Mira från Plejadernas Höga Råd via Valerie Donner, 5 november 2018

Mira från Plejadernas Höga Råd via Valerie Donner

5 november 2018

Hälsningar, Jag är Mira.

Tack för att ni är här i denna tid. Det är väldigt tydligt hur viktig er medverkan i denna Uppstigningsprocess är. Ni rankas högt i Uppstigningens annaler. Detta är helt klart ett fall för böckerna i Rekordens Sal.

Ni vet att man spionerar på er med olika medel genom era nyfikna underrättelsetjänster. De använder artificiella syntetiska medel för att se vad ni gör. De försöker härma vad vi gör i de högre sfärerna. Vi tonar bara in och vet vad ni gör och tänker. Med artificiella medel kan man tro att ni lever i ett akvarium. Men, med det kosmiska sättet kan man känna sig mer i enhet med allt liv. Det är där som principen av enhet kan tillämpas.

Ni har börjat förstå att det inte finns några hemligheter. Allt är känt. Ni hat levt i en matris som styrs och har blivit förhindrade att inse er enhet. Som ett resultat av matrisen har ni lärt er separation och rädsla. Ni har blivit artificiellt styrda och olyckligtvis begränsade på en myriad olika sätt.

Mänskligheten har levt som om den var en publiksport för de mörka styrkorna. De mörka har närt sig på rädslan och har missbrukat folkets energier. Ni har slutligen begränsats i era liv på ett sätt som vi aldrig tidigare sett.

Snart kommer ni att börja inse att matrisen under vilken ni levt håller på att programmeras om för er frihet. Det beror på det ni gjort för att höja er medvetandenivå som ljus- och energistödet tillåter denna frihet.

Vad de mörka styrkorna inte inser är att ni arbetar för Källan. Ni kommer inte längre att vara deras foder. De kommer inte att kunna använda er. Ni kommer att bli fria. Ni kommer att kunna ta bort bojorna som hållit er tillbaka från ert fulla kreativa uttryck.

De som har varit förövare kommer att inse att de själva är fångarna. Det som gjorts mot folket och den mänskliga själen kommer att betalas karmiskt i eoner. Grymheten, mörkret och hårdheten som dessa mörka själar skapade på Jorden kommer att fängsla dem tills de lärt sig sina läxor, vuxit och utvecklats.

Ert arbete som varelser av ljus och kärlek är att nära er på dessa högre dimensionella energier då ni stiger högre i medvetande, tills ni ser att ni är Hemma. Det har varit en lång resa fylld med prövningar och vedermödor, men då destinationen är Hem så är den väl värd det. Hela skapelsen kommer att fira er seger med er.

Vi kommer att fortsätta med dessa meddelanden tills ni är fria!

Vi sänder er alla vår styrka, vårt mod och välsignelser. Vi älskar och beundrar er.

Jag är Mira.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...