Matthew’s Meddelande via Suzy Ward, 15 mars 2019

Matthew’s Meddelande via Suzy Ward, 15 mars 2019

Per Staffan 16 mars 2019

Matthew Ward (kanaliserad källa)

Matthew’s Meddelande via Suzy Ward, 15 mars 2019

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Vi har blivit ombedda att prata om de två krascherna av samma flygplansmodell [Boeing 737 Max].

Nirvanas monitorer för Jorden vet inte om den senaste kraschen eller den för några månader sedan orsakades av en ”normal” störning eller om fjärrmanipulation kan ha varit inblandad. Det finns ingen klarhet i potentialens energifält heller – en intensiv motreaktion från de mörka som försöker avvärja framsteg från ljuset har gett lågt vibrerande streamers problem, kan man säga.

Emellertid är två faktorer som gäller för båda krascherna kända. Det var inte piloternas fel och väldigt få av dödsfallen var i linje med själskontraktsval, antingen tidsmässigt eller [i form av] plötsligheten i dödsfallet, även med tanke på den stora flexibiliteten som dessa kontraktsbestämmelser erbjuder. Därför är möjligheten stark att planen saboterats, kanske för att döda en eller flera av passagerarna, för att skapa problem för flygplanstillverkaren eller att skapa rädsla hos människor som måste resa med flyg.

”Fråga Matthew hur mycket våra många olika språk bidrar till kommunikationsproblem och respektlös interaktion.” Att era många språk och dialekter skulle orsaka problem var avsikten för de mörka krafternas marionetter som nedgraderade den genetiska kompositionen för unga civilisationer, inklusive implantering av tankemönster som skulle bli olika språk. För jordens befolkning har resultatet varit i överensstämmelse med den mörka intentionen – dålig kommunikation på grund av felaktiga eller avsiktliga fel i översättningen och hårda reaktioner på grund av missförstånd.

Inte desto mindre är det inte era många språk som bidrar till respektlös interaktion så mycket som det är individernas motvilja att ge trovärdighet till andra perspektiv än sina egna, så den underliggande inställningen i diskussionerna är ”jag har rätt, du har fel. ”Den här inställningen till kommunikation förstärks av etiketterna som mörka sinnen uppfann för att dela folket i religiösa, politiska och filosofiska läger så att de kunde ställa dem mot varandra. Er historia visar att detta knep verkligen har varit framgångsrikt.

Mörkret frodas på energin av ilska, disharmoni och våld, och det förlorar sin kraft när ideologisk splittring ger plats för andens enhet i kärlek till familj, kärlek till frihet, fred och välstånd och rättvisa för alla. Och den andan växer. De höga vibrationerna från den kvinnliga energin som kommer in avslutar dominansen av långa tidsåldrars maskulina energi på planeten.

Vänligen förstå att det inte på något sätt härrör från maskulin energi, och varken den eller kvinnlig energi har något att göra med köns- eller sexuell läggning. I själva verket är all energi neutral tills den ges kraft och riktning av vibrationerna i tankar, känslor och handlingar, och de som hör samman med maskulin energi manifesterar sig som fysisk styrka, drivkraften för att lyckas, kampförmåga, innovation, stränghet och beslutsamhet att kontrollera alla situationer. De milda, men lika starka aspekterna av kvinnlig energi innefattar vårdande, medkänsla, känslighet, samarbete, konstnärligt uttryck och att leva harmoniskt med naturen.

En civilisation utvecklas genom att integrera aspekter av båda energierna och går mot androgynsbalanserad energi där kärleksljuset finns. Kärleksljusets kraft är vad som motiverar en tredje densitets civilisation att avsluta kontrollen av sin värld av individer vars energi är förankrad i mörkret, frånvaron av kärleksljus. Att hjälpa folket att lyckas med att omvandla sin värld, kära ljusarbetare, är varför ni frivilligt åtog er denna Jorderesa.

Nu, för att återvända till kommunikation. När ni talar om något ämne, inte bara de som är kontroversiella, välj era ord noga – ord är kraftfulla. Mamma, vänligen sätt in vad vi har sagt om detta.

