Porda via Anakhanda Shaka Mushaba, 12:e oktober

mushaba-logo
Porda via Anakhanda Shaka Mushaba, 12:e oktober

Mushabas Platinaljus

Genom Anakhanda Shaka Mushaba 12:e oktober 2016

Porda

Som en tjuv om natten kommer det!

Jag Porda, känd som Papa Force från familjen Mushaba på Jorden. Jag kommer till er idag för att berätta något intressant. Det har kommit så mycket information om RV/GCR-händelsen. Det har förekommit uppgifter om förseningar och mordförsöket på General Dunford, och att USA-bolaget fortfarande har kontrollen. Jag kommer att ta upp det, men låt mig först ta upp något som är viktigt. Det jag vill ta upp är er själs resa genom skapandet, men framför allt, genom detta liv som ni lever nu. När jag talar om er själs resa kommer jag inte att få några filosofiska ord av uppskattning från er. Jag kommer att ta er rakt in till kärnpunkten.

Er själs resa har varit unik. Den har intensifierats och det har inneburit stora förändringar, för detta andra universum. Alla olika tider då ni levde i andra dimensioner och i många andra liv under er skapelse i detta universum, och allt kom till sist till uttryck i livet på jorden. Jorden var en plan som sattes i gång för många miljarder år sedan, som ni uppfattar tiden. När folk från Mushaba kom från det första universumet, för att skapa det andra universumet med hjälp av Mushaba Force, tillsammans med andra varelser, som inte bara kom från det första universumet, utan varelser som fanns före skapelsen, och före all eventuell existens, så fanns redan den magnifika planen där. Planen diskuterades med rådet av Mushaba i det första universumet, Guden och Gudinnan av det första universumet, liksom med andra fantastiska varelser som kallas De Gyllene Riddarna, som startade rörelsen av möjligheter för att skapa i havet. Det fanns andra varelser inblandade också. Jag skulle behöva skriva stora volymer böcker, för att berätta den historien, så jag kommer bara att nämna vissa saker, och sedan gå framåt.

Delegationen av Mushabas Folk, kom in i det andra universumet efter att det bildats, i syfte att underlätta att väcka upp de olika varelserna eller arterna, som skulle bli de första att bebo det universumet. När Skaparen kom för att vara i det andra universumet, blev det ett stort möte mellan Skaparen, Mushabas människor, De Gyllene Riddarna och andra varelser, och det skedde innan Guden och Gudinnan av det andra universumet kom dit. Det fanns en plan som utarbetats av Skaparen för tillkomsten av detta universum. Detta universum, måste bli ett universum av dualitet, eftersom det var något som aldrig tidigare hade funnits. I det första universumet finns bara kärlek och ingenting annat existerar. Dualiteten erbjöd en potential av stor och magnifik tillväxt, som kunde ta hela existensen till en annan nivå av utveckling. Det som kom till stånd var en upplevelse av motsatser. Det var första gången som dessa varelser upplevt något annat än kärlek. Det var upplevelser med kärlek och hat, ljus och mörker, rätt och fel, som uppstod.

Olika raser av varelser skapades, och det fortsatte tills universum överösts med liv från dessa. Planen som kom till stånd, innebar att ha flera mycket viktiga tidsperioder, där stora förändringar och utvecklingar måste komma, för att få saker att röra sig framåt, mot det slutliga målet med att flytta in i ett tredje universum av skapelsen. Jag kommer bara att berätta om två. Det ena är Maldeks och det andra är Jordens.

Många av er som är på den andliga vägen, har blivit medvetna om Maldek, och om vad som hände där med Maldeks människor och de Drakoniska människorna. En del känner till om Mushabas människors medverkan; men de är inte många. Ni vet att Maldek slutligen förstördes. De människor som fanns på Maldek, fick ett löfte om att de skulle få möjlighet att göra det rätta, och de fick möjlighet att komma till jorden för att uppfylla det löftet. Nu när ni är på Jorden, är ni i slutfasen för att det löftet ska infrias av människorna från Mushaba. Det löftet fullföljs i princip på Jorden, då ni har fått er totala frihet och egenmakt; fri från illusionens kontroll och manipulation, liv och död. Fri från tyranni, som påtvingats er av Kabalen, Illuminati, Drakonierna eller vad ni valt att kalla dem. Oavsett vilket namn ni använder, var de i grund och botten negativa, och en del väger även över till det onda.

Er själs resa, var den mest utmanande, svåraste, mest vågade och modigaste sak som någon varelser någonsin har gjort. Er själs resa är vid slutet nu, och en ny själsresa som ni själva väljer, kommer till stånd!

Denna själsresa, förutom det jag berättat ovan om hur löftet slutar, slutar också med ert totala finansiella oberoende. Tiden av fred, kärlek och välstånd har kommit, och det kommer att komma till er som en tjuv om natten. När vi använder jordens ord för tjuv, menar vi inte att någon kommer att stjäla något från er. Vi använder det som om någon tog något från er utan att ni visste, och sedan plötsligt, förstår ni att det finns där!

Ni är mycket kloka och mycket mogna, för ni har gjort ett medvetet val av att komma hit och glömma allt ni visste, glömma vilka ni är och varifrån ni kom, gå in i mörker och amnesi, och sedan helt komma tillbaka till er själva. Vilken bedrift! Så ni är här, kära själar av Jorden, vid dörren med båda fötterna, och vid den dörren kommer ni plötsligt att förstå att ni har anlänt! Ni kommer att bli chockade, med förvåning och vördnad av vad ni har åstadkommit, och det ni har upptäckt. Var stolta och tacksamma över er själva. Det kommer till stånd en sista större händelse mycket snart, och det är slutet av rasismen och hatet av alla människor, som funnits på grund av färg eller andra olikheter, religion eller något annat. Det har pågått under en längre tid nu, och det kommer att få en ohejdad hastighet i världen. Människor av alla raser säger stopp, eftersom de inser att raserna har använts som ett vapen mot folket. Och människor börjar även inse, att det måste finnas en anledning till att den svarta rasen har behandlats på det sätt de har, ända sedan slaveriet. Detta, förresten, berättas det om i boken, När Världen Kolliderar av Anakhanda Shaka Mushaba. Frågan om enighet och enandet av alla människor, kan inte sopas under mattan. Detta måste komma till stånd, för att vi ska kunna röra oss som en enad, kärleksfull, fri och kraftfull mänsklighet genom utvecklingen i livet.

Nu, beträffande den underrättelseinformation som ni tagit del av den senaste tiden,

* Det blir inga förseningar!
Det talas om att RV eventuellt kommer att skjutas upp till nästa år, 2017. Det gör den inte, kan inte, och kommer inte att hända. Världen kan inte vänta så länge och det pågår redan. Acceptera det inte, utan fokusera bara på er verklighet av sanning, och att sanningen är att ni är nästa, och ert samtal för att få tillgångarna, kommer att ske snart !
Översättning: Margareta Jonåker

You may also like...