Plejaderna & Den Inre Jordens Budskap via Shekina Rose, 31 januari 2018

Plejaderna & Den Inre Jordens Budskap via Shekina Rose, 31 januari 2018

Upplagt av Spiritlibrary, 2018/01/31

Plejaderna & Den Inre Jordens Budskap – via Shekina Rose

 

Den Nya Enade Jordens Stjärnfödda Mission

Strukturer hos Energiportalen med frekvensen av den Enade Nya Jorden.

Vi, Plejaderna i Inre Jorden, är ett team i ett fält av ljusmedvetenhet, som vill skapa fred och harmoni i livet, och i det interdimensionella. Vi bryr oss om livet, vi bryr oss om er och vi älskar er. Ni är delar av oss; vi är släktingar i Jordens Stjärnfamilj av Ljus.

https://lovehaswon.org/pleiadian-inner-earth-message-frequency-unity-consciousness/

Vårt budskap kommer från den Enade Nya Jorden: många av er är bekanta med det enade medvetenhetsfältet, era expanderade aspekter genom det högre självet, multidimensionella uttryck av härstamningen från änglarna, naturen, delfinerna, älvorna, drakarna, utomjordisk intelligens, galaktiker och grupper som ni är delar av och tillsammans skapar tiden/rummet för den Enade Nya Jorden, av fred och uppstigning.

Frekvensen av den Enade Nya Jorden – Enad Mänsklighet

Händelser och omständigheter kommer fortare nu och fram till 2020. Ni befinner er i en annan portal och tidslinje, astrologiskt och kosmologiskt, till följd av händelser som kommer att inträffa för er uppstigning, och många av er kan uppleva att ni färdas in och ut ur dimensionerna, där ni upplever det höga och sedan den ogrundade ej anpassade. ”Var var jag nyss, och hur kommer jag tillbaka dit; och var är jag nu, och var är det här?

Ni visas hur ni ska anknyta till frekvensen. Hur man stannar kvar och anpassar sig, genom de interdimensionella planen. Ert högre själv vägleder er genom den Gudomliga Planen, den Gudomliga Principen av Ett. Håll er anpassade och lita på er vägledare i den empatiska intuitiva kroppen.

Vi har uppenbarat oss och kommit i kontakt med stjärnfrön och sändebudens ambassadörer. Vår kontakt förändras, eftersom det nu handlar om interstellär teknik, som kan spåra våra avtryck, och orsaka skador på våra energikroppar.

Därför vet vi att det enhetliga fältets rutnät av medvetenhet, är viktigt för mänsklighetens frid och harmoni. Vi har medvetna rutnätsallianser med våra allierade, och med interdimensionella raser. Sändebudens ambassadörer, fredsmäklare, de blå strålarna och stjärnfrön, är uppmärksamma på vilka ni är, och den empatiska naturen och den telepatiska medvetenheten är nyckeln.

Det är absolut nödvändigt att ni vet vilka ni är, er gudomliga suveränitet, för de kommande händelserna. Ert uppdrag av empatisk telepatisk natur, för att stämma in i den eniga fältmedvetenhetens allians, kommer att bli uppvaknandet av en gudomlig kraft, som ni lade på plats för länge sedan.

Att vi tar kontakt på ett nytt sätt, är för att väcka er Guds-essens DNA, så att ni själva ska veta och bli medvetna om att det förekommer disharmoni inom avtalen, avsiktliga angrepp och attacker mot mänskligheten, för att försöka försvaga den Gudomliga mallen. När ni ökar medvetenheten och uppvaknandet av era avatara uppstigande kroppar, blir det ett ökat komprometterande på land, i luft och i medvetenheten. Därför kommer det temporärt att förekomma sämre hälsa, sjukdomar och eventuellt fatalistiska virus.

Många på er planet vet inte ens hur en frisk normal himmel ser ut. Det ni ser är inte den naturliga förekomsten från Gaia själv; Det är en manipulation av elementen, och ökningen av teknikens enheter, lurar och konsumerar er.

De vi är, Aree, Maree, den Enade Jorden, är en aspekt av den Nya Jorden; den är egentligen inte ny, utan snarare då att enhetsmedvetenheten avslöjar var sanningen uppdagas, genom ett större uttryck för den Gudomliga människan, och era heliga suveräna krafter och rättigheter.

Den Nya Jorden är en verklighet på en tidslinje av galaktisk och kosmisk anpassning, av multidimensionell existens; ert DNA expanderar och vaknar upp och korresponderar mot detta responderande mönster och medvetenhetens verklighet: (Kärlek); Ljus (Förståelse); Frid som övergår mänskligt förstånd; och Harmoni (Kvarstående Enig Medvetenhet).

Vi är alliansen som vill ha fred, och ni ska veta att ni är värdefulla i er del av den uppfyllelsen.

Ni lever nu med ett expanderat medvetenhetsfält av enighet, er Guds-essens är verklig och äkta. Ni är den aspekt av Gud Skaparen som fysiskt upplever; i medkänslan av kärlek till alla varelser, kommer ni att utvecklas i er suveräna natur. Detta består av hjärtat hos Maria, medkänslan hos Kwan Yin, Ljuset från Kristus och Sanat Kamara, friden hos Buddha, Glädjens passion, och vetskapen om att livet tjänar er. Många av oss existerar i detta fält av enhetsmedvetenhet.

Vi vet att många av er har känt sig ensamma när ni lämnades och blev övergivna; men det utformades så för att ni skulle hitta tillbaka till det sanna hemmet av Ljus och sanning, inte bara ni själva, utan hela mänskligheten så att Kärlek och Ljus skulle få råda.

Ni är, och har aldrig varit ensamma. Ni existerar redan i detta fält av enighet – tillåt avslöjandet av de ni är – er sanna essens. Ni är oerhört älskade, helt accepterade och värdiga; ni är älskade bortom vad som går att mäta. Skapelsen bryr sig och hedrar er. Ni lär er hur älskade ni är, när ni lär er slappna av, acceptera och älska ert unika själv.

Blå Strålens Varelser är en extremt känslig, empatisk själsgrupp, liknande Indigos som kom från många olika uppstigna planeter och ljusa riken, för att tända den mänskliga genetiska koden och höja Guds medvetenhet på Gaia. De är den förlorade strålen från Ljusarbetaren. ”Shekinah”, ett hebreiskt ord i ”Ljusets Språk”, är en mentor för Blå Strålen. Shekinah är den förlorade aspekten av den Heliga Gudomliga Feminina Skapelsen som är förkroppsligandet av Gud, uppstigningsprocessen.

Blå Strålen är själens gruppmedvetenhet i den högsta aspekten av alla Blå Strålar. Tillsammans ger vi er dessa transmissioner.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Copyright © Language of Light vocal sound transmissions by Shekina Rose of www.shekinaspeaks.com

 

Du gillar kanske också...