Plejadernas Högsta Råd av Sju via Daniel Scranton, 26 september 2016

Plejaderna

Plejadernas Högsta Råd av Sju

Via Daniel Scranton, 26 september 2016

Avsikter och övertygelser

 

Vi är Plejadernas Högsta Råd av Sju, och vi är glada att erbjuda er våra visdomsord.

Ange era intentioner för vad ni upplever kommer att gagna er mer än om ni ändrar era övertygelser. Era övertygelser handlar om det förflutna. De handlar alla om vad ni har kommit fram till som ett resultat av vad ni och andra tidigare har upplevt. Så era avsikter kan utmana era övertygelser. De kan vara besynnerliga och opraktiska, och de kan sticka ut i fråga om vad samhället förväntar sig ska inträffa.

När ni låter era avsikter vara era och bara era, och ni inte ber någon annan att anamma dem, det är då ni verkligen utövar er fria vilja och blir medvetna om att ni är en Skapande Varelse. När ni står fast vid era intentioner, lägg då märke till vilka tankar som kommer upp, vilka känslor ni känner och vilka svar ni har på dessa avsikter.

Vad vi uppmanar er att förstå är att allt ni känner, tänker och tror om era övertygelser kan ändras på ett ögonblick. Ni har möjligheten att gå förbi det förflutna i det ögonblicket. Ni har förmågan att ändra ert perspektiv utan att något annat förändras.

Som ägare till en avsikt är ni också ägare av den intentionens vibration. Och när ni ger er uppmärksamhet till intentionen och mindre uppmärksamhet till er övertygelse, det är då ni tar ett steg framåt. Det är då ni får ett nytt perspektiv på verkligheten.

När ni håller fast vid någonting från det förflutna därför att det är välbekant och bekvämt, tillåter ni inte er själva att ta in det som är obekant, det som aldrig har funnits förut och som utmanar det som ni tidigare har känt till.

Nu är det dags för er att vara mycket tydliga med era avsikter och att vara villiga att överge era gamla övertygelser. Det är upp till er. Det är er verklighet, och när ni anger era intentioner för det, är det läge för kreativitet.

Vi är Plejadernas Högsta Råd av Sju, och vi är mycket förtjusta i er alla. Det var allt.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...