Teamet via Peggy Black, 14 oktober

Teamet

Teamet

via Peggy Black

Fantastiska möjligheter

14 oktober, 2015

 

De snabba energiförändringar som ni har rört er igenom, håller nu på att lätta. Vi kan nästintill höra den kollektiva sucken av lättnad.

De himmelska energivågorna har förankrats i jordens matris. Dessa vibrationsfrön har blivit planterade i mänsklighetens medvetande. Nu måste fröna av uppvaknande få näring och tillåtas gro. Denna process kommer att vara unik för varje individ. Processen har emellertid börjat.

Det finns de som läser dessa ord och som är medvetna om, samt har välkomnat omkalibreringen och återställningen. Även om ni är osäkra på vad det exakt kan innebära, så förstår ert inre vetande och ert medvetande att något av stor vikt har inträffat.

Ni kan börja nära er egen transformation och omkalibrering. Föreställ er att de galaktiska vågorna som ni har upplevt, väckte upp latenta aspekter och förmågor som ni håller i ert självaste DNA. Vi har berättat att ert DNA är en galaktisk råkopia.

Ert DNA är i verkligheten en portal, en port för att ni ska kunna ha åtkomst till de högre dimensionerna. Ni blir långsamt och varsamt inbjudna till att förstå att ni är kosmiska resenärer. Ni blir medvetna om att ni inte är begränsade till illusionernas 3:dje eller 4:de dimensioner.

Vi förstår att era upplevelser i den 3:dje dimensionen är mycket verkliga. Vi önskar att ni bara för ett ögonblick kunde betrakta den möjlighet som verklig, att den 3:dje dimensionen enbart skulle kunna vara ett hologram eller ett ’holospel’. Vi vet att detta påstående rör upp alla era begränsade trosuppfattningar och argument, för från det som vi kan observera, upplever ni er verklighet som verklig och solid.

Därför skulle vi vilja att ni övervägde att den verklighet, i vilken ni läser våra ord, helt enkelt är en verklighet. Nu när vi har lagt detta åt sidan på en plats som är acceptabel, kan vi bjuda in er att utvidga era tankar till möjligheten att ni skulle kunna förflytta er till de högre sfärerna av sanning och ljus.

För att kunna ge näring åt kalibreringarna som ni har upplevt, för att stärka utvidgningen och upprullningen av självaste ert DNA, är det viktigt att ni håller kvar tankarna och känslorna för det som kan tänkas vara möjligt.

Ni har fått information om att självaste er sinnesstämning, såväl som känslorna som uppstår av dessa tankar och övertygelser, påverkar det sätt som DNA:t i varenda cell svarar på. Ni är kraftfulla i denna förmåga att påverka ert eget personliga utvidgande.

Sålunda har den galaktiska energin och de gåvor som ni precis har fått uppleva, ’jump-startat’ ert kosmiska uppvaknande. Många har kallat detta Kristus- och Buddha-medvetandet. Vi vill också säga att det innebär att ni håller på att bli medvetna om ert fantastiska multidimensionella JAG.

Vi gillar exemplet på larven som förvandlas till en fjäril, för det är en enkel beskrivning av det som mänskligheten håller på att få uppleva, en efter en. Larven har ingen aning om att den kommer att bli transformerad till ett JAG som kan flyga.

Ni befinner er i en process, en underbar, spännande process av att förvandlas till kosmiska varelser av rent ljus.

Målet är att ni ska förstå att ni befinner er i en verklighet som existerar i tid och rum och att ni också ska inse att ni är fria att röra er mellan dimensionerna bortom tid och rum. Det behöver inte vara antingen eller.

Medan ni är frivilliga vandrare här på jorden, för att medverka till upplyftandet av mänsklighetens medvetande, till sin ursprungs-sfär, så är ni också otroliga varelser av gudomligt ljus, här för att förankra en ny jord, här för att transformera all den missledda energi som har hållit 3D-verkligheten i begränsningarnas illusion.

Återta er personliga kraft; vet att självaste ert DNA har blivit igångsatt för att tillåta alla era otroliga gåvor och förmågor att komma fram. Detta har skett på självaste atom-, cellulär- nivån inuti er. Inflödet av gammastrålar påbörjade processen i era DNA-strängar, så att de utvidgade sig från den dubbla uppsättningen till era ursprungliga multidimensionella tolv strängar.

