Sheldan Nidle uppdatering från GFL, 28 juli

1 Muluk, 2 Pop, 12 Manik

Dratzo! Mycket händer! De olika procedurerna som våra jordiska allierade har valt har blivit tilldelade arbetsprotokoll. Som vanligt så träffas en utsedd kommittee vid oregelbundna tillfällen med den mörka kabalen. Vid dessa möten ger våra jordiska allierade en serie ultimatum till de mörkas utsända. Dessa ultimatum är vanligtvis baserade på en serie av juridiska beslut som visar på att de mörka i princip är bankrutta och saknar styrkan att utföra meningslösa militära aktioner. Kort uttryckt, världsopinionen vänder sig helt fast emot dem. De urgamla familjerna i synnerhet har formella IOUs (”Jag är skyldig Er”), vilka har kraften att visa på den extrema svagheten av de mörkas monetära fiat system. De mörka inser hur fragilt deras position är. Sluttiden för denna kabal kommer allt närmare. De urgamla familjerna vill inte bara skapa ett nytt system, utan också skapa globala förhållanden under vilket det nya medvetandet kan växa och blomstra. Vi påminner dem hela tiden om att de fattiga massorna av mänsklighet som täcker denna glob dör och lider. Deras svar till oss är att en process för förändringar är på gång och takten ökar. Det kommer att bli en tid för allt. Vi svarar att Himlen också har en högst sagolik agenda!

När Atlanterna så otacksamt övergav mänskligheten, så lämnades folket att svälta och dö. Vid detta tillfälle ankom Anunnaki och under ett strikt avtal med Himlen så lyfte de delvis upp mänskligheten, men satte dem också i ett ok under deras mörka styre. Era förfäder uppskattade till en början hjälpen. Djupt i sina hjärtan visste de vagt vad som så nyckfullt hade ägt rum. Dessa nya mörka sökte att ta Atlanternas plats och utplåna minnena av vilka de verkligen var. Detta oroade era förfäder då de insåg att något underbart behövde hända för att återföra dem till deras tidigare tillstånd. Till slut under årtusendena anpassade sig era förfäder till denna begränsade verklighet. De gyllene tiderna efter Atlantis bevisade för de flesta av era förfäder att det fanns vissa belöningar för deras ödmjuka böner. I vilket fall som helst så var hoppet hos dem som kom ihåg de gamla världarna ett konstant mantra för Himlen att skicka en sann Mästare. Vi utsågs i hemlighet att vaka över er och vänta på vidare instruktioner.

Sedan förstörelsen av Atlantis så led era förfäder då Anunnaki obarmhärtigt styrde över dem. Efter att den sista gyllene åldern tog slut med en stor världsöversvämning så utvalde Anunnaki undersåtar att tjäna i deras ställe som herremän över er. Anunnaki började dela upp er i olika grupper och använde detta som ett sätt för större kontroll. Moraliska regler för att styra dessa olika samhällen skickades ned och många andra regler gavs för att hjälpa deras undersåtar med att styra dessa många olika grupper. Undersåtarna fick lära sig om krig, hat och andra sätt för att manipulerar samhällen. Vid tiden för denna moderna tid hade ni mestadels glömt bort ert förflutna och accepterat många av föreskrifterna som hade skapats under de tidigare åtta tusen åren. Era nuvarande samhällen förändrar i själva verket hur ni ser på detta. Anunnaki är borta. Undersåtarna visade sig var en i sanning inkompetent grupp. De visste bara om vad de skickliga Anunnaki lärde dem. De har lättvindigt fått tillgång till rikedomar, makt och en allmän statlig likgiltighet. Detta skapar en slags apati, som kan användas för att göra slut på dem.

