Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 10 juni, 2018

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 10 juni 2018

Per Staffan 11 juni 2018

Era Önskemål Har Beviljats ∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi välkomnar alla önskemål som ni har skickat direkt till oss. Vi känner vibrationerna av dessa förfrågningar, och vi är glada att kunna rapportera att det mesta av vad vi får indikerar att ni alla kommer ihop mer som ett kollektiv. Era önskemål är ofta osjälviska. Era önskemål inkluderar ofta andras. Era önskemål handlar i stor utsträckning om att skapa en bättre värld för alla, snarare än bara en bättre värld för er som individer.

Därför kan vi kartlägga era framsteg genom att notera hur utvecklade era önskemål har blivit. Nu är vi också glada över att rapportera att dessa förfrågningar är mer än så. De är mer än bara alla ni som söker hjälp från utanför er själva. När ni gör dessa förfrågningar håller ni er i vibrationerna av dem. Ni skapar det som ni ber om, och ni samskapar med högre frekvensvarelser såsom oss själva.

Därför tar ni på er mer av en anda av samarbete, vilket är mycket femtedimensionellt. Vi vill också att ni ska veta att det finns andra runt omkring er som kommer upp med liknande önskemål som era. Därför är ni också medskapande i det fysiska, i den fjärde dimensionen, som ett mänskligt kollektiv. Återigen skapar ni en bättre värld för alla, och det är sant att ni är starkare när ni arbetar tillsammans än när ni försöker göra allt som individer.

Vi vet att ni arbetar mer med vibration än med tanke och handling. Vi är glada över att se er göra detta evolutionära hopp framåt, och vi är glada över att ge er denna lägesrapport. Vi vill också att ni ska veta att era önskemål beviljats och att allt som är kvar för er att göra nu är att slappna av och ta emot.

Fortsätt granska och sortera igenom era livserfarenheter och kom fram med dessa önskemål. Fortsätt att se den större bilden och inkludera era medmänniskor, och den femtedimensionella jorden kommer att vara er innan ni vet ordet av.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss över en förbindelse med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...