Plejaderna via Suzanne Lie, 24 juni, 2018

 

Plejaderna

via Suzanne Lie

24 juni, 2018

”Att leva mellan verkligheter” – Plejadernas meddelande # 1

Kära Jordbor, som innefattar SAMTLIGA levande varelser som har förmågan att ta emot, ta del av, samt dela vårt budskap, vi är hedrade att få dela med oss av det som sker i de högre dimensionerna som omger Gaia.

Arkturierna kommer också att ha sin överföring, med de ville att vi Plejader skulle börja denna process, eftersom vi verkar vara mer mänskliga och i högre grad förmår förstå mänskliga beteenden. Vi Plejader har också tagit oss många jordfarkoster för att bättre kunna förstå mänskligheten.

Vi Galaktiker tar oss tidvis en ”jordfarkost” som en förberedelse för oss att bättre kunna förstå det Jordiska samhället. Den svåraste delen i vårt ”anslutande till Jordens samhälle” är illusionen av att vara ensam.

På Skeppet står vi i ständig kontakt med samtliga ombord. Vi kan med lätthet känna igen varandra via auran och vi kan blanda samman våra auror för att dela med oss av varje tanke och känsla, utan att prata.

Ledarna väljs utifrån sin erfarenhet och sammanblandar sina auror med alla medlemmar på Skeppet för att dela med sig av sina personliga och professionella liv. Dessa ledare väljs på grund av sin erfarenhet som automatiskt delas vidare via deras auror och den Villkorslösa Kärlek som fyller upp deras aura.

Samtliga ledare är även, samt fortgår att vara, ständigt hängivna till vår ”Service till Andra”. Men termen ”andra” inkluderar Skeppet, med vilket vi alla har en intim relation. Skeppet håller 5D-blåkopian för Jorden och för SAMTLIGA av Gaias många varelser som besöker/och bor ombord på Skeppet.

De flesta av Skeppets invånare ställer frivilligt upp på att ta ”borta-uppdrag” till den fysiska Jorden, för att de ska kunna lära sig mer om hur de kan hjälpa till med den planetariska uppstigningen, såväl som att få en mer intim upplevelse med de ”jordbundna människor” som är en del av Skeppets ”Bortalag”.

Den största utmaningen för vårt Bortalag är att komma ihåg vårt SANNA SJÄLV och INTE gå förlorade i illusionerna och rädslorna i våra tredje-dimensionella uttryck som har fastnat på vårt bortalag till Gaia.

Vi är inte ”bara” Multi-dimensionella Varelser. Vi har förmågan att ”vara ETT”, eller att ”sammansmälta med” enbart vårt Plejadiska själv, ELLER att ansluta oss till vårt mänskliga själv, OCH/ELLER samtidigt VARA vårt tredje-dimensionella själv, vårt fjärde-dimensionella astrala själv och vårt femte-dimensionella samt bortom, Galaktiska SJÄLV.

När vi inte begränsar vår ”känsla av SJÄLVET” till att vara en tredje-dimensionell människa, så förblir vi i ständig kontakt med våra högre-dimensionella uttryck av SJÄLVET. Vi har märkt att denna två-vägs-förbindelse med vårt Jordiska Själv och vårt Galaktiska SJÄLV kan vara mycket utmanande.

Lyckligtvis är vi mycket glada över att få se att alltfler av våra ”tredje-dimensionella mänskliga uttryck av självet” kan minnas sina ”femte-dimensionella Galaktiska Själv” medan vi fortfarande bär vår tredje-dimensionella mänskliga motsvarighet.

Vi säger ”bär vårt tredje-dimensionella själv” för vårt tredje-dimensionella själv känner att vi ”bär” denna komponent av vårt SJÄLV. Ibland känns det som om vi bar en kofta eller jacka för att skydda oss från kylan, såväl som de lägre-frekventa energifälten hos alla som gått förlorade och som har glömt sina sanna Multi-dimensionella SJÄLV.

Samtliga uttryck för vårt Multi-dimensionella Själv finns tillgängliga för vårt femte-dimensionella och bortom, medvetandetillstånd. Men till och med vi Plejader kan gå vilse inom den tredje-dimensionella verklighetens illusioner.

Det är av den anledningen som vi alltid färdas tillsammans med en ”kompis” som människorna skulle säga. När vi ledsagas av en nära vän och partner kan vi båda hjälpa varandra, medan vi färdas inom de djupa illusionerna och lögnerna inom er tredje-dimensionella verklighet.

Utifrån att ha besökt er på Jorden så kan vi se att så många av er också har valt att ta denna 3D-inkarnation för att kunna lära er hur ni ska expandera vårt medvetande medan vi ständigt omges av den tredje dimensionens låga frekvenstal.

Vi berömmer er alla, i synnerhet alla ni som har tagit er många inkarnationer på den tredje-dimensionella Jorden. Vi kan se att ni gör det för att bättre förstå den tredje dimensionen och hur ni ska expandera ert medvetande tillräckligt mycket för att tappert konfrontera de många utmaningar som ni, våra ”frivilliga till den tredje-dimensionella Jorden” måste ställas inför.

