Plejadiska Nätverket, 12 juni

Plejadiska Nätverket

God morgon, vi är här, ge oss ett ögonblick.

Det är 12 juni 2015, Merkurius går Direkt. Låt oss börja.

 

Vi har inte haft så många tillfällen att prata med er på sistone, och detta har delvis varit beräknat på grund av Merkurius Retrograd, men det har även planerats för att ge er tid att uppleva. När vi kommer med vårt synsett, med vår syn på saker, kan det ibland hindra eller ta bort er från en upplevelse.

Ni vet när ni lärde någon att cykla, det finns tillfällen när ni är mycket nära, ni vacklar, och ni håller på cykeln, och ni hjälper personen med pedaler och grejer, men sen kommer det en tidpunkt när ni måste släppa taget och låta den personen trampa och cykla själva. Och kanske kan ni komma tillbaka och hjälpa dem om de försöker vända och det är svårt att vända, men så småningom kommer de till en punkt där ni kan låta dem cykla på egen hand, och detta var den typen av tidpunkt.

Vi har arbetat med många av er under en tid nu och några av er är nya för oss, men ni är inte så nya oavsett ni tror att ni är det eller ej, och ni har nått en tid i er historia där det är dags att flyga , dags att bryta sig loss, dags att sprida era vingar och sväva, vilket skulle vara ett bra ord för det. Det är dags att sväva. Och vi kunde inte hålla er fast i vårt samtal medans ni svävade. Det skulle distrahera er på ett sätt som skulle ta er bort från den aktiviteten.

Nu är vi här i dag eftersom Merkurius har gått direkt och det är dags att se tillbaka på erfarenheten, ungefär som vad förstepiloterna gör när de har sin avrapportering och de har kallats in för att diskutera vad som hände. Ni har sett många saker hända under de senaste veckorna och månaderna. Ni har haft aktiviteter som ägt rum i världen, vissa är politiska saker, vissa är vetenskapliga saker, vissa är sociala saker, oavsett om det är polisens verksamhet eller om det är terroristverksamhet eller om det är vetenskapliga sonder som har nått vissa planeter på vissa ställen, eller vad forskarna lärt sig från sina atomkollisioner, Hadron Collider, och alla dessa saker, och vetenskapsmännen som har letat i rymden.

Vi vet att vårt fordon(kanal) har mycket intresse för vad som händer i rymden och hur de har dragit några slutsatser om betydelsen av elekricitet i astrofysik, oavsett om det har något att göra med kometen, så vet de nu att kometens plym orsakas av elektrisk aktivitet , inte av uppvärmningen av solen. De vet nu att stjärnor är tillverkade i en elektrisk plasma, och inte av dragningskraft. De lär sig alla dessa saker och många andra, oavsett om det är vetenskapligt, oavsett om det är historiskt, så har ni vissa kartor som nu har kommit ut och vissa utgrävningar som hittats och upptäckts, eller om det är GobekliTepe (Isterbukskullen) som trycker tillbaka er idé om tid , om forntiden och den kunskap som de hade, och alla dessa saker.

Det är ett slags bryta sig loss, ungefär som att vara i ett frö och titta hur fröets ytterskal spricker, skidan spricker, och ni kommer ut ur skalet lite halvhjärtat. Några av er får ett utbrott och många av er är och kände er på ett sätt bekväma i skalet och så känner ni er lite nakna, lite utsatta, men det är bra för nu kan ni växa. Ni kan inte växa i skalet, men nu kan ni växa, som det är för vårt fordon (kanal) som får en del av sin teknik med posten. Han har kämpat för att driva en del av hans arbete framåt, och nu har en del av utrustningen äntligen hittat fram till honom. Eller vår kanals partner som har expanderat till den icke-fysiska världen och Sidhe och féernas värld och hur detta blir mer och mer exponerat och mer och mer verkligt.

Så, ni ser er själva i spegeln och frågar, “Är detta inte en underbar tid att leva på?”

Ni har så mycket som är tillgängligt för er i information, energi och möjlighet. Detta är inte en tid för att vara oroliga huruvida världen kommer att förgöra sig själv eller ej eller något av detta slag. När man tittar på vad nyheterna visar er, så visar det verkligen inte nyheter, det försöker styra er. Nu är det saker på gång, absolut. Kommer det att bli splittring på jorden, ja, vi skulle säga, ja, men ni kommer att överleva och frodas och flytta in i den tiden med stort överflöd – ja, absolut.

