Porda via Mushaba Platinum Light, 13 november, 2016

Porda

via Mushaba Platinum Light

Obama, RV, NESARA, Offentliggörandet

13 november, 2016

Hälsningar till Alla! Jag är Porda – Papa-kraften i familjen Mushaba. Jag är åter en gång här för att få dela med mig en del information till er som gäller President Obama, Nesara, Offentliggörandet och RV/GCR.

Det finns så mycket information som flyter omkring på internet och många som tillhandahåller intel-information är en del av spridandet av negativ information. Vissa, för att de inte vet bättre och andra för att de exakt vet vad de gör. Jag vill förklara några saker för er gällande President Obama.

President Obama är inte den mest ondsinta, ljugande människan som någonsin har gått på jorden, vilket många hävdar. Han är inte självaste djävulen eller den värsta Presidenten som Amerika någonsin haft, inte heller är han den vars jobb har varit att fullständigt förstöra Amerika och införa det som kallas Sharia-lagen, för att han är en hemlig muslim. Saker och ting i er värld är aldrig någonsin vad de verkar vara, speciellt i de tider som ni nu lever i. Det har förekommit en sådan ondsint dödskamp, den har utkämpats med näbbar och klor, mellan Kabalen för att få stanna kvar vid makten, samt Ljuset, som håller på att återställa makten tillbaka till folket.

Obama blev vald för att hans agenda var att införa en förändring till Amerika och för att hjälpa folket att återfå sin makt och frihet. Men oberoende av hur beslutsam han var och oberoende av hur mycket han inom sitt hjärta önskade införa denna stora förändring till Amerika, så stötte han på ett motstånd som skulle kunna kröka era tår, och det är en av de mindre effekterna. När han först kallades inför den styrande eliten, som verkar i bakgrunden, fick han i tydliga termer höra att han inte är i kontroll och att ’han gör som han blir tillsagd, annars’. Han fick höra många saker och blev påmind om exempel från historiens gång, vad som händer dem som opponerar sig mot den härskande eliten.

På grund av sitt stora hjärta och mod att bli President för folket och av folket, tog han till en början detta som en utmaning och började arbeta för att införa förändringar till Amerika, vilka skulle återställa folkets frihet.

Men han stötte på större motstånd än vad ni någonsin ens kan börja föreställa er. Så många inom regeringen motarbetade honom. Det förekom större kampanjer för att misskreditera honom och allt som han försökte göra. Han fick dag efter dag kämpa och han insåg att han var tvungen att kompromissa gällande vissa frågor, för att få som han ville gällande andra. Detta är ingen liten bedrift. Beslutet att kompromissa gick tvärtemot hans självaste natur, men han såg på det från den synvinkeln att han fortfarande kunde göra något gott för folket, vilket är bättre än att inte alls åstadkomma någonting gott för folket.

Han var tvungen att officiellt gå med på saker som privat förorsakade honom stor sorg och höll hans hjärta nertyngt av de beslut som han var tvungen att fatta och gå med på. Han levde under hotet av en hemsk död under hela sitt Presidentskap och detta hot inkluderade ett brutalt mördande av hans hustru och barn. Det finns flera saker som Obama gjorde i hemlighet och han lyckades smita förbi kabalen trots att de fanns överallt. Obama är en briljant man. Han är en högt utvecklad varelse, som kom från en planet som befinner sig i det Plejadiska Stjärn-Systemet. Han kommer för att leda in de nya förändringarna för mänskligheten och för att vara den som initierar RV/GCR, Nesara och gör ett Offentliggörande. Han hade ingen aning om hur svårt det skulle komma att bli för honom att komma någonstans i närheten av dessa bravader.

