Plejaderna via Ann Marie, 30 Maj, 2018

Plejaderna via Ann Marie, 30 Maj, 2018

Det är många världar som finns utanför din egen. Det finns en stor mängd kollektiv medvetenhet som upptar universum, allt på olika nivåer av medvetenhet. Detta försök att höja människors medvetande är en samverkan mellan många av dessa grupper.

Vi förstår att detta kan vara ett svårt begrepp att förstå, men när du accepterar existens av alternativt liv som delar ditt universum blir det lättare att underhålla denna idé.
För att du inte bara strävar efter att öka din medvetenhet, så gör också vi.
Vi utvecklas också. Vi relaterar till din position eftersom vi också måste fortsätta att ”bli.”

Det är ett universellt uppdrag, även om progressionsvägen beror på många faktorer. Det finns variabler, om du vill, som dikterar ”start” och ”slut” poäng för varje individ, varelse eller energi.

Vi vill inte förvirra dig bortom förståelse. Vi vill bara presentera dig för idén… Du är inte ensam – vi är alla i det här tillsammans.


Du gillar kanske också...