Plejaderna, 7 april 2015

Mira från Plejadernas Höga Råd

7 april 2015

Kanal: Valerie Donner

Hälsningar, jag är Mira från Plejadernas Höga Råd. Jag tjänstgör på heltid i Jordens Råd för att hjälpa till med Uppstigningsprocessen.

I detta nu kryssar vi genom era skyar. Vi är observatörer och hjälpare. Vi är helt och fullt engagerade i denna process som ni befinner er i. Vi lever i en högre vibration. Våra skepp håller koll på er. Vi känner av era erfarenheter och era uttryck.

Vi är lika bestörta som ni över många av de nuvarande händelserna på er planet. Det är ert medvetande som kommer att göra skillnad. När ni befaller att vissa händelser ska upphöra måste de avslutas.

Så mäktiga är ni och det talar om för er varför de mörka krafterna är rädda för er. Det är dags att ni tar tillbaka er makt. Vår Skapare hör vartenda ord. Ni är de som tillsammans skapar er nya planet. Vi kan inte göra det åt er men vi kan ge råd och hjälpa till.

Nu är era ansträngningar förstärkta av krafter från Ljuset som är bortom normalt förstånd. Vi säger detta därför att ni är i behov av extra stöd. Vi vet vad som ska göras och vill att ni förstår att ni inte är ensamma.

Vi är nöjda med det våra Marktrupper gör. Ni arbetar flitigt. En del av er har gjort det länge och är utmattade. När ni känner er trötta, var då vänliga och andas in er energi och känn Ljuset som kommer till er. I Ljusets Sfärer arbetar vi för er och med er. Ni kan lita på oss.

Vi har talat med er om den förgiftade atmosfären och de negativa effekterna av gifterna. Vi arbetar för att få detta uppstädat. Det krävs många krafter av Ljuset för att bota den skada som åsamkats livet och Jorden. Mänskligheten måste också delta i denna uppstädning. De som bidrar till förgiftningen måste ändra sina sätt.

Utöver den förgiftade atmosfären är vi bekymrade över utbredningen av dåligheter i form av mänskliga tankar, övertygelser, ord, handlingar och visioner som far runt i luften. En del av negativiteterna kommer från mörka krafter och andra som inte vet vad de gör. Många finns i media, på internet, i olika former av sinneskontroll och andra fokuserade energier som orsakar förstörelse.

Vi säger nu att ni får den yttersta hjälp på varje nivå av existens. Solen, planeterna, stjärnorna, de Galaktiska bröderna och systrarna, Mästarna, Änglarnas sfärer, Inre Jordens Varelser gör alla sitt yttersta för Jorden och för er. Ni är älskade bortom allt förstånd.

Stå upp för Ljuset. Ge aldrig upp. Håll ihop. Håll visionen för den Nya Jorden. Släpp det ni måste. Lev er sanning. Sträck er efter det bästa. Gör ert bästa. Stå i beredskap för att guida och hjälpa. Lev i Kärlek, inte rädsla. Stå ihop som En för hela Uppstigningsprocessen.

Jag är Mira i kärleksfull tjänst för er och Jorden.

Mira från Plejadernas Höga Råd

Översättning: Markku Pärssinen www.st-germain.se                                                    

Du gillar kanske också...