Per Beronius, 29 maj

Tema: 11 september

 

Barmhärtigheten väver

Sina försynens slöjor

Över en under tusenden

Och åter tusenden år prövad

Och sargad planet

En förbrukad värld

Som i dessa de yttersta av dagar

Nynnar på sin svanesång

En värld som har svårigheter

Att släppa taget om det som förevarit

I de mörka krafternas regioner

Där vanans makt med näbbar och klor

Stretat det nya emot

Men nu är det inte länge möjligt

I gångna tiders gråzon förbli

I en förbrukad värld

Som en gång och för alla har gjort sitt

Saknar stöd i mänsklighetens

Kollektiva medvetande och tankevärld

En värld som i dessa dagar

Går på ett decenniums övertid

Efter de mörka krafternas kupp

Som tilldelats epitetet 11 september

Nu är vi detta vårt mänsklighetens

Delmål nära

I en nära framtid

Skall vi vara i Himmelriket på Jorden åter

Så skall det vara, för alla och envar

Som så vill

Det är vi alla

Som färdriktningen väljer

När agnarna skall skiljas från vetet

Mänskligheten har en myckenhet

Av det kärlekens goda, att se fram emot

När morgondagen oss möter

Med en bukett

Den violetta flammans rosor

I sin famn

*   *   *

Mottagen av Per Beronius

——————————————–

Du gillar kanske också...