Ord i alla språk, som allt annat, är energi. Oavsett om man talat, hört, tänkt, skrivit eller läst, så uttrycker ord vibrationer och vibrationerna av ljus, fred och kärlek är bland de högsta. Känslighet, medkänsla, generositet, tacksamhet, förlåtelse, gudfruktighet, ärlighet, hopp och optimism ligger också i ett högt frekvensområde. Betydelsen av att välja era ord klokt kan inte överdrivas – de påverkar långt, långt mer än det område som finns omedelbart omkring er. Genom den universella lagen om attraktion, eller ”lika attraherar lika”, kombineras ordens vibrationer med ”liknande” och går ut i er värld. Ord i högt vibrerande områden förenas med ljuset, ord i låga register dras till energiströmmar med mörka bihang, och ordens utstrålning intensifierar källan som de ansluter sig till.

En viktig faktor i detta ”ordkrig” är så att säga avsikten, vilken avger sina egna vibrationer. Om man använder ord som våld, bedrägeri, fångenskap, deprivation, katastrof och andra som betecknar skadliga eller förödande situationer, medför avsikten att varna eller upplysa att den höga vibrationen överväger. Om samma ord eller några andra används för att skapa rädsla, sänder denna avsikt vibrationer i det lägsta området. [Utdrag från meddelande den 16 maj 2018 postat på www.matthewbooks.com.]

Tack mamma. Jag har glömt att nämna i den passagen att alla ord som betecknar upphöjda andar, positiva gärningar och känslighet för andras känslor också avger höga vibrationer – till exempel empati, mildhet, glädje, tankeväckning, hjälpsamhet, trovärdighet och lojalitet. Vi tillägger att språk inte är ett hinder när det gäller att hjälpa någon i nöd – viljan att hjälpa människor i svåra situationer delas av all godhjärtad mänsklighet.

”Kan du fråga Mathew om mässlingutbrottet i Vancouver, WA. Borde folk få vaccin? ”Låt oss ställa denna fråga: Mässlingviruset kan inte leva i er luft år efter år, så hur kunde en sjukdom som nästan helt utrotades i Förenta staterna för flera år sedan plötsligt dyka upp? Det finns två möjliga svar. Virusstyrkan i en sats mässlingsvaccin kan ökas tillräckligt för att orsaka denna mycket smittsamma sjukdom en betydande tid efter att barn med svaga immunförsvar vaccinerats, så det finns ingen direkt koppling till vaccinationen. Eller om viruset läggs till andra toxiner i kemtrailspray i ett begränsat område, kan barn i det området som har begränsat immunförsvar infekteras och vidarebefordrar sjukdomen.

Lite historik kommer att vara till nytta här, och det går tillbaka till marionetterna hos de mörka krafterna. När de manipulerade unga civilisationers DNA för att försvaga dem fysiskt, andligt och medvetet skapade de också sjukdomsframkallande mikrober, och när några av de försvagade befolkningarna bebodde Jorden introducerade marionetterna dessa mikrober på planeten. Vissa mikroskopiska livsformer är avgörande för kroppens välbefinnande, men de som ni kallar patogener är utformade för att orsaka olika sjukdomar. Årtusenden senare inspirerades medicinska forskare att utveckla vacciner som skulle förhindra att smittsamma sjukdomar sprider sig i hela befolkningen.

Vad som helst som har sitt ursprung i välvilligt syfte kan omvandlas för ondskefull användning, och det är vad de mörka gjorde med vacciner. De har använt dem för att skapa sjukdom istället för att förhindra den. Därför har vi länge rekommenderat att inte vaccinera. Hälso- och sjukvårdspersonal som främjar obligatoriska vaccinationer för skolor som ”folkhälsa” vet inte sanningen eller så samarbetar de med företag som gör de många typerna av vacciner. Vissa har ingredienser som orsakar autismliknande symtom hos barn; och medan vissa läkare som känner till denna sanning anger att det inte finns några bevis som underbygger detta, så agerar föräldrar som vägrar att ge sina barn rekommenderade vaccinationer för deras bästa intresse.

