattar begränsning, separation, rädsla och dömande. Erbjud i stället en högre vision, en högre frekvens av kärlek, förlåtelse, enhet och harmoni. Det är ingen omöjlig uppgift; lita på oss när vi säger att detta är ert jobb. Det är det som ni kom hit för att förankra. På era tidslinjer har ni många, många erfarenheter, som har förberett er för detta.

Polariteternas kamp, av gott och ont, av kärlek eller rädsla, som mänskligheten har förankrat och upplevt alltsedan evolutionens begynnelse på Jorden, har blivit och fortsätter att bli observerad av hela galaxen. De negativa frekvenserna, den undermåliga energin och de negativa emotionerna, är mönster som nu befinner sig i en process av att bli transformerade.

Ni är bägarna för denna transformation. Ni är alkemisterna för denna transmutation. Ni är avatarer här vid denna tid, för att förankra tidsåldern för upplysningen, för LJUSET, till livsformerna på er Jord.

Er planet rör sig i spiral i ett allt ökande kaos; fler och fler av era livsformer väljer att nu ge sig av, eftersom frekvenserna inte är livsuppehållande. Nu förekommer ett utbrett mass-utdöende. Individer har glömt att de är en del av helheten; de är en del av allt levande. De har glömt att elementen som luft, vatten, jord och eld är en stor del av dem. Dessa element är sanna gåvor från en stjärnas död. Det är från dessa stjärnelement som era fysiska kroppar har blivit skapta och de har sedan fått liv av er gudomliga ande och ert gudomliga medvetande. Glöm inte detta.

Vi försäkrar er att denna väg av total utrotning och förstörelse kan skiftas i den sista timmens sista sekund, så allt är inte utan hopp. När fler individer vaknar och inser att de är en del av denna holografiska utveckling och kapabla att i sanning göra skillnad, så kommer stora skiften att äga rum.

Återkoppla med varandra, återförena er med naturen, stig in i er personliga kraft för att hålla en vision och för att förankra en ny verklighet. Ögonblick för ögonblick, timme för timme; skifta er emotionella frekvens, era attityder och era visioner för det som är möjligt. Vi kommer att fortsätta påminna er om att ni inte är kraftlösa.

Vet att en himmelsk portal öppnar sig, som under dessa tider erbjuder er himmelskt stöd och som stärker era avsikter och det som ni har att erbjuda, när ni medvetet samskapar en ny värld. Ni är inte ensamma i detta arbete, i tjänandet eller i ert uppdrag. Många individer runtom i världen arbetar med det här, stilla inom sina hjärtan, med hängiven medveten aktivitet. Antalet fortsätter att öka.

Slå er ihop med andra, både energimässigt och fysiskt. Slå er ihop med de himmelska varelserna, varelserna av ljus och kärlek. Förena er med naturen och naturens medvetande. Håll era visioner och era avsikter starka, för detta bidrar till en positiv förändring i en alltmer ökande takt.

Vet i era hjärtans centrum att varje gång som ni lyser med ett medvetet ljus över en situation, så bidrar ni till en lösning. Var medvetna om att när ni är polariserade, intar en åsikt, eller blir dömande, så bidrar ni till själva de saker som ni egentligen önskar hela och förändra.

Kalla på oss och alla himmelska och kosmiska varelser av gudomligt medvetande och tillsammans kommer vi i sanning att understödja denna planets och mänsklighetens uppstigning. Tiden är nu inne. Nu är det dags att stiga upp och minnas vilka ni är och varför ni befinner er här inom ramen för detta liv och den här dimensionen. Vi omfamnar er med vår tacksamhet och kärlek för vilka ni är, i er storslagenhet.

’Teamet’

©2015 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...