Platon via Jacquelyn Fox, 26 juni, 2018

Platon för Sananda

via Jacqueline Fox

26 juni, 2018

Platon talar:

”Att använda sig av Ljusmanipulerande tekniker med rätt avsikt är synnerligen viktigt för att livet ska bli lyckligt och lugnt, därför ska jag idag tala om illegitima bruk av Ljuskraften.

Att öppna upp Ljuset i sitt liv med de rätta avsikterna kan i hög grad förbättra ens liv, samt även andras liv. När man inte bruka denna kraft för allas goda, utan enbart för sig själv, ställer man sig i linje med ’natt-ljuset’, inte med Guds Ljus. När man förespråkar en fast övertygelse gällande sitt själv i en position ovanför Gud, leds man till natt-ljuset samt begränsningar, medan man blir upplyft i livet då man framhåller att Ljuset är förenat med Gud.

Inga ohållbara begrepp gällande livet begränsar en mer än tjänandet av sig själv. När man ansluter sig till en grupp likasinnade studenter som i hög grad är i behov av en korrigering, så ställs man i linje med att få ta emot denna korrigering. Att avfärda studenter av Ljuset för att de har begränsat sig själva tas inte lätt på. Dessa studenter ger vi varje chans till självkorrigering, sedan utser vi Ljus-lärare med begränsande metoder för att förespråka den lärdom som behövs. Ingen lärare här inom Ljuset gillar att få se våra studenter begränsa sig i sina liv. Helt tvärtom. Vi gläder oss mycket över våra studenters lärandeprocess. J som länge har befunnit sig i Ljuset, gjorde snabba framsteg i att ha rätt avsikt gällande Ljuset och hon levde rätt väl upp till mina förväntningar. Ingen student som strävar efter att få lära sig om Ljuset ställer frågan: ’Vad får jag ut av det?’ Ifall de gör det, så måste vi omvärdera vårt engagemang i deras utbildning. Att betona ett själv-intresse i Ljusmanipulerande kan leda till stort lidande för många, därför är vi mycket försiktiga i vår kvalificeringsprocess.

Ingen röst inom Ljuset stiger in i en roll av Ljus-lärande utan en upplevelse av att kunna begränsa sig själv i Ljus-manipulerande. Vi alla har levt liv av begränsningar, inom vilka vi med hjälp av Ljuskraft har förminskat oss själva och andra. J förminskade sig själv i livet som ett orakel för en mäktig kung. Hon producerade information från Ljuset som hjälpte honom, men som förminskade många andra. Den stillsamma J i detta liv begränsar sig själv enbart gällande tilliten till Ljuset, och har inte någon skrämmande brist på empati såsom hon då hade. Nu har hon stuvat undan sitt gamla liv fyllt av själv-service och omfamnar ett liv av service för Gud, den förnuftiga J begrundar Ljuset till förmån för många andra. Det som hon saknar i självförtroende, uppväger hon med att förlåta mig för att jag gör henne till mitt undervisningsexempel i denna föreläsning.

En fråga som J ofta ställer mig när hon funderar på detta är: ”Platon, för att Ljuset ska lyfta upp mitt kära liv såsom jag har tänkt mig, måste jag då förändra mina vanor?” – till vilket jag svarar med att ta mig för pannan. ”För att ett verkligt Ljus ska kunna röra sig, så krävs även att livet rör på sig, J!”

Den stillsamma J påminde mig nyss på ett tydligt sätt om att jag håller på att avvika från ämnet, så jag ska återgå till min ursprungliga tankebana.

Att manipulera Ljuset för självtjänande syften står inte bara i disharmoni med Gud. Ett annat illegitimt bruk av Ljuskraften är att förminska ens fiender i livet. De som uttrycker besvärjelser för att begränsa andra, får bara se dessa begränsningar returneras till dem själva i Livet. Att ställa sig i linje med magi för att verka för en livsbegränsning hos en annan är ett säkert sätt att få lära sig en obehaglig lärdom i livet. Lärare av Ljuset som lär ut dessa begränsande lärdomar gör så på ett mycket obehagligt sätt.

Den stillsamma J spekulerade på ett sådant sätt i sitt liv som orakel. Normandiska soldater dog i drivor för hennes hand inom Ljuset. Först i döden förstod J sitt misstag. Under en lång tid inom Ljuset har hon funderat över detta misstag och fick lida av djupa sår i sin själ. För att heala henne så krävdes enormt mycket ansträngning och Kärlek, men inom ljuset healar vi alla som behöver det. När hon slängde ut sin smärta över sitt omdömeslösa bruk av Ljuset gynnades Ljuset i hennes sinne. Hon lever inte längre för att förminska andra i livet och hon lyfter Ljuset för att hjälpa alla som behöver det. Den stillsamma J levde ett liv av natt-ljus, vilket de flesta som studerar Ljuset har gjort. Att få denna upplevelse i livet är att få lära sig Ljusets Sanning. Det finns ingen bättre lärare än upplevelser.

Att lämna ifrån sig sitt val till någon annan genom manipulerande av Ljuset är ett annat illegitimt sätt att bruka Ljuskraften. När man länge har befunnit sig i Ljuset, lyssnar på själar av natt-ljus som förenats med potent Ljus som inte hanteras på rätt sätt, att kasta ut sin ursprungliga avsikt och ersätta den med sin egen, att manipulera resultatet för det Ljus som har lyfts upp. Sådana själar ser till ett Ljus som inte står i korrekt förening med Gud. I och med att de ansluter sig till Ljuset tillsammans med den som lyfter upp, väljer de att ha Ljuset som mål och lyckas överta ett mäktigt herravälde över resultatet. Det är enbart när man håller sig i linje med Gud i sitt lyftande av Ljuset som man förhindrar detta.

Nu avslutar jag för att släppa iväg J till sina övriga åtaganden. Kärleken, mina vänner i livet, ställer er i linje med Gud. Kom ihåg detta och Sanningen kommer att bli er.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...