Teamet via Peggy Black, 16 juli, 2020

Teamet via Peggy Black

Var Portalen till Förändring

Vi är här för att stötta och uppmuntra er att uttrycka er verkliga storhet under dessa turbulenta tider och globala utmaningar. Vi vet att ni är trötta på allt som händer angående protester och viruset. Den energi som kommer fram kommer inte att lätta än på ett tag.

Vi inbjuder er att vara uppmärksamma på alla nivåer av förtvivlan och att inte förlora hoppet om ett skifte. Det är mycket viktigt att ni fortsätter att hålla er personliga balans. Ni lever verkligen i en remarkabel tid då er planet går genom dessa skiften och denna period av intensiv rening och transformation.

Under kaoset och förvirringen, under omvälvningen och våldet, är det mycket viktigt att ni förankrar sanningen om en social balans och hedrandet av allt levande. Alla system och strukturer särskådas angående sin dysfunktionalitet mot mänskligheten och det kallar fram skiftena för allas välmåga och balans.

Det ni upplever liknar inget annat som erbjudits på denna planet. Er planet är i klorna på ett stort skifte i medvetande och en utvärdering av mänskligheten. De system som skapats och satts i bruk har inte varit för allas bästa. Det ni bevittnar med de globala protesterna är den obalans i energi som i åratal byggts upp inom mänskligheten. Det ni bevittnar och upplever med den globala nedstängningen är hur sårbara era system verkligen är. Denna nedstängning ger varje person möjlighet att granska sina egna övertygelser och attityder angående vad som sker.

Många börjar bli medvetna om känslor de tidigare inte insåg att de hade, negativa känslor och övertygelser som varit undertryckta och förtryckta. I universum är Jorden en skola för att bemästra hur man manipulerar energi. Den är känd som en utmärkt men svår skola eftersom den erbjuder de bästa lektionerna om känslor och om att arbeta med de vibrationer av energi som känslor erbjuder kollektivet. Inse att bara de bästa och modigaste multidimensionella varelserna skriver på för detta uppdrag.

Som multidimensionella varelser har ni känt andra verkligheter där vänlighet, glädje, tacksamhet, uppskattning och nöje var huvudfokuset och de vibrationer som erbjöds. Så snart ni skrev på för ert uppdrag här på Jorden upptäckte ni det andra spektrumet av känslor, ilska, sorgsenhet, modfälldhet, hopplöshet, rädsla, frustration, bitterhet och skuld. Olyckligtvis kan dessa känslor vara vanebildande. För många människor är ilska vanebildande därför att det får deras egon att känna sig rättfärdigade, rättskaffens eller som offer. Den fysiska kroppen blir beroende av de kemiska reaktioner som ilska, rädsla eller sorgsenhet skapar.

Detta är vibrationer av låg frekvens men ändå mycket starka. Det ni inbjuds att förstå är att alla vibrationella känslor är smittsamma. Om ni energetiskt bär någon av dessa negativa energier i era kroppar, kommer ni att triggas när någon annan människa uttrycker den känslan. Dessa dolda känslor är förtryckta eller undertryckta i skuggaspekten av ert medvetande. Även om ni går genom svåra tider, inse att dessa svåra tider inbjuder till transformation.

Ni är här på den här jorden för att bidra, för att hjälpa till att transformera medvetandet och få kontakt med andra likasinnade varelser. Inse att detta är ett spel, det är ett holospel. Ni övar er förmåga att skapa. Ni övar hur ert vibrationella erbjudande skapar den verklighet ni upplever. Var den portal till förändring ni är avsedd att vara.

Det ni tänker, känner eller uttrycker skapar vibrationer som kommer att manifestera. Ni börjar förstå denna sanning. Lägg nu till det medvetenheten hos en multitud av andra medvetna varelser och ni får vad det kollektiva medvetandet skapar.

Kollektivt medvetande triggas av vibrationerna och energin som erbjuds av era planeters rörelse. Det finns ett starkt ljus som lyser på alla, men som varit dolt och undertryckt. Energin är oberäknelig och flyktig vilket skapar ängslan, irritation, ångest och oro. Var vaksam när ni märker att dessa energier och känslor löper genom ert sinne och er kropp. Ta en paus, ta ett djupt andetag, gå i naturen, rör er kropp och skifta vad som sker. Fokusera på vad som är bra för er och dem omkring er.

Det är en tid då andlig övning tillsammans med fysisk aktivitet stöttar ert välmående. Var uppmärksamma på de subtila gåvor som kommer fram. Lägg märke till att er intuition ökar, att öppnandet av er hjärt-portal låter mer kärlek flöda fram till mänskligheten, notera er ökande medkänsla. Var uppmärksamma då fler och fler av dessa förmågor uppenbaras.

Om ni kunde betrakta er planet och dessa aktiviteter från vårt perspektiv, skulle ni se att det nuvarande skiftet och det uppvaknande som sker för upp mänskligheten till en annan nivå av varande. Ni skiftar från det gamla täta 3D till en högre frekvens och dimension. Hela universum tittar på för att se hur det ska gå. Eftersom detta är en planet med fri vilja kommer resultatet att bero på hur mycket det kollektiva medvetandet omfamnar denna möjlighet att skifta och förändra det som inte fungerar för allas högsta bästa.

Detta är när och var ni kommer in, därför att när ni rensar och transformerar era egna begränsade övertygelser och alla dåliga känslor, så gör ni det för det stora hela. När ni välkomnar balansen i era egna maskulina och feminina energier och förankrar den balansen i kollektivet, då utför ni mästerligt arbete.

Detta arbete behöver inte vara svårt eller hårt. Dock är det arbetet personligt. Ni kan inte projicera era tillkortakommanden och negativa omdömen på andra och förvänta att förändring ska manifestera. Ni kom hit för att vara en del av denna stora förändring. Det finns många icke-fysiska gudomliga varelser som skulle älska att få vara med om detta planetära skifte. Emellertid är det ni som har den gyllene biljetten. Ni är här och ni kom med otroliga gåvor, kunskap, insikter, intelligens och andra fantastiska förmågor.

Börja hedra den ni är och det ni har att erbjuda i denna turbulenta tid. Erkänn att ni är transformerare av täta negativa energier. Äg förmågan att kvarstå balanserad mitt i allt detta kaos. Var den kärleksfulla vibrationen som andra kan kliva ombord på. Inse att er fantasi är ett av de mest kraftfulla verktyg ni kan använda i dimensionen. Så börja föreställa er en bättre framtid för mänskligheten. Se en framtid i vilken alla hedras och respekteras. Se en framtid i vilken det råder harmoni och kommunikation mellan olika kulturer och övertygelser. Kalla fram en verklighet som är hållbar för alla. Var den som bjuder in och bjud in andra icke-fysiska varelser att göra er sällskap i denna ansträngning att bringa denna planet frid och kärlek.

I dessa exempellösa tider och paradigmskiften kan ni förankra och åter-föreställa er jordens plats i universum. Detta skifte och denna förändring har varit på väg i eoner. Vet att ni har hela universums stöd. Denna planet och mänskligheten har möjlighet att skifta till en högre dimension och bli välkomnade i den galaktiska familjen.

Vi är här för att påminna er om vem ni är och att också påminna er om att ni är den öppna dörren och portalen till förändring. Kalla på oss och andra gudomliga varelser att stötta er i ert arbete. ”Teamet”

©2020 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...