Peggy Black och ”teamet” ~ Inlärt Beteende 18 juni 2022

 

 

Peggy Black och ”teamet” ~ Inlärt Beteende

18 juni 2022

 

 

Vi inbjuder dig här att granska hur du interagerar med andra. Relationerna som ni har med varandra är ett fantastiskt sätt att känna igen och integrera alla aspekter av er själva. Du ser att det är i gränssnittet, interagerandet, som varje människa ges möjlighet att vara helt närvarande eller att vara på automatik.

Automatik är ett medvetandetillstånd som liknar farthållaren på era bilar. När människan agerar från en automatisk hållning kommer reaktionerna från gamla inlärda svar och program. Människor förblir i ett tillstånd av automatisk reaktion och reaktion genom att inte vara helt närvarande i ögonblicket; kanske funderar de på vad de kommer att göra i sin framtid eller kanske de uppehåller sig vid händelser från det förflutna.

När människor lever i tidigare minnen, tidigare upplevelser eller tidigare känslor eller de lever i framtidens oro, projektioner och prognoser, är de inte närvarande i ögonblicket för varje nytt ”NU”. Deras respons på ”NUET” kommer att genereras från lagrade program, inlärda känslomässiga svar eller minnen, som vanligtvis finns under filnamnet ”skuggjaget”.

 

Vi har observerat att det vanligtvis är ett automatiskt svar som människor ger varandra. Dessa svar är som inlärda danssteg eller ett inlärt manus. Svaren är inte färska för tillfället, lämpliga för det nya ”NUET.”

Dessa svar är i allmänhet inte vågade, innovativa eller tankeväckande. De är i allmänhet beprövade och sanna svar, de är bekanta, de är säkra och de är svar som människan har lutat sig mot och använder väl. Många gånger är det ingen tanke inblandad.

Denna intressanta skuggdans som de flesta människor gör tillsammans i ett förhållande ger dem insikter om deras automatiska svar och beteenden. Dessa automatiska svar och beteenden är särskilt uppenbara i nära personliga relationer med familj, kompisar, affärskollegor, de människor som du interagerar med dagligen. Dessa människor, för att använda en av era termer, ”Trycker på dina knappar.” Det är tryckningen på knapparna som startar de automatiska svaren, som aktiverar de olösta problemen, de tidigare känslorna, all osäkerhet och inlärda försvar.

 

Så du har underbara möjligheter att i varje ögonblick observera dig själv i dessa nära och personliga relationer. Lägg märke till vad som aktiveras, vilken osäkerhet, vilka defensiva beteenden eller ställningar du erbjuder i en given situation. Det är observationen och den skarpa medvetenheten om dina personliga triggers eller knappar som aktiverar gamla automatiska svar på den nya situationen.

Relationer kan fastna i dessa slingor. Detta kan pågå i åratal. Dessa automatiska svarsloopar kan och kommer till och med att definiera förhållandet. Vi känner alla till och kan se över våra olika familje- och andra relationer där varje person vet sina gränser. De har spelat in och lärt sig den andra personens knappar, som de antingen undviker helt eller medvetet trycker på för att aktivera den andra.

 

Detta är det vanliga sättet som människor relaterar till varandra, undviker eller aktiverar varandras osäkerheter och försvarar och skyddar vår egen. Det här är ego-chefens jobb, att från det förflutna hämta ett svar som skyddar eller attackerar. Människor är mycket skickliga på att kamouflera sin osäkerhet, sina förhoppningar och drömmar samt sina ouppfyllda förväntningar på den andra.

Varje relation, förälder/barn, syskon, kompisar, arbetsgivare/anställd till och med främling till främling, alla har ett skapat och skriptat svar som har lärts in och som automatiskt utlöses eller aktiveras när de två är inblandade och interagerar med varandra.

Du kanske observerar och lägger märke till hur din automatiska kunskap och åsikt om just det förhållandet färgar varje interaktion. Du svarar inte på ett nytt sätt. Det är alltid samma sak med dem. Du känner dem, de känner dig. Lägg märke till att era konversationer alltid är lika? Ställer du samma frågor, känner du samma saker varje gång ni interagerar? Ber du dem om deras sanning, ger du dem din sanning?

Sanningen i varje ögonblick är fräsch och ny. Våra svar kan och bör vara fräscha och nya. Fråga dig själv vad som är din sanning i detta ögonblick. Vad skulle jag vilja dela med den här personen, det här barnet, den här kompisen, den här främlingen, som inte är min vanliga automatiska reaktion?