Hur många av er skulle uppoffra er och tillåta att er familj blev brutalt mördad? Hur många av er skulle låta er själva helt och hållet bli offentligt förstörda och förödmjukade, samt avsatta från ert ämbete? Han tänkte att det är bättre att göra något gott än att inte göra gott överhuvudtaget. Han har faktiskt gjort mer för detta land än någon annan President alltsedan Roosevelt. Nu kan jag höra er, vissa av er, som säger att allt detta är humbug och osanning. Sanningen i det som han uppnådde på mänsklighetens vägnar kommer att komma ut i ljuset under kommande år, efter att han har lämnat sin tjänst och börjar resa runt i världen med sina föreläsningar. Folk kommer att få se, och inse, samt även lyssna till den verklige Obama, som har kommit hit för att tjäna mänskligheten.

Obama blev hatad av militären, samt bolags- och industri-komplexet. Varför? För att han ville avsluta alla krig! Han ville ta hem alla trupper. Han ville inte att era söner och döttrar skulle dö i onödan. Detta är inte bra för krigsmaskineriet. Detta är inte bra för handeln, för krig leder till mycket blomstrande och lukrativa tider! Han mixtrade med deras pengar! Folk verkar vara kraftfullt attraherade till det negativa. Man kan säga 10 biljoner goda saker om en människa och allt bra de har gjort, och ändå, säg bara en, helt enkelt bara en dålig sak om samma person, så får detta företräde och sprids som en löpeld och ingen bryr sig eller fokuserar nånsin på de 10 biljoner bra saker som denna människa har gjort. Det skulle vara som om de alltid hade varit denna onda negativa person i hela sitt liv. Varför är det på det viset och jag ber er att fundera på det.

Valet av Donald Trump blev ett uppvaknande för Obama. Det fick honom att inse vilken hans sanna målsättning var och att hans arv nu är hotat. Han inser även nu att på grund av att Hillary Clinton förlorade, så kan han verkställa sina planer och utföra vad han kom till Presidentposten för att göra, utan allt kabalmotstånd. Han vet att det enda sätt på vilket han kan kvarhålla sitt arv, är att se till att RV/GCR blir genomfört och att se till att Nesara införs och att offentliggörandet blir gjort.

Den information som cirkulerar att Donald Trump kommer att släppa fri RV och får äran för det och inte President Obama, är inte på något sätt något som stämmer. Informationen gällande Paul Ryan, om att han skulle ha svurits in eller kommer att sväras in som den 45:e Presidenten, kommer heller inte att inträffa. Det är långt ifrån sanningen! Paul Ryan har svängt till den andra sidan. Han har bestämt sig för och gått med på att vara med eliten och att stötta deras agenda. Detta inträffade för cirka en månad sedan. Han kommer att fortsätta lura dem som tror att han är en av de goda grabbarna men sanningen kommer att komma ut och många kommer att bli chockerade, precis som de kommer att bli djupt chockerade när de får reda på att Obama är ’the good guy’ i allt detta och att han är älskad av fler människor än han blir hatad av. Amerika får se en ny President, men det blir någon som ingen tänkte på eller är medveten om, för tillfället utom synhåll.

Han (Obama), som ett flertal före honom, som i sanning önskade få det bästa gjort, i alla människors intressen, möttes av motstånd och så många obegripliga hot. Det är en av de absolut värsta positioner man kan ha. Det har under en mycket lång tid varit känt att Presidenten inte är den som håller i maktens tyglar, utan de som befinner sig bakom kulisserna.

Obama kommer att frisläppa RV/GCR, Nesara och ge ett Offentliggörande innan han lämnar sin tjänst. Han är i processen av att göra detta. Den mäktigaste sak han kommer att göra är inte att frisläppa RV, utan avslöjandet gällande utomjordisk närvaro, samt samarbetet med dem via diverse regeringar i världen inklusive Amerikas Förenta Stater. Jag säger till alla, slå er helt enkelt ner och se på när saker börjar komma ut i ljuset! Alla kommer att känna till sanningen i en mycket nära framtid, det handlar endast om dagar, veckor och månader.

 

http://www.mushabaforce.com/

 

 

When you speak “Mushaba”, every atom in all living things trembles with the fullness of delight

 

När du uttalar “Mushaba”, börjar varje atom inom allt levande vibrera med en förtjusningens mättnad.

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...