Plejaderna via Natalie Glasson, 25 september 2020

Plejaderna via Natalie Glasson

den 25 september 2020

”Den Gula Strålens Sanning”

 

Hälsningar älskade varelser av ljus, vi är varelserna från Plejaderna. Vi kommer som en kollektiv energi. Vi förankrar vårt medvetande, vårt ljus, vår kärlek och gudomliga inspiration till er varelse och till Jordens energiflöde, meridianerna, vibrationerna av ljus som strömmar över Jorden. Vi finns närvarande för att stå till tjänst och vi önskar att idag få vara till service för er. Vi, Plejaderna, tror att det är viktigt att fokusera på ert sinne och er mentala klarhet under denna tid av uppstigningen, när ett flertal uppstigningsskiften äger rum och många förändringar sker i flera dimensioner i er varelse, samt såklart inom situationer och upplevelser på Jorden.

Det föreligger ett behov av mental klarhet. Det finns ett behov av tillit till ert eget sinne och era tankar. Det finns ett behov av att låta det gudomliga inom er – hur ni än benämner det gudomliga inombords, er själ, Skaparen, ert högre själv – helt och hållet engagera sig med ert sinne, er mentala kropp samt era tankar. Det är viktigt att ha tillit till ert sinne för att kunna bemästra sinnet. Det sägs ofta att när man bemästrar sitt sinne, så låter man negativa, fördomsfulla tankar eller tankar av lägre vibration helt enkelt passera eller flyta iväg, få strömma genom sinnet utan att man reagerar. Många av er kommer att uppmärksamma att det finns ett högt procenttal av era tankar som kan förefalla vara negativa, fördomsfulla och begränsande; dessa tankar håller er kvar i ett visst perspektiv. Ni kan känna er bekväma med detta perspektiv; men det kanske inte uppmuntrar till andlig tillväxt, uppstigning, samt till att öppna upp hela er varelse för Skaparen. Ifall ni uppmärksammar att ett flertal tankar är negativa eller av en lägre vibration, så kan det verka svårt att ha tillit till ert sinne, att lita på era tankar; hur kan ni ha tillit till negativa, begränsande tankar eller tankar av en låg vibration? Ni har tillit till ert sinne och era tankar, i vetskapen om att sinnet är engagerat med och förenat med det gudomliga.

Nyckeln är att ha tillit till och uppmärksamma era tankar, till och med de negativa och de som är av lägre vibration. Låt negativa tankar och de som är av lägre vibration helt enkelt skingras, medan ni inser att de inte kräver att få energi. När ni litar på ert sinne, så inser ni att ni har ett val, ni kan välja de tankar som ni har gett energi, förstärkt och förstorat; detta är hur tillit utvecklas. Detta är inte nödvändigtvis att få tillgång till gudomlig visdom eller upplysning, det är att uppmärksamma och observera era tankar och att välja vilka tankar som ni vill ge energi. Om ni upprepar detta, till och med upprepar det högt eller inför en annan person, så ger ni tanken energi. När ni har tillit till ert sinne så har ni tillit till er själv och detta är väsentligt.

Det är viktigt att känna, förnimma eller uppmärksamma tankarna när de dyker upp och genom att göra detta, så menar vi att ni undersöker era tankar.

Hurudan är tankens energi?

Vad är tankens ursprung?

Är det en sanningsenlig tanke?

Är det en rädslobaserad tanke?

Kommer den att skapa befrielse eller kommer den att skapa begränsningar?

När ni känner tankens energi som om ni kände energin i auran eller en annan persons aura, så uppmärksammar ni och reder ut tanken. Tanken kanske transformeras, skiftar och förändras till någonting annat, sålunda har ni tillit till ert sinne, er mentala kropp och era tankar, för ni tar ansvar.