Då medvetandet växer så börjar ni att se hur denna värld kan förändras. De urgamla familjerna arbetar delvis inom kontexten av den gamla verkligheten. Något nytt behövs som snabbt kan transformera dessa årtusenden gamla ogynnsamma belägenheter. Vi tror att ett transparent och kraftfull rörelse kan fungera för att snabbt ändra denna värld. Vi har föreslagit detta under ett antal år. En del små grupper som har som målsättning att förbättra lokala förhållanden har dykt upp över hela världen. Dessa mycket små rörelser konsoliderar gradvis vad som behövs som större grupper som kommer tillsammans och skapar nätverk med kraft och makt. Med andra ord, att göra detta med kraftfulla välgörare som använder sina rikedomar för att främja dessa många olika projekt. För oss så är detta ett mer acceptabelt sätt. De mörka kan då försöka att blanda sig i. Låt dem, och använd detta för att främja kraften i rörelsen. Deras korrupta metoder kan bara leda till en sann ”tyst revolution”. Detta behövdes göras för fem år sedan. Resultatet av detta växande medvetande kan sedan kasta ut dessa bovar från deras makt. Resultatet är det samma inom en mycket kortare tidsram.

Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med ett meddelande åt alla! På Gaia så kommer just nu en storslagen energi in i era olika livszoner. Var och en av dessa energier bygger på de andra. Den kommande månaden augusti är då dessa energier kommer att nå ett crescendo. Dessa energier kommer att bli en grund för ytterligare en uppsättning energier som kommer därefter. Dessa energier kommer att aktivera delar av ert sinne, hjärta och kropp. Dessa organ är centra för en välsignad uppsättning energier som kommer att göra er än mer medvetna om de dimensionella transformationerna. Under året 1972 vidtogs ett antal aktioner för att bevara detta solsystem. Dessa var de inledande fallen då vi hjälpte er verklighet. Var också medvetna om att Gaia är en speciell planet då den tjänade som fokuseringspunkt för födelsen av denna galax. Ända sedan vi blev Mästare så har vi blivit djupt medvetna om vad detta levande klot verkligen är. Det är en välsignelse att veta att dess bevarande är en gudomlig del av våra många heliga förpliktelser. Då ni växer i medvetande så kan ni bättre känna hennes enorma betydelse för detta solsystem.

Dessa nya energier är en del av ett kontinuerligt system av energier som började flöda in till Gaia vid starten av detta årtusende. Dessa energier kommer att bli tändningen för de preliminära energierna som behövs för att starta upp era förändringar. Er aura har för närvarande blivit integrerad in i fält som ger kraft åt Gaia. Då hon växer naturligt så gör ni också det. I augusti kommer nästa uppsättning att börja flöda in till detta klot. Vi reglerar dessa energier och transformationerna de kommer att åstadkomma. I själva verket är den en typ av tonala mönster som behövs för att föra er till er nästa stadie av tillväxt. De mörka har blivit medvetna om vad som händer och vi försäkrar Himlen att vårt skydd sträcker sig alltigenom denna ytvärld. Samtidigt upptäcker de mörka att deras planer för att förhindra dessa transformationer misslyckas helt och hållet. Ljuset kommer för varje dag allt närmare en välsignad seger!

Himlens välsignade sång ekar utöver denna värld. Vi ber att ni förblir positiva och använder era mestadels oanvända inre krafter för att se till att denna tidsenliga förändring sker såsom planerat. Var och en av er är i själva verket en av Himlens juveler. Använd er kollektiva förmåga för att låta dessa briljanta inre juveler skina. Om ni ser runt omkring er så kan ni se denna storslagna energi i verkan. Visualisera detta och då ni så gör så låt era fränder skina med en briljans så stor att det gör slut på de mörkas krafter och släpper in Ljuset från Himlen. Låt detta bli tiden för ett storslaget slut för de som i mörkrets namn höll er alla i tvivel om vilka ni är och vad ni är kapabla till. Tiden kommer för att låta denna värld veta att era barmhärtiga väktande energier förbereds för att träda fram och skapa en ny värld fylld med fred, samarbete och glädje. Halleluja! En ny tid av frihet och välstånd är nästan här!

Idag fortsatte vi med våra veckoliga meddelanden för att informera er om vad som händer runt om på detta klot. Våra rymd och inre Jord-familjer förser basen för de stora uppsättningarna av förändringar som för närvarande är på gång. Vi tackar alla som nådigt hjälper oss alla i detta uppdrag för att transformera mänskligheten. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...