Teamet via Peggy Black, 12 december

Teamet

Teamet via Peggy Black, 12 december

Vi är här och kommer åter till er på detta sätt, då vi observerar händelserna som utvecklas i er dimension. Vi kan bekräfta och försäkra att ni lever i exceptionella tider. Ni blir utmanade och påminda att ni är här på ett speciellt uppdrag. Ni är här för att verkligen så och förankra den nya verkligheten som kommer att komma fram ur kaos och begränsningar som ni bevittnar.

Vi förstår att allt som kommer fram har triggat många av era värsta överväganden och rädslor. Var medveten om när ni fokuserar på era rädslor, att ni ger näring till just de saker och resultat som ni är rädda för. Energin följer tanken. Ni genererar och erbjuder kraftfull energi med varje tanke, särskilt när den ingjuts med er passion och känslor. Fundera en stund på att er tanke/känslomässiga energi går samman med tanke/känslomässig energi som är liknande till sin natur.

Nu har ni ett kollektivt medvetande som håller ett energimönster som ger avtryck i kvantfältet av alla möjligheter. Sedan, i ett alarmtillstånd, bevittnar ni att era egna rädslor manifesteras.

Genom att förstå denna princip och denna kraftfulla kreativa kraft, kan ni börja erbjuda ett annat fokus. Ni är inbjudna och uppmuntrade att ge stöd till livsuppehållande utgångar och verkligheter. Ni är här för att asistera det kraftfulla skiftet i mänsklighetens medvetande. Ni är här för att vara en betydande del i att lyfta upp den kollektiva attityden.

Mänskligheten har varit i en trans, en trans i vilken de tror att de är kraftlösa. De är omedvetna att de är bortom denna enda dimension. De tror på projektionen av separation. De är omedvetna om att de är en obegränsad multidimensionell varelse.

Utifrån vår observation använder de flesta som går på jorden sina skapande krafter upp och ner och bak och fram. De placerar sitt fokus på just de saker de inte vill ha. De oroar sig för att inte ha nog, och lever ut den verkligheten, totalt omedvetna att deras konstanta tanke och känslomässiga stress projiceras i kvantfältet av alla möjligheter och attraherar ”inte nog”.

Ni är magnifika multidimensionella varelser. Ni är ren energi som råkar vara i en fysisk form, en kropp. Er kropp-sinne har programmerats med begränsande idéer och trosuppfattningar. Vi bjuder in er att komma ihåg att ni är här i detta NU för att transformera alla dessa begränsningar som erbjuds av 3D. Ni är här för att transformera alla okvalificerade energier som ni möter. Skaka av er alla svårigheter.

Ni är en alkemist. Ni är en förändringsagent. Ni är vägvisaren. Det spelar ingen roll hur ert fysiska liv verkar, ni är omåttligt kraftfulla. Fortsätt att äga denna insikt och gå in i och ge kraft till era fokuserade intentioner.

Vi erkänner er när ni skiftar just det som inte fungerar. Vi erkänner er när ni kallar fram och förankrar en ny verklighet, en verklighet i enhet, en verklighet som erkänner alla som den gudomliga närvaro som de är.

Ni är också en medveten portal eller dörr för gudomlig varelse av kärlek att gå in i denna täta 3D verklighet. Det är genom er inbjudan som dessa kärleksfulla medvetna varelser kan gå in i denna verklighet av fri vilja. Så nu är det dags att bjuda in. Kalla på alla gudomliga, himmelska, galaktiska, inter-dimensionella, elementala, ängla och medvetna vareler från de icke fysiska rikena av kärlek, ljus och sanning.

Kom ihåg, när ni kallar på och bjuder in dessa medvetna varelser av ljus och kärlek går de samman med er och deras energi och närvaro kommer att följa ert fokus. Ha ert fokus på några situationer, händelser eller tragedier och kallar på deras stöd. Deras närvaro kommer att följa ert fokus.

Ni kan också skifta er upplevelse gällande media. Träna på nyhetsläxor eller som vi tycker om att kalla det, nyhetshjärtarbete. Läs era tidningar eller titta på nyheterna som sänds och istället för att bli triggad eller engagerad, pausa och fokusera på en rubrik eller händele och bjud in de gudomliga varelserna att hjälpa till med denna händele eller tragedi.

Vi kan försäkra er att om detta var en daglig övning för fler och fler vakna varelser, skulle era nyheter skifta snabbt. Kom ihåg att kollektivet fokuserar på vad som är fel, det som inte fungerar, och detta kollektiv ger kraft och näring till de verkligheter de motsätter sig, just de verkligheter som är alarmerande.

Ni kan bjuda in gudomliga vareler att röra och inspirera hjärtana och sinnena hos dem som är mottagliga, med idéer att skapa metoder att rena haven eller säkra ren energi eller hitta botemedlet för någon sjukdom eller krämpa. Kom ihåg att det inte finns några begränsningar här.

Föreställ er om alla som läser dessa ord började att praktisera att vara den som bjuder in och formar ett medvetet och fungerande partnerskap med de gudomliga rikena av kärlek, ljus och sanning i 5:e dimensionen och bortom den, vilket fantastiskt resultat som skulle manifesteras i denna 3D-verklighet.

Dessa varelser i de högre dimensionernas frekvenser väntar på er inbjudan.

Er planet är i kaos när den genomgår en kraftfull transformation och uppstigningsprocess. Ni är en del av denna transformation och uppstigningsprocess. Ni förstår verkligen allt som vi har delat idag.

Fortsätt att expandera ert eget personliga medvetande, kom ihåg att säga till er själva ofta ”Jag är medveten att jag är medveten” och förankra denna medvetenhet med uppskattning och tacksamhet. Just denna handling orsakar en förändring till ett tillstånd i 5:e dimensionen och ni kommer att börja lägga märke till att ni ser på denna verklighet från ett  annorlunda synsätt och perspektiv. Dysfunktionen av vad ni observerar kommer inte trigga en känsla av ilska, rädsla, maktlöshet eller hjälplöshet inom fältet.

Att vara i detta tillstånd av att vara medveten att ni är medvetna kommer verkligen att ge stöd till er när ni förankrar och sår ett liv som är livsbefrämjande. I detta tillstånd av medvetanade och i ett sant partnerskap med de gudomliga, himmelska, galaktiska, inter-dimensionella, elemental, ängla och medvetna varelserna från de icke-fysiska rikena av kärlek, ljus och sanning, kommer ni kollektivt att transformera medvetandet i denna verklighet.

Vi hedrar er vilja, ert mod och er hängivenhet till denna transformation och upplyftning för alla. Vi erbjuder er stöd, kärlek, och djup tacksamhet när ni förankrar en verklighet i enhet. Vi är kompletta. ’Teamet’

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...