Peggy Black och ”teamet” ~ Mänsklig ande, 22 december 2023 

 

Peggy Black och ”teamet” ~ Mänsklig ande  

22 december 2023 

Vi är här för att dela med oss av att detta är en tid av oöverträffade möjligheter. Alla ögon är riktade mot er planet. Mänskligheten på er planet har den stora möjligheten att vakna upp från illusionen. Himmelska varelser från många verkligheter och dimensioner tittar på, för det som händer här kommer att påverka helheten ~ det kommer att påverka deras verkligheter och dimensioner. 

Massmedvetandet har kontrollerats genom rädsla av era religioner, era ledare, era system och era skolor. Program har undervisats och vibrationer har erbjudits. Alla har fått lära sig separation, fördomar, hat, våld, misstro, brist och knapphet. Detta är en underström av energi som löper genom er planet. 

Vi säger ”mänsklig ande” eftersom det ger er en visuell bild av hur det fysiska förenas med anden…i partnerskap. Varje mänsklig ande har möjlighet att inse sin gudomlighet, sin förbindelse med helheten och sin förbindelse med det Gudomliga Sinnet. Varje människa, i varje ögonblick, i varje utbyte, har möjlighet att bjuda in, förändra och lyfta upp sin förbindelse med sin himmelska familj. 

Var medveten om hur media och ledare fortsätter att lägga till rädsla, misstro och fördomar med sina tankar, ord, gärningar och handlingar. Var noga med att hävda din gudomlighet, din helhet, din tillhörighet till alla och din tillhörighet till enheten. Detta är vad som sker i detta ögonblick av tid här på er planet. Alla observerar från många världar … osäkra på resultatet. 

Varje mänsklig ande är avgörande för uppvaknandets plan. Varje person har ansvaret som en galaktisk medborgare att inse vem de är och att kliva in på den plats som utstrålar kärlek och tacksamhet. Överallt finns det de som vaknar upp till detta syfte. Detta är ett evolutionärt skifte i medvetandet. Det är avgörande för er planets överlevnad. 

Vi, och många som vi, kontaktar de ”mottagliga” och uppmuntrar detta skifte inom oss. 

Varje person bidrar till medvetandets rutnät. Du bidrar till rädslan, eller du bidrar till kärleken. Det är alltid ditt val. Varje gång ni väljer rädsla, oro, misstro, fördomar eller dömande, hjälper ni det gamla paradigmet att stanna kvar. Varje gång du väljer kärlek, glädje, tacksamhet eller andra känslor med högre vibrationer, hjälper du det nya paradigmet att manifesteras. 

Detta är ett spel. Det är i sista perioden. Det är en jämn match. Det har utspelats i tusentals år. Er Jord, och alla dess livsformer, har lidit och är nära total förstörelse. 

Det har funnits kosmiskt stöd som har hjälpt mänskligheten att vakna. 

Det finns koder inom varje varelse och varje människa som håller på att aktiveras. Medvetenheten expanderar. Det sker ett uppvaknande från illusionen, att ni är maktlösa. 

Var och en av er är en mästare. Du är en högt kvalificerad, skicklig varelse som har klätt dig i kött och steg in i en dimension, en verklighet och ett spel ~ för att omvandla energin. Börja med att älska dig själv. 

Börja med att hedra dig själv. Älska och hedra sedan andra. 

Vi badar dig i vår kärlek och hedrar den du är. Vi erkänner den mänskliga anden. 

Det ger dig en visuell bild av hur det fysiska och det andliga förenas i ett partnerskap. Detta partnerskap mellan de två aspekterna tar sig många uttryck. 

Det finns de som lever helt och hållet i det fysiska med liten medvetenhet om sin Ande. Det finns de som lever mestadels i Anden med liten medvetenhet om sitt fysiska fordon. 

Dessa är varken i balans eller harmoni. 

Det högsta partnerskapet är den totala blandningen av de två aspekterna; där Anden helt förkroppsligar det fysiska, och det fysiska fordonet kommunicerar medvetet med Anden. Detta är idealet, målet för vad som är möjligt på er planet. Det är det viktigaste partnerskapet vid denna tidpunkt. Det kommer att hjälpa mänskligheten att vinna spelet. 

Som ni är medvetna om finns det oändliga möjligheter och sätt som partnerskapet mellan människa och Ande kan manifesteras i er verklighet. 

  • Det finns genetiska mönster i varje mänsklig form som förs vidare från generation till generation. 
  • Det finns mentala mönster som installeras av ditt samhälle och dina övertygelser. 
  • Det finns känslomässiga trauman som är reaktionära. Dessa bidrar till hur den mänskliga aspekten förhåller sig till Anden. 

Anden är ALLT SOM ÄR. Anden är infunderad i den mänskliga formen med gnistan av det gudomliga, livskraften. Anden är det gudomliga sinnet som bor i människokroppen. Varje varelse har en unik relation och medvetenhet till det Gudomliga Sinnet…ALLT SOM ÄR. Anden som förkroppsligar det fysiska inspirerar till tillväxt. Att vara i anden främjar evolution. 

Vi befinner oss vid en kritisk tidpunkt i den framväxande verkligheten. Medvetenheten om och erkännandet av partnerskapet mellan Ande och människa aktiveras med stort syfte. De koder som varje människa bär med sig genetiskt har aktiverats. 

Dessa är som program i datorn som aldrig har använts; de flesta människor är omedvetna om att de existerar. Koderna stimulerar den högre formen av kommunikation och interaktion mellan det fysiska och Anden. Dessa koder stimulerar en högre form av förbindelse mellan himmel och jord, celler och stjärnor. Själva era celler är kopplade till galaxen. De återspeglar rörelsen, energin, hologrammet av allt. 

Kom ihåg att varje morgon när ni kliver in i den nya dagen säga, hävda och ha för avsikt: 

”Jag är helt förkroppsligad. Jag är förankrad på den här planeten. Jag är mitt gudomliga jag i denna fysiska form.” 

Detta uttalande påminner dig om att hedra både den fysiska formen och Anden. Denna övning kommer att öppna kommunikationen mellan din fysiska kropp och ditt gudomliga medvetande. Vi inbjuder dig att lyssna på din kropp, lyssna på vad dina celler och muskler säger. Bjud in Anden med varje andetag att förkroppsliga dig mer fullständigt. 

Praktisera din glädje. Praktisera er tacksamhet. Båda dessa vibrationer öppnar dina kretsar och din koppling till din helhet. Var i frid. 

~ ”teamet ©2023 Peggy Black Alla rättigheter förbehållna. Meddelande ges om att skapandet av videor av andra personer än författaren, kanalen och skribenten är förbjudet. Du får dela detta meddelande och distribuera så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och webbadress. www.morningmessages.com GRATIS 88 meddelanden tillgängliga.

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *