Platon via Jacqueline Fox, 3 september, 2018

Platon

via Jacqueline Fox

3 september, 2018

En notis från J: Bara för att förtydliga en del av Platons språk som för vissa kan vara förvirrande … När han talar om ett ”öppet Ljus-sinne”, så menar han sinnen som är öppna, eller känsliga för andlig energi, intuitiva sinnen. ”Natt-ljus” är hans term för att beskriva energier som inte står i linje med frid och lycka, inte i harmoni med Gud, samt i behov av healing. När han talar om ”ert flöde” så hänvisar han till ert energiflöde, eller er aura.

Platon talar:

”Att gå igenom livsprövningar hör till livets ordning. Det betyder att inget liv är utan dessa. I livet ställer sig prövningarna i linje med att lära sig lärdomar. Utan det kan man inte framskrida i sin upplysning. I själens ultimata målsättning spelar utsatta lägen rollen som en storslagen leverantör av lektioner. Själar väljer ofta tillväxt genom livsprövningar i egenskap av sitt tillstånd av lärande. Hoppet är livets antidot för besvärligheternas följder. Man kan inte undkomma dessa prövningar, men genom hopp kan man bemästra livets stormar utan att ens själ smulas sönder.

Det kan emellertid vara en svår uppgift att kasta ut besvärligheterna. Det är inte alltid så enkelt att undvika ett ökande beroende av ens livshindrande flyktbeteenden, såsom destruktiva vanor och beroenden. Att hålla sig kvar vid Ljuset och tillsammans med Gud förefaller tidvis omöjligt och att upprätthålla sin tillit till Ljuset, när man får uppleva livsprövningar är mycket utmanande. Att ramla ner i linje med begränsande vanor är mycket enklare. Öppna Ljus-sinnen såsom era, är utsatta för stora livsprövningar, mer än vad stängda sinnen får uppleva. När ens sinne är öppet för Ljus, så är det öppet för alla slag av Ljus, inklusive starka energier av natt-ljus. Enkelt sagt, så är det ibland svårt att hantera intuitiva sinnen. Ifall öppna Ljus-sinnen överväldigas av livsprövningar, så är det fullt möjligt för prövningarna att vara i oändlighet, om inte detta sinne via hopp kan lyfta sig själv.

Hoppet är den källa ur vilken lyckan strömmar. Utan hopp i livet råkar man vilse i natt-ljuset. Att förlora sitt hopp är en säker väg mot livselände. En tapper tillit till Ljuset är vägen till Hopp. Att ha tillit till Ljuset är att ha tillit till sitt högre själv. Hoppet möter livsprövningarna med tillit inom visdomen i ert högre själv. Att veta att er själ har valt denna upplevelse av en anledning låter er se på prövningarna på ett annorlunda sätt. När man snabbt lär sig sin lärdom i livet, gör man det möjligt att ta sig förbi prövningen och få uppleva andlig tillväxt. Att snabbt ta sig genom prövningen är mycket lättare när man håller sig fast vid hoppet.

Förnuftiga studenter av Ljuset degraderar sig själva rätt ofta i livet gällande sin andliga tillväxt. De begränsar hoppet, de låter prövningarna överskugga glädjen. De vältrar sig i självömkan och skuldbeläggande för sina bekymmer, som om de inte visste något alls om Ljusets Sanning. Förlorade muttranden ”Varför jag?” uppstår i deras sinnen. Inom Ljuset kan vi få höra dessa tankar av självömkan och indignation och vi skakar på våra huvuden. Men vi kan vara varsamma i vår frikostiga uppmuntran, vår vägledning dras tillfälligt in, ifall vår student går i fällan att vända sig bort från Ljuset. Tiden går förlorad när man ska invänta att de ska komma tillbaka och det frustrerar oss, men allting är en del av deras lärandeprocess, så vi tillåter det att ha sin gång. Ingen av Ljusets guider nekar vägledning när den uppriktigt efterfrågas, så frukta inte att ni ska överges. När ni slutar upp med att trampa på hoppet, kommer Ljuset åter att lysa igenom. Kärleken finns ständigt med er. Högre varelser inom Ljuset öser sin kärleksfulla energi in i ert flöde tills det på nytt lyser klart. Vi upphör aldrig att älska våra studenter. Att argumentera med dem är emellertid ett slöseri med vår tid, så vi låter dem uppleva den prövning de har valt och väntar på att de ska lära sig den lärdom denna omfattar. Livet kan vara mycket ensamt när man på grund av prövningar kopplar bort sin välbehövda Ljus-vägledning. Hoppet är den enda vägen tillbaka ut ur denna ensamhet.

Men hur ska man finna hopp, när man befinner sig i separation från Ljusets vägledning? Genom att ställa sig i linje med principerna i Ljusets Sanning. Ljusets Sanning konstaterar att alla möjligheter existerar inom Ljuset. Att hoppas på den mest önskvärda möjligheten drar denna möjlighet närmare till ens livsverklighet. Man manifesterar alltid sin livsupplevelse. Ifall denna upplevelse inte är en som ni gillar, så eliminera då den inställning som drog den till er. Vältra er inte i skuldbeläggande eller självömkan, för det är endast slöseri med värdefull tid i livet. Möt Ljuset och lyft ert hopp om Sanningen! Släng iväg de tankar av natt-ljus som begränsar er och omfamna tilliten till Ljuset, i vetskapen om att allt är så som det borde vara i livet och Ljuset. Flytta ut ur natt-ljuset och tillbaka in i Ljuset. Vi finns precis här och väntar på att ni åter ska le mot oss.

Tack så mycket för er vänliga uppmärksamhet för mina ord, mina vänner. Tills nästa gång, må så gott.”

 

 

 

You can connect with Jacquelyn, and her Master Teachers, via her website at https://intuit444.com A book of her channelings, “LIGHT LESSONS: Wisdom for Light Workers from Master Teachers in Light” is also available on Amazon.

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

.

 

Du gillar kanske också...