Peggy Black och ‘teamet’ ~ Rutnätet Lyser Upp, 18 november 2022

 

Peggy Black och ‘teamet’ ~ Rutnätet Lyser Upp

18 november 2022

Vi är här för att fira och tacka er för ert medvetna och energiska arbete. Vi skulle vilja ta upp de kommande händelserna som äger rum runt er planet och äger rum i mänsklighetens medvetande. Det finns en våg, en energivåg, en frekvensvåg som byggs upp när fler människor inser att deras tankar och känslor förändrar den nuvarande miljön.

Det är särskilt viktigt att de inser att deras kombinerade fokus och avsikt verkligen drar fram en ny verklighet och utvecklas. Ni går in i scenen av globalt uppvaknande, och det strömmar ut och berör andra. Mänskligheten är nära gränsen till förändring. Paradoxen med denna planet är att den måste hållas i en neutral medvetenhet samtidigt som den expanderar in i alla möjligheter.

Det här är tiden, det här är skiftet. Matrisen, rutnätet lyser upp och blir strömsatt i en ny form. Det startade ett medvetet uppvaknande ett i taget. Dessa samlas, kommer samman, håller ett mönster för upplyftning och uppvaknande. Ni är förändringens förvaltare.

Förändringsenergin sveper över planeten i en ny vibration och en hög frekvens. Sammankomsterna blir stora till antalet; mångas hjärtan och sinnen ansluter sig, känner sin kraft och vet sin avsikt till det goda. Ni inser att ni manifesterar och arbetar med energi. Vi applåderar er, vi stöttar er och vi går med er i ert syfte.

Vi vill här kanske erbjuda en ny synvinkel. Tänk för ett ögonblick att tjugo procent av din verklighet är fysisk och åttio procent är ren energi. De flesta människor lever i de tjugo procenten som verkar kräva det mesta av er uppmärksamhet. Ändå skapar du den fysiska verkligheten från åttio procent av din rena energi som en gudomlig varelse. Allt på er planet har skapats från detta fält av ren energi, kvantfältet.

Detta fält av ren kreativ energi svarar på dina vibrationer, ord, känslor. Det återspeglar alltid vad du erbjuder eller projicerar. De flesta människor projicerar in i detta energifält från sina begränsade mönster och övertygelser. De flesta människor använder sin gudomliga kreativa förmåga upp och ner och baklänges. De fokuserar på vad de inte vill ha, vad de inte gillar, vad de inte har och de skapar bara mer av samma, från den begränsade medvetenheten. Det är viktigt för er att vara energin i det ni vill attrahera.

Människan verkar solid. Men som vi tidigare har sagt, för oss är ni vågor av energi och ljus. Dessa vågor av energi och ljus blandar sig alltid och skär varandra. Detta är inget som är synligt för de flesta människor. Dessa vågor av energi och ljus bär information och bär känslomässig frekvens. Vi kallar detta din energisignatur.

När två personer träffas kan de tyckas prata om vädret, men på de subtila energinivåerna sker ett enormt utbyte av information och aromen och frekvensen av känslor. Detta utbyte sker med alla. Föreställ dig att samtalet är avslutat och de två personerna fortsätter sin väg, var och en har nu en touch av den andras energisignatur, den andras känslomässiga tillstånd.

Det kommer att bero på kontaktens närhet, kontaktens längd och den personliga kontakten med den andra människan, hur stark energin och det känslomässiga utbytet kommer att vara. Dessa faktorer bidrar till hur mild eller intensiv påverkan eller inflytandet på den andres energi och känslofält kommer att påverka den andre.

Det finns många saker att tänka på här, eftersom vi kliver in i ett stort stycke information om hur människor verkligen relaterar till och delar vilka de är.

Låt oss ge dig ett enkelt exempel; föreställ dig att du har en känslomässig fråga om avvisande. Det här är något från barndomen och du har personligen arbetat med den här frågan och du känner att du känslomässigt har rensat denna energisignatur från ditt område. Du har gjort ett bra jobb, men det finns bara en liten antydan av detta mönster fortfarande i din energimatris. Du träffar och umgås med andra och de råkar ha en stor energiladdning som de bär på att bli avvisade. Gissa vad som utlöses inom ditt eget område, den där lilla återstående känslan av avvisande.

Du lämnar mötet något ur balans, något påverkad av den nu aktiverade nyansen av avvisande. Detta kan och kommer att påverka ditt känslomässiga sinnestillstånd till graden av ditt eget personliga oavslutade känsloarbete.

Dessa känslomässiga utbyten sker med alla du möter och träffar. Olika känslor, minnen, övertygelser och beteendemönster aktiveras av andra som bär en liknande frekvens eller vibration i sin energisignatur eller energimatris.

Det är därför som du brukar svara med ilska när du träffar en arg person. När du träffar en glad, munter person blir du upplyft, när utbytet triggar din rädsla för något går du ifrån mötet och känner din personliga rädsla.