Vi önskar summera att det är viktigt att välja de tankar som ni ger energi och känna in i en tankes energi, nästan reda ut tanken, ytterligare förstå den. Ifall det finns något att förstå, så kommer det att komma till er uppmärksamhet. Ifall tanken bara är tanken och ingenting annat, så är det allt som ni får ta emot, så försök inte utforska alltför djupt, bara ha uppmärksamheten och tiden att kontemplera detta. Med dessa två övningar börjar ni ha tillit till ert sinne och tankar, samt låter en klarhet flöda. Ni kommer inte bara att få klarhet genom att observera begränsande eller negativa tankar eller att välja vad ni ska ge energi till, utan en ny form av klarhet träder in i ert sinne. Ni skapar ett utrymme inom ert sinne för att ert gudomliga själv, er själ, Skaparen, eller ert högre själv ska kunna närvara. Ni skapar tillit där ni närvarar med ert sinne på en plats av öppenhet och för att få ta emot. Därmed låter ni gudomlig klarhet, upplysning och inspiration flöda in i ert sinne.

Integreringen av Tillit och Klarhet

Integreringen av tillit och klarhet låter er förstå världen inombords och utanför er. Det är så många intryck som bombarderar er från ert förflutna, de berättelser som ni har skapat om ert förflutna, samt de betydelser ni har tillskrivit alla upplevelser. De syften som ni tror att ni ska uppnå, övertygelser som är skapade av er, av era vårdnadshavare som barn samt alla runtomkring er, även era omständigheter. Det finns intryck från världen utanför, saker som människor berättar för er, ledarnas åsikter samt regler som skapas. Det finns så många olika tankar, föreställ er att samtidigt lyssna till tankarna hos varje person på Jorden. Kan ni föreställa er hur överväldigande detta skulle vara? I viss utsträckning sker detta, ni påverkas energimässigt av tankarna hos varje varelse och så finns det åsikterna som varje person uttrycker via sin röst, olika former av skapelse och uttryck. Med detta i åtanke så kan det vara utmanade att uppnå mental klarhet och ändå är mental klarhet så viktig just nu, för det finns ett behov för er att ha tillit till era egna tankar. Att uppmärksamma vad som är rätt för er, vad som är ändamålsenligt, vad som är väglett för er, är mycket viktigt eftersom det som vägleds för er kanske inte vägleds för er partner, era nära och kära, barn, föräldrar, vänner, främlingar eller människor i andra länder. Med er mentala klarhet får ni tillgång till vad som är ändamålsenligt och nödvändigt för er och det är allt som behövs.

När ni förmår ta er igenom ert utrymme och er verklighet från denna plattform av frid, så är det mycket lättare, ni är medvetna om det som händer runtomkring er, ni förmår lägga märke till och uppmärksamma Skaparens sanning inom situationer, inom scenarier samt inom människor. Detta bringar klarhet i hela er kropp så att blockeringar löses upp, det är en speciellt viktig process.

Den Gula Strålen av Sanning

Vi Plejaderna gav benämningen till vår kommunikation: den Gula Strålen av Sanning, för att det är den tredje strålen, den gula strålen som strömmar ovanför och genom er varelse samt Jorden. Likt solen som skiner, gnistrar, skimrar och lyser med klarhet och sanning från Skaparen, så gäller det för er att absorbera så mycket ni kan. Den kommer att påverka er varelse och skapa klarhet i synnerhet genom hela er varelse likt en rensning och rening. Ifall ni låter er själv undersöka och ha tillit till era tankar, samt välja det som ni ger energi till, så kommer ni att låta den Gula Strålens Sanning verkligen påverka er varelse likt en gyllene healing-vibration som är så inspirerande, renande och som skapar en sådan underbar känsla av klarhet, frid och tillit.

På Jorden finns många av er som kommer att få ta emot sanning från den Gula Strålen, samt kommer att bli ombedda att förkroppsliga koder inom hela er varelse. Dessa kommer att genomtränga hela er varelse och stråla ut till världen och där skapa alltmer sanning, samt låta andra få tillgång till Skaparens sanning och klarhet. Inuti sanningens vibration finns en klarhet och tillit, många människor kanske känner att ni behöver uttrycka er sanning på ett visst sätt. Låt er själva få ta emot vägledning. Vi befinner oss i en ny värld; ni kan uppleva de gamla begränsningarna, men det är dags att experimentera och stiga framåt in till den nya världen.

Vi tackar er.

Vi är Plejaderna.

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...