Plejadernas Råd av Nio via Eliza Ayres, 27 november

Plejaderna

Plejadernas Råd av Nio

via Eliza Ayres

27 november, 2015

Hopp

Genom världens mörker, kaos och förvirring stiger ett LJUS. För dem som kan se, känna eller höra dess närvaro, för Ljuset med sig hopp.

Vi hälsar var och en av er som läser dessa ord som bröder och systrar. Det spelar ingen roll för oss att ni inte förstår dem, eftersom orden för med sig en energi som präntas in i er energikropp när ni läser dem. Förståelsen av dem kommer ofta senare, när intellektet ger vika för den intuitiva förståelsen som inte behöver några ord eller förklaringar för att förtydliga innebörden.

Ni har ett ordspråk som lyder: ”En bild säger mer än tusen ord”.

Varför det? Det är för att bilden är som en symbol och kommunicerar med er högra hjärnhalva, den kreativa halvan, som används av konstnärer och musiker, där symboler är ett språk i sig själva. Ändå sker vår kommunikation först och främst genom ord, eftersom fortfarande få av er har telepatiska förmågor.

Den information som får plats i en hel volym eller en bok kan inkapslas inom en symbol, med lager på lager av betydelser.

Lägg märke till de visioner och intuitiva uppmaningar som ni tar emot genom ert Högre Sinne och Hjärta. Det är så er Själ kommunicerar med er.

Uppfinnare och framstående vetenskapsmän har lärt sig att koppla av sina intellekt för att tillåta den stilla tysta rösten inifrån ge dem inspiration och idéer som leder till stora upptäckter. Det som ser ut som en stor bedrift är individens vilja att lyssna och sedan att följa dessa uppmaningar.

Visste ni, kära ni, att era kroppar innehåller Universums historia? Inplanterade och inkodade i de kristallina delarna i ert DNA finns Universums hemligheter. Ni kan få tillgång till dem så snart ni stiger upp i er vibrationsfrekvens . . . men för det mesta när ni ger er själva tid att bli stilla, att lugna ner ert sinne och lyssna.

Man behöver inte vara tränad i metafysiska läror eller fysiska vetenskaper för att förstå dessa mysterier. Förståelsen kommer i och med att man får visdomen att genomtränga och förändra de befintliga övertygelserna. När ni släpper taget om behovet att tro på bara en ”sanning” och låta den sanningen utvidga sig, så växer er förståelse. Ni tillåter Ljuset att inplanteras och integreras i er varelse med sin innersta essens, som härstammar från Källan. Som ett resultat förändras ni för alltid.

Endast de som är villiga att transmutera och rensa sig själva så att det gamla rensas ut, har berett ett nödvändigt utrymme för det nya att stiga in. Sålunda har ni tillbringat åratal med ert arbete att rensa er själva på gammalt bråte av utslitna paradigmer och övertygelser. Och nu, när det hårda utrensningsarbetet är klart, tar ni er an arbetet att förkroppsliga de nya energierna, inom era egna varelser. Kom alltid ihåg att ni är en liten del av hela planetens befolkning, men även en liten grupp kan verka som en katalysator eller ett ombud för evolutionen.

Ni håller på att bli vägvisare och fyrar, ljusbåkar för andra. Genom er förmåga att integrera polariteterna inombords, att integrera det mörka och det ljusa, att uppnå självacceptans, att säga ”ja” till ert eget själv-bemäktigande. . . så blir ni levande exempel för dem som ni delar er omgivning och ert dagliga liv med.

Ni behöver inte säga ett endaste ord till dessa människor. Ni behöver inte ge dem budskap om befrielse eller omvändelse på något sätt. Ert Ljus, er glädje, er uppskattning av livet är nog för att verka som ett budskap för dem som kommer i kontakt med er. Ni har hängett er åt Spirit och den har trätt in och ommöblerat er uppfattning om världen.

