Plejadiern KaRa via James McConnell, 20 januari 2019

Plejadiern KaRa via James McConnell, 20 januari 2019

 

Jag är KaRa.

Jag kommer tillbaka nu, för att berätta det som kan ses som ”del 2” i mitt budskap, mitt fortsatta budskap.

Eftersom jag bett om lov att få prata med den här gruppen och fick tillstånd till det, med alla de som är i resonans med dessa ord. Och ni måste förstå att denna grupp är väl skyddad, och någon yttre påverkan tillåts inte komma igenom, till den jag talar genom nu. Endast ljuset tillåts komma igenom. Och jag kommer med detta ljus till er alla. Jag tar det till er i form av ett Plejadianskt sändebud, från de stora råden. Men inte bara de Plejadianska råden, utan från många råd av ljus och många olika civilisationer som finns här nu, som arbetar med att föra in ljuset till denna planet.

Jag delar nu, som KaRa, dessa ord med er i den här gruppen, och återigen de som är i resonans med dessa ord, förbereds, är beredda att bli en del av, inte bara de många förändringarna som kommer till denna planet, utan vara en del av den första kontakten med oss. Vi förbereder vägen för er alla. Men det är på grund av det ni gjort, tänkt, arbetat för, som gör att energierna acklimatiseras. Ni kan inte komma ombord på våra skepp utan att först acklimatiseras till dessa energier. Ni har fått veta många gånger: vi kan inte komma ner till er: ni måste stiga upp till oss.

Och stigit har ni gjort! Och ni fortsätter att göra det. Stiger upp till de höga vibrationerna, till de högre dimensionella frekvenserna, där ni då kan träffa oss, och vi kan träffa er. Och vi förbereder nu vägen för det. Nej, jag kan inte ge er en tidsram för det. Men det jag jag kan säga, är att det kommer.

Vägen bereds för er, för att bli en del av det som har kallats ”den hemliga vågen”. Om ni läser det som James här, kanaliserade för en tid sedan, kallad ”Förberedelse för Landningarna”, kommer ni att förstå vad denna hemliga våg innebär, och hur den är föregångaren till vågorna som kommer efter, vågorna för kontakt. Vi är här för att få kontakt med er. Vi är här för att ta er ombord på våra skepp. Det är vad denna grupp förbereds för. Bara för de av er som bett om det, som skulle vilja det. Cobra, har berättat om detta i form av ett sändebud från oss. Han talade om att förbereda en plats på någon äga, där ett skepp kunde landa, eller en plats intill där ni bor, där ni skulle kunna befinna er i det ögonblick då skeppet landar. Och verkligen, kunna strålas upp när tidpunkten är rätt, när er energi är den rätta för att kunna göra det.

Och nu eftersom dessa vågor fortsätter att komma, stiger ni varje gång upp i de högre vibrationerna, där ni kan träffa oss och vi möter er. Men förstå att termen ”möta” inte är helt relevant, eftersom vi känner många av er, och ni känner många av oss. Ni kommer att känna igen oss. Det är inte bara vi, Plejadierna, som förbereder vägen för detta, utan också Cereaner, Andromeder och andra.

Så småningom kommer det inte bara att bestå av en första kontakt, det kommer att bli fullständig kontakt och fullständigt avslöjande. Då kommer vi att kunna visa oss i skyn och landa på era landningsbanor: ni kommer ombord på våra skepp och reser till stjärnorna! Precis som ni var menade att göra.

Jag är KaRa, och jag kommer att vara med er ofta nu, nu och framöver. För anslutningen har återupprättats mellan oss, och det fortsätter ännu ett tag.

All min frid, kärlek och må allt JAG ÄR, vara med er alla.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...