Plejaderna via Christine Day, 7 juni, 2018

Plejaderna via Christine Day

7 juni 2018

Älskade ni, vi hälsar er. En intensitet kommer att byggas upp i den 3:e dimensionen på er planet under juni och juli. Ni ombes vid denna föreningspunkt, i denna övergångsfas, att släppa taget och fortsätta anpassa er och knyta an genom multidimensionaliteten i ert Hjärtas utrymme.

Denna multidimensionalitet är en naturlig aspekt av er och ni kallas nu att återanpassa er genom den heliga Högre aspekten av ert själv. Då ni släpper taget med det Medvetna andetaget är ni naturligt anpassad djupare inom det heliga multidimensionella verktyget i ert Hjärtas sfär.

Det finns ingenting som är viktigare för er att åstadkomma i denna tid än att gå mot en återanpassning med ert Högre Själv. Er rörelse mot er heliga aspekt tillåter er att spela en individuell och viktig roll i skapandet av en stabilisering av mänskligheten, och de samhällen ni lever i. Varje gång ni öppnar upp för en stund av återanslutning inom ert Hjärta, så smider ni en kraftfull förankrad väg som andra kan följa.

Var och en av er kallas att utveckla denna heliga förankring genom Hjärtat. Oavsett hur saker ser ut att vara i det 3:e dimensionella dramat, är allt som det ska vara och allt är verkligen i ett perfekt tillstånd. Ni behöver bara knyta an inom Hjärtat för att stabilisera och gå bortom dramat, bortom illusionen.

Ni kan alla hållas inom ert unika Guds ljus medvetande, genom den väldiga anslutningen i ert Hjärta. Ni kan i varje stund få klarhet och vägledning för ert uppvaknande.

Välsignelser, Plejaderna

SF Source Christine Day Jun 2018

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...