När vi Galaktiker tar oss en jordfarkost, kan vi lyckligtvis expandera vårt medvetande och därmed våra varseblivningar, för att kunna ”avläsa auran” hos andra på samma sätt som vi avläser auror och kommunicerar medialt ombord på våra Skepp.

Via denna mediala information kan vi avgöra ifall en människa skulle kunna förmå expandera sitt sinne tillräckligt mycket för att acceptera att vi i själva verket är femte-dimensionella varelser från en högre dimension. Vissa människor, i själva verket alltfler av er, förmår tillåta oss att hjälpa er med att tillfälligt expandera ert medvetande till att omfatta verklighetens femte-dimensionella frekvens.

När ni på detta sätt förmår expandera ert medvetande, kommer ni i allt högre grad förmå färdas till vårt, ert, Stjärnskepp och sedan återvända till er fysiska kropp med minnet av ert liv ombord på Skeppet.

Fastän ert jordiska minne av livet ombord på skeppet är luddigt, så kan ni fortfarande komma ihåg det ”Jordiska Uppdrag” som ni har valt. Detta minne kan komma och gå i ert medvetande, men det är som ett ”spår av brödsmulor” som påminner er om att det finns en väg hemåt och att ni kommer att hitta den när det blir DAGS att i NUET återvända.

Men ifall ni håller rädsla, frustration, ilska, sorg eller sjukdom, så är det MYCKET svårare att minnas ert Sanna SJÄLV och ert Jordiska Uppdrag, vilket är vad ni frivilligt ställde upp för att minnas och att utföra. Vi tycker att det kan vara MYCKET svårt att komma ihåg vårt uppdrag när vi väl är omgivna av den tredje-dimensionella världens rädslor och utmaningar.

Processen att ta sig en Jordisk Farkost och att vara instängd i ert tredje-/fjärde-dimensionella fysiska och astrala själv, kan lätt få er att glömma bort ert Sanna, Multi-dimensionella SJÄLV.

Det är av denna anledning som vi tar ert sovande, eller mediterande själv, tillbaka till Skeppet så snart ert medvetande utvidgas till de högre fjärde- och/eller femte-dimensionella medvetandetillstånden. Medan ni befinner er i dessa högre medvetandetillstånd, så kan ni lättare minnas allting gällande ert Uppdrag.

När ni kommer till Skeppet, så är en av de första sakerna vi gör, att vi placerar er i en av de ”healingbäddar” som hjälper er att lätta på era tredje-dimensionella rädslor och bekymmer. Med era 3D/4D -rädslor och bekymmer transmuterade tillbaka till Kärlek och Ljus av den femte dimensionen, så förmår ni bättre återvända till Jorden med era högre medvetandetillstånd och fortsätta med ert Uppdrag.

Eftersom ”tiden” är en illusion i er tredje-/fjärde-dimensionella verklighet, så vet ingen i er 3D-värld om att ni har ”fasat UT” från tredje-dimensionell tid och rymd under er sömn, eller i er meditation. Eftersom ”de som är av den tredje dimensionen” inte har något koncept gällande vår verklighet, så uppfattar de INTE vad de INTE kan tro på.

Många inom ert NU lever mellan verkligheter. Därför är ni inte helt och hållet tredje-dimensionella, fjärde-dimensionella eller femte-dimensionella. I själva verket håller ni på lär er – de uppvaknade – och ni börjar också minnas, hur ert tredje-dimensionella vardagliga liv påverkar och påverkas av era fjärde-dimensionella artistiska ögonblick och drömmar.

Vissa av er kan också minnas era femte-dimensionella upplevelser ombord på ert Stjärnskepp som kretsar i den yttre rymden och ibland runt er planet. Men vårt femte-dimensionella Moder-Skepp är helt och hållet inhöljt och kommer inte alltför djupt in i ert Sol-System, eftersom detta skulle kunna påverka planeterna alltför mycket.

Därför sänder vi ut Spanar-Skepp, som fortfarande enligt mänsklig standard är enormt stora, men inte för stora för att påverka gravitationen i ert planetariska system. Alltfler av våra jordbundna som valde att ta sig en jordfarkost för att hjälpa Gaia, kan se, känna och besöka dessa Skepp medan man sover eller befinner sig i djup meditation.

Villkorslös Kärlek är den vibration som kan skapa en vibration som är tillräckligt hög för att låta ert medvetande genljuda till den femte dimensionen. Vi påminner er alla om att våra Skepp alltmer kommer att komma in i era varseblivningsfält så att ni INTE ska bli skrämda.

Vi kommer också alltmer att tala med er, så att ni ska få en känsla av glädje och till och med jubel, när ni får syn på oss i era skyar. Ni förstår, alltfler av er expanderar ert medvetande till den grad då ni kan se våra Skepp.

