Energiuppdatering via Sandra Walters, 16 maj

Sandra Walters, 16 maj 2016

 

Det finns vissa inom Uppstigningskollektivet som håller på att få en mycket annorlunda upplevelse i samband med utvidgningen av medvetandet. Ni kan känna hur det öppnar sig och ni känner i era hjärtan att något nytt och annorlunda håller på att äga rum. När detta år av avslöjanden fortsätter och skalar av lager på lager av illusionen, kommer både personliga och globala avslöjanden fram i ljuset.

Många människor går igenom enastående förändringar, och intensiteten i övergången kan kännas obekväm och ofta förvirrande. Ni har aldrig upplevt det här tidigare i den fysiska världen. När vi observerar och övervakar era förmågor att upprätthålla stabilitet och förstå flera dimensionella upplevelser samtidigt, är det viktigt att uppfatta dessa energier som evolutionära och hålla fokus på det kosmiska utfallet istället för att vara rädd för själva övergången.

Upplevelsen av Uppstigningen är en speciell uppgift. Ni kommer att fullborda en kollektiv Uppstigning, vilken kommer i vågor. Upplevelsen av Återuppväckandet (en permanent sammansmältning med det Högre Medvetandet) utspelar sig för många av Ljusarbetarna. Det är därför så många av er känner det som om ni lämnar just nu.

Ert medvetande expanderar bortom gränsen för er gamla verklighet, och det här nya territoriet som ni befinner er i, denna nya plats i hjärtat, gör att ni känner er mer som ert Sanna Jag än ni någonsin tidigare har gjort. När ni överger ert gamla jag lämnar ni ert gamla medvetandetillstånd, som inte längre är meningsfullt.

Det här är en extraordinär passage. Ni börjar förstå flera verkligheter på samma sätt som de högre världarna tolkar och uppfattar tid, rymd, medvetande och gudomlig kärlek. Ju närmare vår uppfattning ni kommer, desto lättare kan vi kommunicera, umgås och samskapa; arbeta tillsammans för att kraftigt påskynda utvecklingen av medvetandet och den globala uppstigningen.

I korthet ökar och förstärks kontakten eftersom ni uppfattar verkligheten på ett liknande sätt, samt att ni blir mer bekväma med det som brukade vara obekant. Ljuset, nyanserna, förnimmelserna, varelserna, visionerna, himlakropparna och flera raser som är närvarande blir nu välbekanta och en daglig upplevelse. Det påskyndar era framsteg när ni väljer att interagera med ett öppet hjärta och sinne.

Rädsla övergår i acceptans genom hjärtats resonans. Räkna med att era kontakter kommer att öka – om ni är öppna och bekväma med det och välkomnar samverkan – under de kommande månaderna.

Det finns en hel del av den älskade Ljusfamiljen som är helt närvarande och accepterar allt som behövs för att tjäna Uppstigningen, oavsett hur det påverkar kroppen eller det obekväma energiskiftet. Det tillståndet av gudomlig kärlek och enhet förstärks kraftigt när ni engagerar er i veckomeditationer och dagliga övningar. Er önskan om återförening växer sig starkare.

Er uppfattning om Uppstigningen är i resonans med den högre kosmiska uppfattningen. När ni är i samklang med en tidlös närvaro och avstår från er oro för den gamla densiteten, kommer ni att märka en frihet och en lättnad över vad den lägre verkligheten projicerar när den bryter ihop.

Det är inte så att den lägre verkligheten inte räknas. Det kommer att kännas som om ni överger den världen helt och hållet när ert medvetande återförenas med ert Högre Jag. Kom ihåg att ni förkroppsligar högre frekvenser för att omvandla lägre vibrationer. Det är påfrestande när kroppen upplever ett konstant tillstånd av trötthet. Den dramatiska högre fotoniska ljuskvoten, som är på väg till planeten, kan kännas obekväm för kroppen när den utvidgar hjärtat och det högre medvetandet.

Tack vare era outtröttliga healers, lärare och ledare har ni myriader av verktyg, metoder och en högre uppfattning om vad som utspelar sig angående Uppstigningen. När er uppfattningsförmåga är i resonans med kärlek, tacksamhet och service, förvandlar den er personliga verklighet så att den vibrerar med den högre verkligheten, och ni blir en bro mellan världarna.

Det här kommer att vara mycket viktigt under de närmaste fyra månaderna. Det högre vibrerande mänskliga kollektivet har öppnat Solportaler, mycket intensivt ljus som vibrerar med svängningsfrekvensen hos solen, det Galaktiska Centrumet och den stora Centralsolen. Det innebär att ert Solväsen kommer att börja stiga fram, vilket i sin tur skapar ett mycket starkare inflöde av ljus som ska levereras. Såsom ovan, så nedan.

Dessa mer intensiva ljusvågor kan vara förvirrande för den allmänna befolkningen. Ökad fotonisk aktivitet (ordning och harmoni) sätter igång de nyvaknade och får dem att upptäcka sin egen individualitet på ett kraftfullare sätt.

Kära Ljusarbetare, belöningen för era ansträngningar visar sig nu. Det är skörden av vad ni har sått som överförs när det magnetiska fältet skiftar för att stödja den högre verkligheten. Observera skiftet i ert medvetande; utvidgningen, friheten, kärleken, gudomligheten, renheten, förmågan att interagera med de högre världarna och en ökad kreativitet.

Gläd er åt Uppstigningen. Det kommer att hjälpa de psykologiska nivåerna. Undvik att välja de lägre nivåerna med risk för att bli plågade av energierna eller spela offer. Evolution är svårt; förändring kan vara en utmaning. Det är vad det är. Var i nuet och upplev ögonblicket.

Ju mer ni kan vara i samklang med det framväxande solljuset på planeten, desto snabbare och lättare kommer ni att kunna omfatta det högre medvetandetillståndet för alltid. Det finns där för att hjälpa er. Välj klokt, steg för steg. Tonerna (de intensiva frekvenserna träffar vagusnerven, som finns i hjärnan) och intensiteten i ljusvibrationerna som löper genom era meridianer, accelererar i en mycket snabb takt.

Ni är nu lärare och ledare som kommer att trösta, leda, hela och skapa stabilitet i det kollektiva. De av er som är i samklang med det rena Kristusljuset upplever ett starkare samspel med de högre sfärerna. Lägg märke till hur Kristusljuset automatiskt korrigerar situationer, tankeformer och energifält omkring er – utan att ni gör någonting annat än att vara närvarande.

Låt ljuset göra jobbet; använd era verktyg och ha en ren avsikt och var i linje med Källan. Vi förstår att många av er känner er avskilda från den lägre verkligheten. Ni håller på att förkroppsliga en ny verklighet medan ni fortfarande är omgiven av den gamla.

Under de kommande fyra månaderna kommer den nya verkligheten att ta över ert personliga liv – om ni tillåter det. Det händer redan bland Ljusarbetarna. Som alltid är kärlek ert mål. Kärlek till processen, det Sanna Jaget och kärlek till Källan i detta storslagna Uppstigningsexperiment. När ni anammar detta perspektiv så tystar det sinnet och lugnar hjärtat, och tacksamhet för möjligheten att få vara med om Uppstigningen tar över.

I Kärlek, Ljus och Service,

Sandra.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

http://www.sandrawalter.com/perspective-an…

Du gillar kanske också...