Allt detta sker på det subtila outtalade och osynliga energimässiga/emotionella utbytet.

Alla är känsliga för dessa utbyten men med tiden har människor lärt sig att stänga av sin medvetenhet om vad som triggas och aktiveras av den andre i varje utbyte eller möte.

När människor har stängt av detta vägledningssystem kanske de inte ens inser att en gammal känslomässig upplevelse har aktiverats och går genom deras system. De kommer att lämna mötet och inte känna sig så bra. Eller så kommer de att börja tänka på gamla tidigare minnen och upplevelser. De återupptar de gamla händelserna om och om igen. Detta är en känslomässig och energetisk loop.

Detta är en av de främsta anledningarna till att människor lever i det förflutna och minns sin gamla ångest, sina sorger, rädslor eller pinsamheter. Dessa aktiveras ständigt av dem de möter. Detta är tjugo procent av din fysiska verklighet.

De oavslutade emotionella energimönstren och ofullbordade emotionella energiupplevelserna är som röda flaggor. De är som magneter; de attraherar andra som bär samma oavslutade känslomässiga bagage. Dessa återkommande händelser inträffar ofta i familjer som fortfarande bär på gamla energetiska mönster; när de träffas återaktiverar de dessa gamla problem.

Tänk på depression som att trycka ner gamla känslor som du inte vill känna.

Nyckeln som tar dig ut ur denna cykel är att göra din känslomässiga och energetiska städning, bearbeta dina egna gamla energetiska rester. Det finns många böcker och tekniker tillgängliga som ger förslag på hur du kan åstadkomma och rensa din energimatris och dina känslomässiga minnen.

Kom ihåg att känslor är energi i rörelse.

Du kan gå tillbaka till det smärtsamma minnet och tillåta dig själv att verkligen känna smärtan utan undertryckande. Uttryck känslorna med ljud eller rörelse eller vad som helst som kommer att förändra de inaktuella känslorna. Du kan göra det till din avsikt att förlåta dig själv och andra. Detta är ditt huvudsakliga arbete att utföra, att bli tydlig, att bli känslomässigt tydlig, att förvandla ditt energifält och din signatur.

En annan viktig del av det känslomässiga utbytet mellan människor är att se till att ditt eget energifält är klart och även att du vibrerar på en hög ren frekvens som skapas av din glädje, tacksamhet och uppskattning. Dessa känslor blir din energireflektor till de lägre och tätare emotionella vibrationerna av bortstötande, rädsla, sorg och ilska.

Om din energimatris bär på en stark vibration kommer den inte att påverkas av den andras energimatris i något möte. Målet är att träna på att utstråla den renaste frekvensen av tacksamhet och uppskattning. Om du märker att någon gammal känslomässig upplevelse har aktiverats av en annan, gör ditt arbete, transformera den inaktuella energin och det känslomässiga mönstret medan det är i ditt medvetande.

Nästa gång kommer du inte att bli så triggad, så småningom kommer det känslomässiga minnet att försvinna.

Detta är viktigast för alla som håller på att vakna till sin känslighet. Rensa och rena ditt energifält med avsikt, andetag, ljud, musik, dans och natur. Det viktiga att komma ihåg när människor expanderar till sitt flerdimensionella jag att de måste vara uppmärksamma på att hålla sin egen personliga energi och känslomässiga matris tydlig och stark.

Du kommer att behöva rensa och rena denna matris ungefär som du duschar den fysiska kroppen för att hålla den ren. Överös din energikropp med ljus, med avsikt, med kärlek och acceptans, glädje och tacksamhet. Öva på att säga till dig själv: ”All energi som inte tillhör mig skickar jag tillbaka välsignad och förvandlad. Jag kallar tillbaka min egen energi välsignad och förvandlad.” Detta kommer att hjälpa dig att stanna i din egen rena medvetna energisignatur.

Kom ihåg att du är ansluten och en del av den här planetens otroliga energifält. Det du gör, säger, tänker eller känner tillförs det kollektiva energifältet. Gå in i din kraft och använd denna medvetenhet för att verkligen förvandla allt som händer i ditt liv och världen omkring dig.

Din planet är ett nät av energi, ett energifält som förbinder allt och alla. Det finns alltid mer vi kan dela med oss av, men vi inbjuder er att praktisera denna kunskap som gudomliga varelser av energi som råkar ha en fysisk kropp. Håll dig i de åttio procent av vem du är som ren energi. Vet att du är under det Gudomliga Skyddets lag.

~ ”teamet”

 

©2022 Peggy Black Alla rättigheter reserverade. Meddelande ges att det är förbjudet att skapa videor av andra än författaren, kanalen och skribenten. Du får dela detta meddelande och distribuera så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta copyrightmeddelande och denna webbadress.www.morningmessages.com GRATIS 88 meddelanden tillgängliga.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...