Ni befinner er alla på olika nivåer av er evolution på väg att bli fysiska LjusVarelser. Stegen och nivåerna är av nödvändighet långsammare för en del, eftersom man riskerar att bränna en säkring om man rör sig alltför snabbt, man kan till och med hamna utanför sin kropp. Ifall detta skulle inträffa, kan man ändå återvända, ifall man väljer det, och fortsätta med sitt uppdrag i en kropp för att utveckla sig till Ljus.

De yngre generationerna som först nu träder in i denna värld kan göra det för att det har funnits de som redan har gjort jobbet och förankrat Ljuset, och de kan i sina kroppar hålla kärlek och medkänsla för ALLT liv. Många av de yngre startar med en högre vibrationsfrekvens än vad som var möjligt till och med för ett årtionde sedan, tack vare ert arbete.

De som hör till de äldre generationerna kan ibland tycka att det är svårare att förändra sig, ändå kan även de känna skillnaden när en person ler med fullständig äkthet. I det ögonblicket, kort som det kan synas, inträffar ett utbyte av energier och början till ett upptinande av rädslan och kylan som kan finnas där som ett försvar mot världen inom den äldre personen.

Håll det enkelt, kära ni. Håll det äkta. Om ni känner er usla eller trötta, bekräfta de känslorna. Ta hand om er själva och vila när ni kan. Era fysiska kroppar strävar efter att bli transformerade och det tar en hel del energi att göra det. Kom ihåg att era kroppar innehåller sin egen intelligens och instinktivt reagerar på ljuset även om era egon stretar emot.

Era känslor håller på att bli era lärare. Acceptansen av att ni är kännande varelser, att ni har känslor och att ni inte behöver frukta dessa emotioner eller känslor, kommer att hjälpa er att förflytta er igenom alla återstående lager av rädsla som ni kan ha inombords.

Förstå att era kroppar bär minnet av era SAMTLIGA livstider på denna planet och annorstädes, inom alla dimensioner och frekvenser, i alla galaxer och Universa. Ni är ett levande bibliotek. Det är ert uppdrag att komma på den ledtråden.

Var och en av er är en fantastisk och komplex varelse och ändå finns hela ert medvetande lagrat inom ett fragment av ljus som kallas foton. Er foton svarar an på och kommunicerar med andra fotoner, de svarar på den information som bärs kodad i ljuset. Ni kommer att få veta vad ni vet när det blir dags för er att få veta. . . så ha tålamod. Evolutionsprocessen går framåt och den gör goda framsteg.

Vi finns här som guider och mentorer, aspekter av era egna ”högre” jag, som delar av er multi-dimensionalitet som existerar i alla dimensioner, vibrationsfrekvenser och Universa. Vi hyllar er i era ansträngningar att förstå vad som sker i världen, eftersom det är vad ni kollektivt håller på att skapa för er själva.

Ni är större än ni kan ana. Med en av era profeters och lärares ord: ”Ni är Gudar!” Vet detta, känn detta och acceptera dessa ord som er sanning, som gradvis kommer att avslöja sig själv för er, när ni är villiga att utvidga och bekräfta er egen kraft, visdom och kärlek.

Vi förmedlar våra välsignelser till er och vår förundran över er skaparkraft. Vi väntar tålmodigt på den tid då en tillräckligt stor del av mänskligheten kan acceptera att det finns annat intelligent liv i Universum utan att råka i rädsla. En vacker dag kommer vi att vandra bland er och dela berättelser om våra ömsesidiga upplevelser. Vi ser fram emot denna tid eftersom ni är vår familj, våra systrar och bröder, som frivilligt tog på sig att genomtränga tätheten för upplevelsens skull. I sanning är ni Världens Hopp, i en värld där det råder varaktig fred och bestående välstånd, glädje och överflöd.

Namaste.

Rådet av Nio.

@ All Rights Reserved, Elizabeth Ayres Escher, http://www.bluedragonjournal.com .  Include this link in all re-postings.  Permission is given to translate this material into other languages, but is NOT granted to present the material in any form other than the written word (videos, et al).

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...