Teamet via Peggy Black, 23 juni 2024

 

Teamet via Peggy Black

23 juni 2024

Vi hälsar er och hedrar er då vi träffas i detta fält av alla möjligheter. Vi uppmuntrar er att verkligen göra anspråk på er magnifiscens. Vi uppmuntrar er att erkänna och äga er makt att kalla fram en mycket bättre värld. Det är i dessa stunder som ert mästarskap av energitransformation och den oförklarliga kunskap ni äger kan och måste träda gram.

Bryt bojorna av era begränsande övertygelser; skaka av er den programmering av rädsla ni hela tiden erbjuds. Se bortom det uppenbara och inse att det som visas upp bara är en möjlig verklighet som skulle kunna utvecklas. Nu är stunden här för er att börja skulptera den verklighet som hedrar andras välmående och magnifiscens.

Rid på dessa vågor av dysfunktionell energi, håll fast vid er vision om en värld där alla varelser har mat, blir närda och hedrade för de unika gåvor de har och erbjuder. Håll utan rädsla fast vid övertygelsen om en värld i frid som hedrar alla levande och kännande varelser. När ni håller klarheten i er vision trygg, när ni bemyndigar den med ert hjärtas energi och avsikt, förankrar ni den i kvantfältet av alla möjligheter. Ni kallar bokstavligen fram en ny värld, i en ny tidsram och dimension.

Vi förstår de personliga utmaningar ni alla möter. Det vi vill förmedla är att dessa utmaningar och det fysiska liv ni upplever bara är en aspekt av den ni är som gudomlig multidimensionell varelse. Ja, vi förstår de många jordliga prövningarna och svårigheterna. Vi observerar också de händelser som genererar rädsla i hjärta och sinne hos dem som tillåter det. Vi bevittnar dessa miss-skapelser.

Fokuset i medvetandet på er planet fortsätter att ta dysfunktionalitet till dess högsta nivå. Detta är styrkor av felplacerad makt och girighet. Dessa styrkor som genererar och håller fast en verklighet som förminskar alla livsformer med avskyvärda handlingar mot andra och mot miljön är bara ett uttryck för medvetandet. Lägg inte er energi, ert fokus på den verkligheten. Se upp när rädsla aktiveras eller dömande inträder i er konversation eller era tankar. Skifta fokus, välsigna dem som upplever situationen, och föreställ er omedelbart ett annat resultat och en kontrasterande skapelse.

Ni kallas och inbjuds personligen att äga och göra anspråk på er förmåga att erbjuda en vision om en annan verklighet. Det finns alltid många verkligheter tillgängliga i alla situationer, i alla utmaningar. Kom ihåg att ni är Sam-skapare, och nu är det dags för er att äga denna födslorätt. Öva på att hålla i en sammanhängande frekvens av tacksamhet, uppskattning och glädje. Erbjud era sammanhängande vibrationer so ofta som möjligt i alla situationer.

Denna avsiktliga handling är er styrka. Ha urskillning och var medvetna om när ni påverkas av den kollektiva känslomässiga vågen. När ni känner er modfällda, rädda eller överväldigade, inse att ni i varje ögonblick kan och måste överskrida dessa osammanhängande frekvenser. Ni öppnar er och vaknar upp till insikten om att ni känner och upplever de känslomässiga energier som bärs av det kollektiva medvetandet.

En av förmågorna i ert personliga uppvaknande är insikten om att ni är känsliga varelser som har förmåga att känna andras känslomässiga natur. I det uppvaknande som sker i mänsklighetens medvetande finns den extra-sensoriska uppfattning som undertryckts och förträngts i eoner. Då ni personligen börjar vakna upp kan det vara överväldigande att känna och se alla oförenliga känslomässiga energier som finns i den kollektiva matrisen.

Som multidimensionell varelse är en av de många aspekterna och gåvorna som kommer uppvaknandet av era sex sinnen. Ni kanske upplever många konstiga skiften i uppfattning, hör röster, blir överväldigade av känslor som inte känns som era, har en känsla av att veta utan tydlig kunskap. Fira dessa förmågor. Fira och välkomna förmågan att se bortom fysiska gränser. Er verklighet kallar detta Clairvoyance. Fira och välkomna förmågan att intuitivt känna och identifiera känslor och blockerade energier, som en Klarkännande och Klarhörande med förmåga att höra vibrationer och inre vägledning. Fira och välkomna denna expanderade medvetenhet.

Många börjar att se och känna energifälten omkring levande saker. Många upplever också kraftfulla klarsynta drömmar medan de sover, när det är lättare att resa mellan dimensioner och tidsramar. Många upplever förmågan att gå från normala till paranormala dimensioner och åter med viljan. Denna förmåga skulle vi benämna Förvandling.

Välkommen att kalla fram den multidimensionella förmågan att veta utan att kräva mental data, att erhålla vägledning från era inre dimensionella sfärer av sanning. Dessa olika multidimensionella aspekter och förmågor kommer fram. Detta är den medvetandets transformation som sker inom var och en av er.

Vi inbjuder er att välkomna dessa förmågor, gör det till er avsikt att låta dem träda fram i ert medvetande, för de är verktyg som kommer att tjäna er väl de kommande dagarna. Emellertid, när de först aktiveras i ert system kan det vara oroväckande. Vi inbjuder er att vara milda och tålmodiga med er själva. Håll dessa förmågor i ett tillstånd av nåd då ni integrerar dem i ert uppvaknande medvetande. Ha avsikten att dessa känslor och detta vetande alltid genereras från den renaste Källa av Kärlek och Ljus som badar er planet. Håll avsikt och frekvens så att ni alltid ligger under Lagen om Gudomligt Beskydd.

Det är viktigt att ni låter er uttrycka alla oförenlig energi som är er personliga eller en aspekt av det kollektiva. Använd verktygen av ljud, och gör denna handling helig då ni släpper det ni känner. Med tydlig innerlig avsikt, kom ihåg att alltid fylla detta tomrum ni precis skapat genom frisläppningsarbetet med kvaliteter och känslor som är av en högre vibration. Ni är omvandlare av dysfunktionell energi. Det finns många, många energetiska övningar som kan och kommer att skifta vibrationer; använd alla tillgängliga verktyg. Engagera och bjud in himmelskt och gudomligt stöd och hjälp, det finns alltid tillgängligt på förfrågan.

Kom ihåg, det är i hjärtats bägare som transformationens alkemi sker. Fokusera ert hjärtas medvetenhet och sänd med tydlig avsikt helande energi, som en laserstråle, till varje situation. Öva på att ansluta till ert hjärtas medvetenhet och vetande; över tid kommer ni att börja lita på detta vetande, innan ert sinne erbjuder er tvivel. Fokusera ert hjärtas medvetenhet på en verklighet som stöttar allt liv, och i denna alkemiska bägare, föreställ er, kalla fram och förankra en ny verklighet, en ny värld. Vet att ni är över måttan mäktiga när ert fokus ligger i ert heliga hjärta.

  • Teamet

©2024 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

Översättning: Markku

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *