Peggy Black och ”teamet” ~ Ocean of Vibrations, August 18, 2023

 

Peggy Black och ”teamet” ~ Ocean of Vibrations

August 18, 2023

 

Vi är här för att påminna dig om att allt helande arbete hålls i omfamning och avsikt att tjäna. Det finns en djup koppling när du har lärt dig att öppna och tjäna andra. När du går in i något helande arbete med tydlig avsikt, krusar resultaten utåt och multipliceras bortom din verklighet. Kom ihåg att slappna av och andas, släpp din oro för att få det rätt.

Vi kommer att tala om kraften och den medvetna användningen av ljud. Ljud, när det används för att frigöra långvariga trauman och minnen, är det mest kraftfulla verktyget av alla. Processen att frigöra ”ljud” på ett väglett sätt kommer att tjäna dig, dina klienter och alla. 

Det är ljudet som rör sig genom tidens väv som skapar allt som är. Dimensionerna vävs samman, var och en stödjer och förstärker den andra; information, geometri, känslor, tankar och former färdas alla som vibrationer. 

Allt som existerar vibrerar. Tankar skapar subtila vibrationer som nu kan mätas. Hjärtceller vibrerar ljud som liknar sjungande valar. Det är hjärtats språk. Det är er förbindelse med valarnas varelser. De förankrar den kunskapen för er planet. De är sändebud från stjärnorna. Det är genom din hjärtsång som du förenar dig med dem och med andra. Det är genom ditt hjärtas heliga dörr som du reser till stjärnorna. 

Allt är vibrationer; ni lever i ett hav, precis som valarna. Det är ett hav av vibrationer. 

Ni lär er att läsa, känna och förstå detta språk, vibrationernas språk. Det bär ritningarna, mönstren, formerna, idéerna om skapandet av alla ting. 

Det är därför det är så viktigt för människor att inse den roll de spelar i evolutionen, i upplyftandet av de täta vibrationerna i massmedvetandet. Vi inser svårigheten i er uppgift att hålla en viss frekvens, särskilt på er planet, som vid denna tid är fylld av disharmoniska vibrationer. 

Ändå uppmuntrar vi var och en att i varje ögonblick sträva efter att höja er frekvens lite, att fortsätta att ansluta er till ert hjärta och skapa den medvetna förändringen i de känslotoner som ni sänder ut. Vi kommer att påminna er om ett enkelt verktyg för att rensa alla känslor. Skapa först utrymme genom att förklara att du är helt förkroppsligad, förankrad på planeten. Denna avsikt kallar fram ditt gudomliga medvetande för att vara i partnerskap med ditt fysiska medvetande. Detta är din källa till kraft. Bjud sedan in gudomliga varelser att bevittna och stödja dig när du omvandlar känslan eller mönstret eller den begränsade övertygelsen. 

Fråga dig själv sedan hur stor andel av känslan som är din. Detta är en viktig fråga eftersom vi förstår att det verkligen känns som om allt är ditt. Men vi försäkrar dig att bara en liten procentandel är din. Du förstår, när någon känsla strömmar genom din kropp, ansluter du dig som sensitiv till det större fältet av den emotionella vibrationen som finns i kollektivet. Då har du 100 procent av den känslan som aktiverar alla dina kretsar och system. Inse att en del av denna känsla är din men du har också anslutit till kollektivet av denna känsla. 

 Ta ett djupt andetag och ge din känsla av sorg, ilska, rädsla eller frustration ett ljud. Vi uppmuntrar dig att använda denna övning, var kraftfull. Använd din röst och avsikten att omvandla allt du känner. Ljuda känslorna tills det känns komplett. Ta en paus och tänk på en känsla som du hellre skulle vilja känna. Ljud nu in den på plats. Nu har du släppt taget om dina känslor och transformerat de kollektiva känslor som du kopplade till. Vi kallar denna process för emotionell och energetisk alkemi. När du gör detta arbete är du verkligen alkemisten. 

Du kan också använda verktyget för att rensa globala känslor. När en tragisk händelse inträffar ska du uttrycka din ångest kraftfullt tills den är helt borta. Ersätt den med en känsla av helande, fred eller kärlek och kalla dessa vibrationer på plats med ditt ljud. Du kommer att utföra globalt servicearbete utan att känna den ångest som rinner genom din kropp. 

Vi är medvetna om att era känslor ofta matchar känslorna hos en älskad person. Vi vill att du ska vara medveten om att din frekvens ofta matchar energin hos dem runt omkring. Ibland känns den tjockare och svårare att omvandla. Vi uppmuntrar er att använda era verktyg, bjuda in hjälp från de andra världarna och använda den violetta lågan. Den är en gåva till mänskligheten. Det är också en av de mest kraftfulla vibrationerna på er planet just nu. Den violetta lågan såväl som ljudet måste kallas fram. De måste bjudas in. De måste användas med tydlig avsikt. 

Vi är alltid här för att hjälpa er. Ofta finns det en vibration runt omkring er som har blockerat er medvetenhet om att ta emot vägledning från oss. Vi står redo, men ni kan inte se oss. Vi inbjuder er att använda ljud för att rensa bort alla negativa eller felkvalificerade känslor. Detta kommer att skapa en förändring. 

Föreställ dig ett ljud av stor glädje som du erbjuder. Det vibrerar en viss frekvens, det går ut och det matchar andra vibrationer på den frekvensen. Det blir en del av nätet, av helheten. 

Var uppmärksam på att kliva in i vibrationen av glädje… 

*Tillåt dig själv att bada i glädje, låt glädjen omfamna dig, hålla dig och flöda genom dig. 

*Kalla fram glädjen, smaka på den, lukta på den, gnid in ansiktet med den. Slå in den och ge den till någon annan. 

*Glädje är en vibration som lyfter upp dig och lyfter upp andra. 

*Fortsätt att välkomna glädjen. 

*Låt glädjen vara din ständiga följeslagare. 

*Låt glädjen gå bredvid dig, låt glädjen komma till uttryck genom alla dina handlingar. 

*Ta med glädje till alla era uppgifter, för det är glädje som framkallas. Det är glädjen som kan och kommer att förändra din hälsa, ditt sinnestillstånd, din verklighet. 

Glädje är det andra kraftfulla verktyget, den kraftfulla vibrationen, en jämbördig match till den Violetta Flamman och er användning av ljud. 

Vi avslutar med att säga till er: Var i din glädje. Ha frid, älskade.

 ”Teamet”

2023 Peggy Black Alla rättigheter förbehållna. Meddelande ges om att skapandet av videor av andra personer än författaren, kanalen och skribenten är förbjudet. Du får dela detta meddelande och distribuera så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och webbadress. www.morningmessages.com GRATIS 88 meddelanden tillgängliga .

 

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *