Peggy Black och Teamet 15 juli 2021

 

Peggy Black och Teamet 15 juli 2021

Peggy Black och ’teamet’ ~ Nivåer av Medvetenhet

14 juli 2021, via e-post

Vi är här, hedrade över att få erbjuda er vår kärlek och våra ord av vägledning och uppmuntran. Det är intensiva tider för mänskligheten. Ni vet detta och bevittnar de förändringar som sker i er verklighet. Ni bevittnar nedmonteringen av allt som är gammalt och förfallet i den gamla illusoriska verkligheten, den gamla programmeringen och de gamla begränsningarna.

Denna energi som kommer över er planet från de kosmiska erbjudandena, triggar verkligen de individuella begränsningarna, och de gamla mönstren och beteendena hos varje jordvandrare. Denna energi kan och känns ofta obekväm. Vi har observerat att när det känns obehagligt, så projicerar människor dessa känslor på andra eller på förhållanden i sina liv.

Var medvetna om när ni gör så och upphör med det.

Detta är en tid och en period där de gamla strukturerna upplöses, avvecklingen av allt som är fel i förhållande till helhetens integritet och harmoni.

Vi uppmanar er att alltid vara uppmärksamma när ni känner er obekväma med någon situation i livet eller i nyheterna, stanna då upp och andas djupt. Inse att de energier som triggar dessa känslor, stöder och uppmuntrar er att skapa och välkomna en ny verklighet.

Vi ber er att vara orädda i era tankar och fantasi. Det är verkligen dags för er att gå in i er kraft och komma ihåg att det är era tankar och avsikter som skapar och välkomnar denna högre dimension.

Fortsätt att fråga er själva, vad vill jag skapa och manifestera i mitt liv och i världen?

Välkomna dessa kosmiska energier oavsett hur de träffar och påverkar ert liv. Välkomna denna energi som den sanna gåva den är. Vet i ert hjärta att ni är här för att förankra denna kosmiska energi. Sitt i stillhet med ögonen slutna och föreställ er att energin försiktigt hälls ner genom er hjässa. Låt bara denna galaktiska gåva infusera er med en individuell påminnelse av vilka ni är som gudomliga multidimensionella varelser. Ni bär ett gudomligt medvetande inombords. Tvivla aldrig på det. Inse att om ni har skapat och animerat en fysisk kropp i denna verklighet, så finns det inget som ni inte kan skapa.

Vi förstår att er fysiska kropp låter er samspela med er verklighet.

  • Er kropp låter er uppleva sensationer och känslor.
  • Er fysiska kropp verkar vara solid och låst i denna tredje dimension.
  • Ni blir mer medvetna om begränsningarna i er fysiska kropp.
  • Ni blir medvetna om de begränsade program som ert sinne och ego hedrar.
  • Ni blir medvetna om att denna primitiva syn, begränsar er så att ni inte ser bortom denna dimension.

Stanna upp en stund och erkänn att det kanske finns en möjlighet att ni kan förändra och välkomna tanken på att gå in i den femte dimensionens medvetenhet. Det är enkelt att komma ihåg. Dimensionerna är nivåer av medvetande.

Vårt syfte här idag med vårt budskap, är att uppmuntra och påminna er om att ni är  galaktiska varelser och gjorda av ren gudomlig energi. Ni finns i er fysiska kropp här på denna planet för att komma ihåg hur man skapar … speciellt hur man skapar i ett energifält med begränsad medvetenhet.

Tyvärr använder ni era gåvor för att vara empatiska, känsliga ~ och ni matchar energin i detta fält och tror på dess begränsning. Ni blir offer för alla de negativa och missriktade energier ni upplever eller bevittnar.

Vi är här för att berätta att ni kan ta er ur dessa mönster. Ni kan göra anspråk på er individuella kraft som gudomliga skapare och börja skapa en ny verklighet. Ni kan hedra denna sanning och börja komma ihåg vilka ni verkligen är. Ni kan tillåta er att börja minnas att det finns en högre frekvens av medvetenhet inom er fysiska kropp.

Ni är här vid denna tidpunkt som galaktiska varelser, för att förankra denna kosmiska energi och överföra den till en form som kommer att trigga andra jordvandrare att också minnas sin sanning. Ni är spelvändare. Ni är här för att hjälpa er älskade planet och hennes invånare med uppstigningsprocessen.

Kom ihåg att er fantasi är er superkraft. Vi ber er att börja föreställa er energin i den femte dimensionen, det energifält där era tankar och känslor manifesterar sig för det högsta goda för alla.

  • Föreställ er en värld som är harmonisk i sig själv.
  • Föreställ er en värld där det finns helhet och hälsa för alla.
  • Föreställ er en värld som hedrar varandra och hela naturen.
  • Föreställ er en värld där det finns ren luft och rent vatten.
  • Föreställ er en värld där det är fred i samhällen och länder.

Ni kan resa till den femte dimensionen genom att utvidga ert medvetande. Ni kan uppleva energin i den femte dimensionen med dess oändliga möjligheter och idéer. Ni kan föra hit energin och idéerna till denna tredje dimension, omvandla den och sedan erbjuda den till kollektivet. Andra kommer att plocka upp dessa idéer om hur ni renar ert vatten eller er miljö, och kan då genomföra det för allas bästa.

Kom ihåg att ni är omåttligt kraftfulla. Kom ihåg att ni är heliga. Kom ihåg att alla är heliga. Kom ihåg att alla är gudomliga multidimensionella varelser som har glömt sanningen och lever med begränsningar, sår och rädsla.

Det är mäktigt, att som dessa gudomliga varelser komma ihåg att skapa med kärlek och medkänsla. Det är dessa högre vibrationer av harmoni, kärlek, förlåtelse och frid som uttrycks i era ord, tankar och handlingar, som förvandlar er verklighet. Denna kraftfulla medvetna energi är ämnad att vara framgångsrik.

Så var modiga och tydliga med vilka ni är. Var modiga när ni med kraft går in som de magnifika gudomliga skapare ni är. Vi är hedrade över att vara era vittnen och ert stöd när ni fortsätter att göra skillnad i er verklighet. Bjud alltid in oss för att följa med er när ni gör det här arbetet, och bjud in oss ​​att vara med när ni spelar.

 

~ ”Teamet”

 

©2021 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...