Å andra sidan så finns det naturligtvis fler människor som fruktar konceptet gällande våra Skepp, eftersom de är rädda att bli skadade av dem. Dessa människor är vanligen de som har rädsla och sorg som inte har helats, såväl som de som gillar att få fördelar av ”makten över andra” i den tredje dimensionen. Dessa människor är INTE glada över att vi dyker upp, eftersom de inte vill ge upp sin makt över andra, eller sin girighet och misshandeln av kära planet Gaia.

Förändringar är på väg till Gaias Jord och de som har åtnjutit sin ”makt över andra” kommer inte att bli glada när mänskligheten börjar komma ihåg, samt använda sin egen ”makt inombords”. I själva verket har många av ”makt inombords” – ledarna en konfrontation med ”makt över” – ledarna.

Nu ska vi tala om de begynnande faserna av att befinna sig i en verklighet, ombord på ett skepp, eller en planet av den femte dimensionen. En femte-dimensionell verklighet behöver inte en ”plats” och kan finnas inom ert medvetande.

Ett femte-dimensionellt skepp är ett Galaktiskt Stjärnskepp, som kan döljas för 3D-världen, eller välja att kort visa sig självt. Men vi döljer oss snabbt på nytt, för att inte skrämma människor som inte är medvetna om oss.

Vi separerar ”verklighet”, ”skepp” och ”planet”, för verkligheten är det sätt inom vilket olika människor upplever samma planets uppstigningsprocess. Våra Stjärnskepp blir vanligen förklädda för att skydda dem som skulle bli alltför skrämda.

Men vi visar ofta vår högre fjärde- och femte-dimensionella frekvens, eftersom människor som varseblir den har ett högre medvetandetillstånd. Vi avhåller oss för det mesta från alla tredje-dimensionella exponeringar för Jorden, eftersom det fortfarande finns alltför många människor som skulle bli rädda eller som skulle försöka skjuta ner oss.

Naturligtvis skulle de inte kunna ”skjuta ner oss”, men de skulle kunna skrämma andra, eller deras vapen skulle kunna träffa någonting annat och skada andra. Verkligheten är specifik för varje persons sinnestillstånd och medvetandenivå.

Därför har vissa människor spenderat sina liv med att hitta sätt att utbilda människor om att Gaia är en levande varelse och att mänskligheten har behandlat henne MYCKET illa. Å andra sidan så betraktar vissa människor planeten som en plats där de kan ta vad de vill ha, oberoende av vad det kostar för planeten och göra vad de vill göra, oberoende av vilken följd det blir för planeten.

Dessa människor kallas ofta Illuminaterna, eller de Mörka, eller de som lever via ”makt över andra” utan hänsyn för andra. Tidvis finns det ledare som inte bryr sig om planeten, eller ens människorna som bor på den. Dessa Mörka bryr sig bara om sig själva, sina pengar och sin egen makt över andra.

Dessa människor kommer INTE ens att förmå varsebli de högre verklighetsdimensionerna, än mindre komma in i en värld eller ett stjärnskepp av denna vibraton. Å andra sidan besvarar alltfler av ”de uppvaknade”, som har expanderat sitt medvetande till de fjärde och femte dimensionerna, Gaias SOS.

Dessa avancerade varelser är så hängivna Gaia och Hennes ansträngningar att höja upp Sitt Planetariska Själv, att de i själva verket kommer att komma till planeten Jorden för att hjälpa till med denna Planetariska Uppstigning. Därtill är det så att varje gång en planet förmår uppstiga – höja sin resonansfrekvens till den femte dimensionen – så gagnas hela Sol-Systemet av det femte-dimensionella ljusflödet.

Vi Galaktiker applåderar de tappra försöken hos ”De Uppvaknade” att ta del i den storslagna äran att smälta samman sitt högre fjärde- och femte-dimensionella personliga medvetande med Gaias planetariska medvetande.

Ifall du har funnit detta inter-dimensionella meddelande och har tagit din ”jordiska tid” till att läsa det, så är du sannolikt en bland dem som kan minnas och väcka upp ditt eget högre-dimensionella uttryck för SJÄLVET.

Vi Plejader, såväl som våra Arkturiska och andra Galaktiska vänner, tackar er för er ”högre-dimensionella tjänstgöring”. Vänligen kom ihåg att Gaia är en ”planetarisk skola” som ska lära mänskligheten att ”den energi som går ut är densamma som den energi som kommer tillbaka”.

Gaia har också på schemat för sina kurser att hjälpa Sina ”studenter” att släppa taget om den tredje-/fjärde-dimensionella illusionen gällande ”tid och rum”. När denna illusion väl har släppts, kommer Gaia och Hennes invånare att minnas hur man ska återgå till sitt femte-dimensionella Operativsystem gällande Här och NU.

Vi, er Galaktiska Familj, vill påminna er om att vi finns HÄR inom ert NU för att hjälpa er med detta evolutionsskifte. Kalla på oss! Vi KOMMER ATT svara!

Välsignelser!

Plejaderna och er Galaktiska Familj.

 

Living Between Realities–The Pleiadians Thru Sue Lie

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...