Platon talar via Jacquelyn Fox, 4 juni, 2018

Session med Platon för Sananda

Platon talar om vinsterna och anledningar till att kontakta era andliga guider

Platon talar:

”Ljus befriar våra sinnen från depression när vi låter en begrundan av Ljuset bli en daglig rutin i livet. Ingen klagan över livets små detaljer kan uthärda regelbunden begrundan av Ljuset. Genom att begrunda Ljuset så tystas sinnet ner av Sanningen i Ljuset och genom Andens ingripande i era tankar. När man begrundar ljuset med sina andliga guider så skapas en sinnlig kontakt. Öppet Ljus strömmar från era andliga guiders sinnen till era sinnen och når fram till era innersta tankeprocesser. Genom att komma i linje med era Andliga Guider lättas tankarna i era sinnen upp. Tankar av begränsning kan inte stå emot flödande ljus så väldigt länge. Det är därför som människor som mediterar förespråkar dess fördelar. Meditation hjälper till att öppna sinnet för Ljuset.

Låter vi inte ljuset vara i våra sinnen skingras även turen när det gäller pengar. Låt mig förklara varför det är så. I Ljuset är allt energi. Föreställ er ett överspänt sinne i Ljuset som en gryta med kokande vatten. Ljusenergin som hettar upp grytan är varken gott eller ont, den är bara energi. Ljuset binds samman med ens ”gryta med vatten” som en stor eld. Normala tankar fylls med Ljus och ogiltigförklarar den begränsande rösten som lyfter oroande tankar och begränsar uppkomsten av tankar som oroar och om svårigheter och kastar iväg ett tidigare överspänt sätt att tänka och öppnar upp för frid och glädje. Detta stadie av frid och glädje håller en högre vibration och drar er till människor och situationer med samma högre vibration. Det handlar inte om tur, faktiskt, det handlar enbart om att attrahera lika energimässigt.

Att förena era sinnen med era Ljusguider tillåter er att ta del av deras visdom och villkorslösa kärlek. De flesta individer går genom livet och vädjar om vägledning, men når aldrig in i Ljuset. Oftare när det gäller män än kvinnor. Kvinnor har oftast mindre mentalt bagage från sin uppväxt som hindrar dem från att tro på Ljuset. Män är oftast mer influerade att leva sina liv och enbart lita på verkligheten. De flesta arbeten i livet håller oss fast rotade i verkligheten, inte i Ljuset.

J reagerade precis till att ifrågasätta mig angående att begrunda och säger att det inte bara är män som arbetar på det viset i livet utan även de flesta kvinnorna. Livet är väldigt annorlunda nu än när jag levde som Platon. Fler arbeten och längre arbetstid. J-s förbindelse med längre arbetstid kommer att lyfta snart. Men jag förespråkar hennes liv i Ljushealing så jag kommer att arbeta dessa långa arbetstider med henne i Ljuset. Nå, var var jag? Jag tappade bort mina begrundande tankar.”

  1. ”Du sa att män är mindre benägna att vara öppna för Ljuset på grund av deras uppväxt och arbeten. Jag svarade att även de flesta kvinnor arbetar under dessa förhållanden.”

Platon: ”Ah, ja, jag har blivit rättad. De flesta män kämpar med Ljuset eftersom deras liv förbinder dem tätt med verkligheten. Kvinnor å andra sidan minimerar sitt motstånd till Ljuset tack vare sin kärleksfulla tillit till Anden som de flesta män motstår. Att göra sig av med motsånd till anden är svårare för de flesta män.

Förfäder som sedan länge befinner sig i Ljuset förenar sig med de som lever i livet och lyfter ofta upp föreställningar om livsbegränsningar och rädslor som minimerar de levande med sin influens. Olyckligtvis, kommer dessa föreställningar om begränsning som fanns hos dessa sedan länge döda förfäder, att lyftas. När man bara hör dessa begränsande uppfattningarna från olyckliga andar utan något Ljus från ens andliga Guider som väger upp dessa, så påverkas ens glädje i livet. Normala människor lider regelbundet av besvärliga situationer på grund av förfäder och tror att det är depression eller ångest. Vi Ljusguider ser på våra dödliga laddare och känner oss väldigt ledsna då de lider i onödan. Vi står hjälplöst och försöker skapa en Ljusförbindelse.

Ett gammalt talesätt från mina dagar sade att man kan leda en törstig man till vattnet men man kan inte tvinga honom att dricka om han inte väljer att göra så. Era Ljusguider väntar på er vid vattnet, men bara ni kan dricka. Förlorade i livet betyder inte förlorade i Ljuset. Oavsett hur begränsade era liv är så kommer Ljuset att öppnas upp för er när ni dricker.

Tack för att ni lyssnar Mina Vänner. Tills nästa gång. ”

 

Översättare Veronica

Du gillar kanske också...