Änglarna via Ann Albers, 12 november

Anglarna Ann Albers

Änglarna, 12 november 2016

Via Ann Albers

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Vi vet att väldigt många av er känner det som att ni har blivit besvikna i detta livet. En del av er känner det som om ni har svikit er själva, och många av er känner det som att ni har svikits av andra. Ännu fler känner sig svikna av livet. Gaska upp er! Var och en av er har, i varje ögonblick, möjlighet att förändras. Var och en av er har förmågan att frigöra er själva och andra från förväntningarnas slaveri.

Vi hör nu hur ni säger: ”Jag förväntar mig att bli behandlad med respekt! Jag förväntar mig att jag ska göra mitt bästa! Jag förväntar mig att andra ska vara ärliga! Jag förväntar mig att mina barn ska lyssna på mig, och listan kan göras hur lång som helst.” Ni kan ha dessa förväntningar, men vad händer när ni inte lever upp till dem? Vad händer när andra inte lever upp till dem? Även om det är bra att ha förväntningar, så vet ni redan att livet och andra inte beter sig så som ni förväntar er. Ni lever ju inte alltid upp till era egna förväntningar! Vad händer då?

Det är mycket bättre att säga: ”Jag förväntar mig att behandlas vänligt, men om jag inte blir det kommer jag inte att göra stor sak av det. Jag förväntar mig att göra mitt bästa, men när jag inte gör det kommer jag att välja att lära mig av det. Jag förväntar mig att andra är ärliga mot mig, men när de sviker mitt förtroende, kommer jag att gå min väg eller på ett vänligt sätt låta dem veta vad som krävs för att förtjäna det igen. Jag förväntar mig att mina barn ska lyssna på mig, men om de inte gör det, kommer jag på ett kärleksfullt sätt att vägleda dem i livets lärdomar här på Jorden.”

Förvänta er det bästa av er själva och andra, men när ni själva eller andra inte lever upp till dessa förväntningar, var flexibla. Dansa med nuet, som ni är, som livet är, för i den verkligheten motverkar ni inte längre livet. Ni är inte längre kedjade vid era förväntningar från det förflutna. Ni är öppna för vägledning i ögonblicket och tar itu med livets realiteter som ligger framför er.

På så sätt befriar ni er själva för att finna det mest kärleksfulla tillvägagångssättet baserat på vem ni är, hur livet är och hur andra är – just här och just nu, i nuet.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...