Mira av Pleiadernas Högsta Råd genom Valerie Donner, 2 december 2019.

Ett Budskap från Mira av Pleiadernas Högsta Råd genom Valerie Donner, 2 december 2019.

Hälsningar,

Jag är Mira av Pleiadernas Högsta Råd. Jag talar till er idag med all kärlek i mitt hjärta för så mycket utvecklas på Jorden just nu.

Jag är speciellt medveten om detta därför att jag är intimt förenad med Jorden sedan över 6 år genom mitt medlemskap i Jordens Råd.

Vi behandlar de flesta aktuella frågorna på planeten och är medvetna om de mindre problemen. Dessutom vet vi mycket väl att oavsett om det är ett litet problem eller ett stort, är vårt perspektiv alltid viktigt och efterfrågat.

Vi samverkar med er genom enorma mängder av energi och arbete som ni använder nu när ni absorberar de högre frekvenser som kommer till er. Vi förstår de fysiska konsekvenserna av dessa frekvenser som förorsakar symptom, vars orsak ni ibland inte är medvetna om.

Vi ber er att noggrant vårda era kroppar och välsigna dem att ta emot dessa höga frekvenser, även om ni inte alltid vet vad ni ska göra med dem. Vad som fungerar bäst är att andas in energierna och visualisera dem som ljus för att integrera dem i era kroppar.  Det hjälper er bli uppmärksamma på era exponentiellt ökade krafter. Att vila mycket och dricka mycket vatten är viktigt. Var tacksam för din kropp och allt vad den gör för dig, den är ditt hem där du bor, vilket också är hur och varför du finns till på planeten.

Låt inte era kroppar utnyttjas av någon eller något skadegörande. Oavsett du vet det eller inte är kroppen avsedd att bli respekterad och väl omhändertagen. Det är en viktig läxa för vissa personer som har svag hälsa idag. Det kunde vara en del av deras undervisning och inlärning.

Portalerna öppnar sina smala passager. Några kommer att bli kallade att gå igenom dem och andra kommer att välja att vänta. Några skulle kanske vilja gå och andra hänger kvar av rädsla eller plikt till familj och vänner. Alla får omsorg och omvårdnad även i de mest utmanande av situationer. Hälsovårdens begränsningar uppenbaras till fullo med alla sina spekulationer och girigheter. Sanningen kommer fram i offentlighetens ljus.

Vi hjälper planeten och dess invånare i ökad utsträckning. Vi övervakar hela tiden era skyar, era bostadsområden, och även er själva. Vi bryr oss om er och ni är omåttligt älskade. Vi ser hur puzzlets bitar blir er givna medans ni står och håller dem i handen för att se hur de passar ihop.

Vi förstår att detta känns som en prövning. Er gamla 3D värld smulas sönder framför er och så många av puzzlets bitar passar inte ihop längre. Det liknar hur ni ser på er närvaro på planeten idag. Många av er skulle vilja gå ombord våra skepp och få ett ombyte från en trist och tre dimensionell värld. Ni skulle vilja bli befriade från er tunga besvärliga levnadsväg. Ni är uttröttade och alltmer otåliga att komma in i den Nya Värld som ni har blivit lovade.

Vi kan berätta att det kommer allt närmare. Er verklighet förändras fort till något mycket mer passande och välsignat. Vi använder alla medel för att assistera er i denna process. Vi har möten och konferenser regelbundet, med experter på alla områden vi arbetar med.

Vi avlägsnar också de mörka makterna från planeten. De har förstått att detta skulle ske men har ändå varit kvar därför att de inte vill lämna. De har aldrig erkänt nederlag men de kommer att bli tvingade denna gång. Er planet kommer att bli lättare och ni kommer att känna er mer fria.

Jag delar detta med er för att förse er med information om vårt fortskridande arbete och vår delaktighet. Ni är aldrig ensamma och ni är mycket uppskattade för ert ljus och er kärlek.

Detta är Mira givande er gudomlig kärlek och helande.

https://sananda.website/mira-from-the-pleiadian-high-council-via-valerie-donner-december-2-2019/

Översättning:  Mats

Du gillar kanske också...