Teamet via Peggy Black, 19 oktober 2022

 

Teamet via Peggy Black

19 oktober 2022

Ett Gudomligt Ombud för Förändring

Vi är här. Vi vill påminna er om vikten av att vibrera och upprätthålla känslorna av glädje, tacksamhet och uppskattning. Detta är utmanande tider på er planet; som ombud för förändring, som Ljusvarelse, kommer ni och alla andra att vara mycket effektiva i att få till transformation och förändring genom att hålla upp en tydlig ren vibration.

Det är viktigt för ert välbefinnande, er hälsa och er förmåga att få kontakt med er gudomliga essens, att känna igen när ni vibrerar på en låg, tät och tung känsla av rädsla, ilska, sorgsenhet, frustration och oro, och att skifta den verkligheten så fort som möjligt. Återigen betonar vi hur viktigt det är för er att göra detta skifte i varje stund.

Det känslomässiga tillståndet hos människan är mycket viktigare än ni blivit lärda. Känslorna är frekvenser, vibrationer; de interagerar och samverkar med er verklighet. De är era attraktionspunkter. Det finns skönhet och komplexitet hos den enhet ni kallar er kropp/sinne/känslor/ande. Känslorna spelar en mycket viktig roll i människans välbefinnande. De är indikatorer, era vägmärken och er vägkarta.

Kroppens fysiologi svarar på vibrationen hos känslorna. När ni utstrålar glädje, lycka, tacksamhet, uppskattning och kärlek, är kemikalierna/hormonerna och alla direktiv från hjärnan expansiva och öppnande. Själva cellen svarar på era höga positiva känslor. Ni upplever trevliga känslor i hela er varelse, ert sinne blir klarare, ert hjärta mer öppet, era inre sfärer mer expansiva och er förbindelse till de högre sfärerna lättare och smidigare.

Som kontrast, när ni upplever rädsla, ilska och frustration, drar allt i kroppen/sinnet ihop sig; cellerna, organen, badas i stresshormoner och ni når en nivå av att vara avstängd med försvaret uppe. Som varelse blir ni nedstängda när vibrationerna är täta och tunga. Kom ihåg, när ni fungerar på frekvenserna av dessa låga, täta känslor, blir ni automatiskt intonade på det massmedvetandenätverk som matchar dessa känslor.

Er planet genomgår ett evolutionärt skifte och den gamla täta energin, de täta tunga vibrationerna av rädsla, ilska och hopplöshet trycks upp till ytan i alla situationer, från individen till kollektivet.

Ni kan lättare bli avskräckta, ivägsvepta med en känsla av att vara överväldigade, med känslor av maktlöshet, eftersom dessa täta känslor är de mest bekanta. De är de mest förhärskande vibrationerna på jorden just nu. Det finns en vanebildande natur hos dessa känslor. Kom ihåg att känslomässiga vibrationer är smittsamma. Kroppen känner igen den kemiska reaktionen inombords, och denna kemiska reaktion triggar de gamla mentala programmen, de gamla gångna upplevelserna och sådant som sårat. Varje aspekt av ert system blir engagerat med alla försvarsmekanismer aktiverade.

När detta sker går ni på autopilot. Ni är lätta att manipulera genom era nuvarande händelser. Ni är länkade till massnätverket/matrisen av rädsla, ilska, skuld, oro, frustration och en total känsla av misslyckande. Dessa känslor håller utvärderingen av er planet i en nedstängning. Det finns individer som får sin kraft från att generera dessa täta negativa felkvalificerade känslor. Mata dem inte med era.

Er verklighet innehåller många triggers, många fällor, många landminor, för att stänga av era högre, mer sammanhängande, förenade vibrationer och frekvenser. Kom ihåg i detta evolutionära spel, detta transformativa spel, att den mest värdefulla förmågan är bemästrandet av att framkalla, bevara och upprätthålla höga känslomässiga vibrationer och frekvenser av glädje, tacksamhet, uppskattning såväl som kärlek. De är er styrka. Kärlek är den renaste och högsta frekvensen. Emellertid, på er planet är ordet kärlek laddat med problem och övertygelser. Ordet kärlek fungerar som en trigger för de täta känslorna av rädsla, ilska, frustration, skuld och sorgsenhet.

Så vi säger er nu, håll upp er glädje, tacksamhet och uppskattning. Dessa frekvenser kommer att låta er fungera mest mottagliga och tydliga.

När ni börjar komma ut ur detta avdomnade och omedvetna sinnestillstånd, kan det vara extremt smärtsamt då ni tillåter er att känna vibrationerna att ni undertryckt all rädsla, ilska, sorgsenhet, skuld och förlust. Det som dock sker med massmedvetandet på er planet just nu är att sinnen och hjärtan hos alla badas i exempellös energi från galaxen, från era planeter, er sol, måne och stjärnorna.

Denna energi triggar DNA-koderna, och kallar på varje individ att vakna från sin omedvetna slummer, och till fullo kliva fram i sin magnificens som en varelse med förmåga att transformera tätheten i den personliga och kollektiva rädslan. Det är viktigt för alla varelser att träna sig, att lyfta sig upp i de högre känslomässiga vibrationerna, att nå känslor av glädje, tacksamhet och uppskattning. Dessa känslor kommer att vara er livbåt, er trygghet i kommande tider.

Vi uppmuntrar er att, oavsett vad, vi upprepar, oavsett vad som sker i er yttre värld, att det är klokt att upprätthålla ett öppet, expanderat sinnes- och kroppstillstånd.

Så vi säger kära ni, återvänd till vibrationerna hos de högre frekvenserna så fort som möjligt.

Under åren har ni samlat på er ett imponerande urval av övningar, processer, verktyg för medvetande, förslag till visualisering, andningstekniker och användandet av avsiktligt ljud för att rensa kollektiva känslor av hat, våld och förtvivlan. Vi föreslår att ni använder dessa verktyg ofta och alltid har dem redo om nödläge skulle infinna sig. Det är NU ert ansvar att transformera och lyfta upp dessa täta, tunga känslor.

Vi uppmuntrar er idag att inte låta er matas med er ilska eller frustration, utan att medvetet skifta över till uppskattning, tacksamhet och glädje. Varje individ är ansvarig för de känslor de erbjuder kollektivet. Frågan att ställa sig är om de känslor jag upplever just nu adderar till rädslan, ilskan och hopplösheten, eller om de bidrar till upplyftande av medvetandet, mitt personliga medvetande såväl som kollektivets.

Om ni inte lyfter upp medvetandet, om ni inte förhöjer och berikar medvetandet, ert eller kollektivets, gör allt ni kan för att skifta era känslor. Arbeta med en vibration, en frekvens, en tanke och en känsla i taget.

Kom ihåg att det inte finns någon som är ansvarig för hur ni mår; det är ert ansvar som gudomligt ombud för förändring. Att upprätthålla en hög vibration kommer att vara nyckeln till er förbindelse och den förbindelse andra behöver länka till. När människor erbjuder ett energifält av glädje, tacksamhet och uppskattning, är de öppna för gudomlig vägledning. Inse att genom att upprätthålla en matris av dessa rena höga vibrationer, kommer kärlek i dess mest gudomliga form att omfamna er. Vi omfamnar er. Teamet.

©2022 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...