Vi erbjuder dessa förslag som ett tydligt sätt och ett verktyg för att börja märka hur många gånger och hur ofta du inte är närvarande i dina relationer. Detta är en liknande reaktion som människor har i sina relationer, särskilt deras nära familje- och personliga relationer.

 

Det finns vissa vanor i realationer som är etablerade. Det finns ofrivilliga känslomässiga reaktioner som har skapats och sanktionerats mellan de två personerna eller familjen som grupp. Men dessa automatiska känslomässiga/mentala reaktioner som etableras i era relationer stödjer inte din totala livlighet, ditt totala uttryck, din omfamning av den nya och spontana reaktionen i varje ögonblick.

Föreställ dig att varje ögonblick är helt nytt, att det inte finns något lagrat eller inlärt beteende. Det här är nivån av utökat medvetande som vi inbjuder dig att omfamna. Vi inser att det är en utmaning att erkänna och hedra varje möte i ett förhållande som om det vore nytt och helt, oprövat, originellt och spontant.

Nyckeln här idag är att observera så många av dina inlärda svar till andra som möjligt och börja erbjuda en mer sann interaktion från ditt nu-sinnestillstånd och varandetillstånd.

Tänk bara ett ögonblick på dina tankar och känslor om de människor som gör dig arg eller till och med rädd. Hur du bedömer dessa individer gör en verklig skillnad i verklighetens resultat.

 

Det är de som triggar ditt hat, din rädsla eller ilska som behöver din kärlek och förlåtelse mest. Föreställ dig att du inte handlade utifrån ditt gamla mönster av dömande, istället skickade du den individen en vibration av kärlek och ljus. Det är kärlek och ljus som kommer att lösa upp hat, rädsla och läka alla sår.

Du är kraftfull över måttan, kom ihåg att det du fokuserar på och skickar din kärlek och medvetenhet till, kommer att tillåta den mest hotfulla och hatade individen att förvandlas. Det här kan vara en förälder, en chef, en världsledare. Kärleken du erbjuder ger dem möjligheten att förvandla sig samtidigt som den ger dig möjligheten att släppa alla mönster som är negativa eller felkvalificerade. Lägg märke till vem du kan hata, vem du dömer, vem du kan ha fördomar mot. Var beredd att ändra din attityd angående denna person eller personer.

Varje person är din spegel. Varje interaktion ger dig en reflektion av någon aspekt av dig själv. Om reflektionen är en av njutning och får dig att känna glädje, erkänn det och sök dessa reflektioner oftare. Om reflektionen är en av obehag och ångest, om reflektionen framkallar en känsla av osäkerhet, ilska, rädsla, avvisande eller dömande, då har du en ledtråd till några av dina egna personliga olösta problem, sår och automatiska projektioner.

 

Avslöjande är det första steget i denna process. Att vara medveten om vad som utlöser dina problem och hur du aktiveras i din interaktion med andra är ett stort steg i din utveckling. När du väl har upptäckt och avslöjat dessa personliga problem och mönster kan du börja förändra dem medvetet. Var detektiv, undersök dina reaktioner, var snäll i ditt sökande, var lekfull i ditt sökande. Detta är ett spel, vi inbjuder dig, till att lätta upp.

Vi försäkrar dig att du med tiden kommer att vara mer fullständigt i nuet vid varje möte. Att vara helt i nuet under din interaktion med andra hedrar dig själv och hedrar dem också.

Du kan göra det här. Alla kan göra detta. Det efterfrågas och krävs för att expandera och omfamna hela verkligheten av ert multidimensionella medvetande. Att vara helt närvarande i ditt multidimensionella medvetande erbjuder otroliga verktyg för din planet att växla till en ny nivå av medvetande.

Vi är alltid tillgängliga för att stödja och hjälpa dig i strävandet efter att erbjuda ett nytt sätt att vara tillsammans med dem som du delar denna planet med. ”teamet”

©2022 Peggy Black Alla rättigheter reserverade. Meddelande ges att det är förbjudet att skapa videor av andra än författaren, kanalen och skribenten. Du får dela detta meddelande och distribuera så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta copyrightmeddelande och denna webbadress. www.morningmessages.com GRATIS 88 meddelanden tillgängliga

 

Framställning av Hathors (Teamet)

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...