Och när ni ser saker kollapsa, falla bort, så se det som skalet på ett frö eller ett ägg. Se det som en sån del. Det omgav er, det höll er säkra under en viss tid, men måste nu brytas och skjutas åt sidan, oavsett om det är de finansiella systemen, eller om det är vissa sociala system, vad som helst. Om de har fjättrat er, då har de inte en plats i framtiden. Och ni vet vad vi talar om då ni går mot sommaren och höstens Månar kommer upp.

Så vad kan ni göra? Det är en fråga som alltid ställs till oss: “Hur kan vi förbereda oss, vad kan vi göra?”

Tja, först av allt, sluta titta på tv. Sluta att engagera er i nyhetsflöden från dem som vill hålla er i rädsla och kontroll, och ni vet vad vi talar om. Det finns några som matar er med information som är till stor hjälp, vad man ska äta, vad man ska dricka, hur man har ett lyckligt hälsosamt liv, och sedan finns det andra som försöker att mata er med fruktan.

“Åk inte till Egypten för där spränger de människor, åk inte hit, åk inte dit, se upp, lita inte på den här personen, lita inte på den där personen!”

Så se var informationen kommer ifrån och bli mycket, mycket omdömesgilla på vad ni blir tillgängliga för, eftersom ni kan finna saker som kan sätta er i rädsla, och ni kan hitta saker som ger er styrka och ökad energi. Ni får välja, “Ska ni dricka sur mjölk eller kommer ni att dricka mjölk och honung?” Vilket är det?

Och många av er tror att ni måste dricka sur mjölk, men nej, det är inte sant. Ni kan helt enkelt kasta den i vasken, diska skålen och hämta ny fräsch, och det är vad vi säger er att göra. Spola det förgångna så mycket som möjligt. Ja ni kan lära av det, men dra det inte med er, lägg det inte i era fickor så det tynger era resor.

Och det skulle vara temat som kommer från Merkurius går Direkt. Det är verkligen dags att bli kaninen som springer, springer i riktning mot upplysning, makt, styrka, säkerhet. Spring i dessa riktningar och lämna rädslan bakom er. Lämna den.

Så, då ni finner ut dessa saker som kommer att hända, och vi är här för att berätta att de kommer att hända, så vet då att de är en del av denna födelseprocess, en del av den utbrytningsprocessen. Även de galna grejer som händer nu med dessa grupper som förstör fornlämningar. Kanske dessa fornlämningar har hållit energi för länge, kanske är de en del av problemet. Det är mer på gång på jorden, som har att göra med energi och det icke-fysiska och att hålla kontroll, mer än vad ni någonsin har letts att tro.

Så titta, fråga er själva, gå förbi ert känslocentrum “Är detta en fruktansvärd sak? Måste jag plocka upp ett plakat och gå med några grupper eller är detta bara en del av förlossningsmärtan och jag behöver bara andas in den och gå vidare?

Om tiden är samtidig, är ingenting någonsin förlorat i Akasharegistret. Registrena över allt som någonsin hänt är tillgängliga, ingen kan ta det ifrån er. Ingen kan ta bort det permanent.

Vår kanal kommer ihåg en berättelse ~ han fick veta om en genetiker som beslutat att testa idén om att ta bort synen från flugor eftersom flugor har mycket snabb livslängd, så många generationer kan vara med på en kort tid, och så gjorde de detta och de observerade. På sju generationer kom synen tillbaka till flugan. Varför? Hur hände det? Hur kom den gen som togs bort tillbaka? Eftersom den genen, detta mönstret finns i Akasha, detta mönster finns i det icke-fysiska. Ni kan inte ta bort den från den fysiska. Den fysiska är inte varifrån den kom, den fysiska är där det blir skrivet på. Det är som att försöka ta bort skrift från tavlan genom att ta bort den, men att inte ta bort personen med kritan i handen som kan skriva igen.

Det icke-fysiska är mycket större och mycket mer verkligt än det fysiska, och det börjar ni alla förstå mer och mer framöver.

Och med det slutar vi. Det har varit ett nöje. God dag

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Source: paoweb.com

 

You may also like...