Quan Yin via Dana Zook, 30 augusti, 2017

Quan Yin

”Pärlor av Kärlek”

via Dana Zook

30 augusti 2017

(Ashtar Command – besättningen)

Jag skulle önska att ni ansluter er till mig när jag utplacerar dessa rosa pärlor i hjärtana hos dem som ni känner och älskar, som lider, som har känt sig svikna, som oroar sig över pengar, som på något sätt befinner sig i rädsla eller ensamhet och separation. Kanaliserat av Dana Zook.

Javisst, Dana, du har rätt i att det är jag, Quan Yin.

Vet du, kära du, att du ibland följer med mig för att rida på min drake, för vi tar dessa pärlor som är rosa och av kärlek, och vi slänger dem in till människors hjärtan runtom i världen.

http://www.ashtarcommandcrew.net/profiles/blogs/quan-yin-pearls-of-love-channeled-by-dana-zook

Jag är här för att införa ett upplyftande för hela mänskligheten och det är mitt hjärta av kärlek och service och engagemang som ska fortsätta med detta, tills människorna lyfts ut ur den rädsla och separation som är det tredje-dimensionella medvetandet. Jag skulle önska att ni ansluter er till mig när jag utplacerar dessa rosa pärlor i hjärtana hos dem som ni känner och älskar, som lider, som har känt sig svikna, som oroar sig över pengar, som på något sätt befinner sig i rädsla eller ensamhet och separation.

Föreställ er mig på min drake när jag utplacerar dessa pärlor i deras hjärtan. Se ljuset gnistra från pärlorna och omsluta deras hela aura med ett rosa glittrande ljus för att lindra och dämpa rädslorna, ensamheten, desperationen.

Jag kommer även idag för att tala med er om den skatt som har reserverats för mänskligheten, som ni är mycket väl medvetna om, men på senare tid har haft tvivel om. Det förekommer så mycket rädsla gällande brist, att det inte ska finnas tillräckligt; att det inte ska finnas tillräckligt med kärlek, att det inte kommer att finnas tillräckligt med pengar, att det inte ska finnas tillräckligt med mat, att det inte ska finnas tillräckligt med vadsomhelst.

Detta är lätt att råka in i när ni opererar från ert tredje-dimensionella medvetande och detta är den plats där skuggorna försöker kvarhålla människorna, att hålla dem i rädsla av det ena eller andra slaget. För så länge som det förekommer rädsla, skiner ljuset inte så klart som det kan eller borde eller kommer att göra. Och det förekommer en hel del rädsla bland massorna, på grund av de förändringar och det kaos som äger rum.

Jag skulle vilja be er, älskade varelser av ljus, att fortsätta, och om inte dubblera era ansträngningar att stanna kvar i lugnet, i centrum av er gestalt, med er JAG ÄR – närvaro, att skina fram den Violetta Flamman eller Lavendel-Flamman, närhelst det uppstår en oenighet, närhelst det finns ett behov av mer kärlek och harmoni.

Skin med den violetta flamman, utplacera rosa pärlor i allas hjärtan och omge alla med er villkorslösa kärlek. Detta innebär, kära ni, att ni inte har några villkor gällande er kärlek för någon eller något oberoende av vilka de är eller vad de gör. Ni känner kärlek för dem, för detta kommer att få fram deras sanna natur mycket snabbare.

Skattkammaren är obegränsad. Det finns så mycket överflöd som ligger och väntar på att få komma igenom och ja, det är nästintill här, och ja, det som fördröjer det är att mänsklighetens medvetande fortfarande är fångat i 3D-tänkande.

Detta innebär att det största ansvaret, det valda ansvaret kan jag tillägga, som åligger er underbara ljusarbetare, är att fortsätta ha tillit, tro, hopp.

Förstå att detta är den Gudomliga Planen. Det betyder att det är Skaparens Plan. Det betyder att den kommer att bli manifesterad och ni kan hjälpa till med det genom att upprätthålla vibrationerna av att veta att det sker och ta bort ert eget tvivel, er egen rädsla samt era känslor av separation.

För när den dagen gryr, kommer det att inträffa en flod av överflöd för att förändra världen och ert liv kommer att bli mycket annorlunda, på vissa sätt och inte på andra sätt.

Idag ville jag bara komma för att försäkra för er att detta håller på att ske såsom det var planerat och ursprungligen lades upp av mig själv och St.Germain. Så tona in er till de högre vibrationerna så ofta ni kan. Försök upprätthålla glädje i era hjärtan i allt som ni gör för att hjälpa till att höja mänsklighetens vibrationer.

När det förekommer dissonans, kalla på oss; kalla på mig för att ta få hjälpa att ta bort den. För när harmoni råder, när det förekommer villkorslös kärlek, så exploderar ljuset.

Det bästa ni kan göra för alla som ni är förenade med inom era hjärtan, som går igenom sitt eget lidande, sin ångest, förtvivlan, rädsla, är att kalla på hela Rådet av Kärlek för att få omge dem, för vi kommer att göra det. För varje bubbla av dissonans, omger vi den med kärlek för att lösa upp den och höjer därmed frekvensen, vilket hjälper till att förändra hela mänsklighetens kollektiv.

Ifall det finns de som kan se detta och ber oss att hjälpa andra, så kommer vi att göra det till den grad som vi kan, baserat på deras eget val av själsresa.

Ibland framkallas desperation och mörker av deras egna rädslor, som öppnar upp hål inom deras aura. Och en del av det har blivit manipulerat, såsom ni har sagt. Och en del av det har planerats av deras själ innan de kom hit, så att deras själ skulle kunna vandra igenom detta, för att de skulle kunna bli en mästare.

Det kan vara svårt att tro, när ni ser någon som ser ut som om de var på väg att sjunka. Men kalla på oss och vi kommer att finnas där för att åtminstone lägga en livboj runtom dem. Vi kanske inte förmår dra upp dem ur vattnet om det är deras val för sin själsresa, men vi kommer att säkerställa att de inte drunknar och vi håller hajarna borta.

Så som vi tidigare har sagt, så är denna underbara grupp omgiven av oss med kärlek under varje kanalisering och alla ni som är involverade i denna energi, inklusive alla som lyssnar till eller läser dessa meddelanden senare. Under kanaliseringen är alla också omgivna av vår kärlek och också när de läser eller lyssnar på det senare. Det är en underbar gåva som ni ger oss och som vi ger er och vi gör en skillnad; ge inte upp, kära ni.

Glöm inte att kalla på er drake och kom och anslut er till mig lite då och då, för vi har fina och underbara äventyr till hands inom vår tjänstgöring för mänskligheten.

Välsignelser till er, kära ni. Vi älskar er, vi omfamnar er, vi omger er, vi hyllar er och vi skattar er högt, för vi vet att denna väg kan vara utmanande och vi vet och kan se de klart strålande ljus som ni är, trots allt det.

Gå med vår kärlek. Farväl.

(Med tillstånd.) © 2017 Council of Love, Inc.

 

http://counciloflove.com/

 

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...