Det finns tre viktiga och positiva faktorer här. Först så småningom kommer sanningen om vaccinationer att bli offentligt känd och denna procedur upphör. Efter att mörka sinnen utvecklat och smittat individer med AIDS-viruset för ungefär fyra decennier sedan – en del av deras plan för att kraftigt minska världens befolkning – fick ET-vetenskapsmän bland er gudomligt tillstånd att minska styrkan hos alla laboratorieutvecklade virus. Det var därför som bara ett fåtal individer med kraftigt försvagat immunförsvar råkade ut för varje ny sjukdom som de mörka också avsåg att bli – och vanliga medier allmänt rapporterade att de ”var rädda för att det skulle bli” – en pandemi, och alla uppmanades att bli vaccinerade. Är det inte misstänkt att med det första fallet eller två av varje ny överförbar sjukdom – SARS, fågelinfluensa, svininfluensa, N1H1-tillräckligt med vaccin för att vaccinera många miljoner redan fanns tillgängligt?

Den andra faktorn är att allt eftersom allmänheten blir medveten om kemtrailskador på hälsan och miljön, kommer deras krav på att stoppa sprutningen att avsluta detta gissel. För det tredje ändrar ljus kolbaserade celler, som är sårbara för sjukdom, till kristallina celler som är resistenta; människor som absorberar ljus i tillräckligt hög grad kommer att stärka sitt immunförsvar och beroende på sjukdomsstadiet kan kroppens självläkande mekanismer stoppa eller motverka degenerativa effekter.

”Jag skulle vilja fråga Matthew om pornografi, dess inflytande på energifälten för människor, jorden och universum. Det är säkert skapat och konstruerat av Illuminati, som insveper porr i en despotisk frihetsflagga. ”Illuminati är starkt inblandad i pornografisk produktion, det är säkert, och många av ledarna är ivriga fans, men de är inte ansvariga för dess popularitet. Bland den tredje densitetens mest vidriga produkter är filmer och foton som utnyttjar barn och kvinnor som luras eller kidnappas och tvingas in i handeln med sex, och vädjar till personer som är besatta av brist på självvärde, oförmåga att bilda kärleksband, sexuell otillräcklighet eller beroende, eller en kombination av dessa lidanden.

Förutom att tjäna Illuminati ekonomiskt, tjänar pornografi dem på andra sätt. Människor som njuter av det tidsfördrivet förhindrar ljuset från att nå deras medvetande och dämpar därigenom samvetet. Det kan leda till våldtäkt, misshandel i familjen och mord, och våldsamheten i dessa handlingar ger den energin som är bränslet för Illuminatis mörka sinnen och hjärtan.

Pornografi skapar också ett bördigt fält för utpressning av individer som de vill rekrytera eller få att hålla tyst om vad de vet – bevis tillhandahålls genom att hacka in i individernas datorer och kommunikationsenheter. För att övertala personer i inflytelserika positioner att uppfylla deras krav, tillsammans med hot om att döda dem och deras familjer, tillverkar Illuminati foton och filmer som visar personerna i aktiviteter där de aldrig deltagit.

Energin i tankar, känslor och handlingar i samband med pornografi ligger i det kollektiva medvetandet, och eftersom attraktionslagen fortsätter att ge publiken vad som matchar dess energi, fortsätter porrflödet. Den energin blir en del av det universella massmedvetandet, men ju längre bort från Jorden dess streamers går, desto svagare blir de och deras effekter minskar därmed. Precis som stigande vibrationer kommer att leda till att alla andra källor till mörka böjelser minskar, och sedan försvinner, blir även pornografi bara ett skamligt kapitel i Jordens historia.

Älskade systrar och bröder, ni är aldrig ensamma på den här resan, där ni upplever vedermödorna som är inneboende i en tredje densitets värld. Alla ljusvarelser i detta universum hedrar er dedikerade tjänst till Jordens folk och stöder er med den oöverträffade kraften av ovillkorlig kärlek.

_______________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...