Vi förstår att det som vi delar med oss kanske inte är helt tydligt för er. Men vi vill att ni ska veta att ni befinner er i en högst förvånansvärd transformation. Ett enormt skifte har inträffat och ni kommer att börja upptäcka att det som ni kan kalla mirakulösa förändringar, kommer att inträffa i er verklighet.

Det är viktigt att ni äger denna möjlighet. Det är viktigt att ni förankrar denna möjlighet av sanning. Tillåt er själva att leka med alla möjligheter att ni är obegränsade. Hur det skulle kunna se ut och hur det skulle kunna kännas. Tillåt er att i sanning föreställa er underbara och storslagna möjligheter.

Sträck er bortom det ni tror vara möjligt, i era egna personliga liv och upplev också den fysiska världen som ni observerar. Minns ofta att ni är obegränsade; ni håller på att vakna upp till ert sanna innersta väsen av gudomligt ljus.

Börja er dag med att uttala: ’Jag är helt förkroppsligad och förankrad till denna planet och förenad med den gudomliga källan’. Detta är ett kraftfullt uttalande som tar ert multidimensionella gudomliga medvetande in i er fysiska form.

Fortsätt fråga er själva hur denna verklighet skulle kunna vara ännu bättre. Börja föreställa er de verkliga saker och ting som ni önskar se i era nyheter. Kom ihåg att inte putta på de saker som ni skulle önska se transformerade. Se i stället framför er faktiska lösningar på de frågor och utmaningar som mänskligheten står inför.

Kom ihåg att ni är en del av lösningen; ni är inte bara de som observerar eller dömer. Återta er personliga kraft och medvetenhet om att era åsikter, tankar och känslor antingen ökar de vilseledda handlingarna och det som sker, eller lyfter upp och transformerar alla mönster av våld, fördömanden eller hat.

Det är ett skifte som sker inombords, men när skiftet väl har ägt rum kommer ni att medverka med en åsikt, en frekvens, en vibration som faktiskt förenar liknande vibrationer av kärlek och förlåtelse i kollektivet och den annorlunda nya verkligheten.

Vi inbjuder er att börja kalla fram era förmågor och gåvor som har blivit aktiverade. Öva er på att sända mentala eller telepatiska meddelanden till en vän. Ge er själva ett ögonblick att mentalt ställa en fråga och vet vem som ringer innan ni får reda på deras identitet. Öva er att använda er fantasi flera gånger dagligen. Tillåt er att se eller föreställa er en händelse veckla ut sig på ett sätt som är gott för alla. Tillbringa några minuter dagligen med att justera era handlingar i enlighet med era högsta tankar.

Inse att ni är sammankopplade med andras energifält, så börja lägga märke till när ni fortfarande blir påverkade av andras attityder eller känslor. Den bästa och snabbaste metoden att ta itu med detta, är att ni ofta säger till er själva: ”All energi som inte hör till mig, sänder jag tillbaka, välsignad och transformerad. Jag kallar tillbaka min energi, välsignad och transformerad och integrerar den med nåd och lätthet”.

Det här fungerar som en energimässig handtvätt. På grund av att era empatiska eller klarkännande förmågor har aktiverats och håller på att öka, är detta det första ni ska göra och som i sanning transformerar och skiftar en annan persons energi.

Varje gång ni återsänder någons energi/känslor, välsignade och transformerade, så erbjuder ni dem ett välsignande och ni drar ert strå till stacken i och med att ni transmuterar vilseledda energier. Stegvis sänder ni ljusportioner till alla som ni möter.

Börja engagera er i det kvantfält i vilket ni existerar, på det sätt som tilltalar och är närande för allas högsta bästa. Kom ihåg att ni är skapare, så skapa understödjande och livsuppehållande projektioner till detta kvantfält och detta hologram. Var varsamma med er själva genom att tillåta dessa inre skiften, gåvor och förmågor att varsamt veckla ut sig för er.

Detta är en spännande tid och vi firar ert medvetandes utvidgande som ska göra er till de kristallina stjärnfrö- varelser som ni är. Vi kommer att fortsätta påminna er om er sanna, obegränsade innersta existens och allt som är möjligt.

Vi finns ständigt till hands, tillika med andra varelser av ljus och kärlek på de icke-fysiska planen. Inbjud oss till ert medvetande, ert liv och allt som håller på att ske på er planet. Tillsammans kommer vi att stötta mänsklighetens sanna uppvakande och uppstigning till den högre dimensionen av kärlek och ljus.

’Teamet’.

 

©2015 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available.

“‘The Team’ Magnificent Possibilities,” Channeled by Peggy Black, October 14, 2015, at www.morningmessages.com

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...