Lady Quan Yin via Natalie, 1 juli, 2023

Hälsningar, älskade ljusvarelser, jag är Lady Quan Yin.
Det är en ära att få vara i er närvaro. Jag njuter av utbytet av energi och ljus mellan oss. Jag delar med er vibrationerna av fred, lugn och kärlek. Jag inbjuder dig att ta emot energierna som jag delar med vetskapen om att detta kommer att dra mig närmare in i ditt energifält, att vara till tjänst i din uppstigningsväg och integreringen av din själ och Skaparen mer fullständigt med ditt nuvarande förkroppsligande på jorden.
I detta ögonblick vill jag Lady Quan Yin dela information med dig om Moder Jords skatt. Det är så ofta som en andlig varelse på en uppstigningsväg, som du riktar din uppmärksamhet mot de inre planen, till Skaparens universum, och laddar ner ljus, kärlek och sanning. Du riktar också din uppmärksamhet mot ditt väsen, in i ditt hjärtcentrum, in i ditt väsen och din sanning inom dig. Båda dessa metoder tjänar dig väl. De för med sig högre sanningsvibrationer i din varelse, vilket tillåter dig att förkroppsliga dem och uttrycka dem i din verklighet och till andra varelser på jorden. Ett annat fokus under din uppstigningsprocess är ofta att jorda dig själv i Moder Jord, för att stödja dig i att uppleva balans, vara mer centrerad och mer närvarande i din verklighet eller din uppstigningsprocess. Det finns dock ett behov av att erkänna att på samma sätt som Skaparens universum har skatter av ljus, aktiveringar, nedladdningar, ökningar av energi och visdom, så har Moder Jord det. Vi kan  känna igen Moder Jord i jämförelse med Skaparens universum. När vi börjar ändra vårt perspektiv, kring Moder Jord, börjar vi inse att Moder Jord är generös, rik och rymmer många välsignelser, ljusaktiveringar, boosts, uppvaknande och visdom för varje varelse att ta emot och förkroppsliga. Ni börjar inse att du som en fysisk varelse har placerats på jorden och även om det är viktigt att ansluta till de inre planen och inom ditt väsen, finns det en mycket viktig relation som kräver att vårdas och utforskas grundligt. Denna relation är med Moder Jord.
Ja, du kan fortsätta att jorda dig in i Moder Jord, hon kommer att fortsätta att stödja dig på samma sätt som hon alltid har gjort. Men hon har så mycket mer att ge och dela med dig av. Hon kan hjälpa din uppstigningsprocess, hon kan öka ljusvibrationen inom ditt väsen, hon kan dela med sig av visdom, kunskap och sanning som du kanske inte har känt igen tidigare. Hon kan stödja dig i att navigera genom den jordiska verkligheten, i harmoni med dig själv, och i harmoni med Moder Jord, Moder Jords sanna natur och väsen.
Ta en stund att föreställa dig eller begrunda alla välsignelser som Moder Jord har att dela med dig och hur du kanske har ignorerat dessa eller kanske inte varit medveten om att de är tillgängliga för dig att acceptera. Moder Jords visdom, ljus och kunskap handlar inte bara om jorden och naturrikena, hon har stor kunskap om uppstigningens övergångar, även Skaparens universum. Hon har kunskap om healing och förändring. Ibland är det lättare att få kontakt med Moder Jord och att ta emot hennes välsignelser, hennes skatter, hennes aktiveringar och visdom eftersom hon är fysisk, och du är fysisk. Detta gör interaktionen, relationen och kommunikationen mellan er lättare eftersom era upplevelser är liknande och i grunden försöker ni inte ansluta till en annan dimension inom Skaparens universum, eftersom ni redan är anslutna till dimensionerna av Moder Jord. Allt är tillgängligt och väntar på att utvecklas.
Jag, Lady Quan Yin, vill erbjuda dig en mycket enkel övning för att få en mer fullständig kontakt med Moder Jord.
Tillåt dig helt enkelt att känna, känna eller erkänna golvet, jorden, marken under dig.
Vid nästa inandning, andas in djupt. På din utandning, andas ner till fötterna och jämna ut genom dina fötter. Andas in djupt, andas ut ner till dina fötter och ut genom dina fötter i vetskap om att du ansluter till Moder Jord. Tillåt dig själv att uppleva detta tills du känner, erkänner eller helt enkelt vet att det finns ett svar från Moder Jord.
Då kan du säga något med dina egna ord och be om att förbättra din relation med Moder Jord och att ta emot välsignelserna, ljuset aktiverar Moder Jords visdom.
Efter att du har skapat din avsikt, andas andas upp från marken från Moder Jord upp genom dina fötter, dina ben in i hela kroppen hela vägen upp till huvudet. När du andas in i ett andetag och andas ut, helt enkelt låter energin sätta sig inom dig, uppnå denna övning tills du känner, erkänner eller vet att Moder Jords energi är med dig.
Tillåt dig själv att komma in i ditt hjärtrum, som om du sitter med Moder Jord, och var medveten om de energier hon har tillhandahållit, eller något ljus eller visdom hon vill att du ska förstå.
Du kan ha en konversation med Moder Jord om du vill. Hon är närvarande för att vara till tjänst men också för att vara en följeslagare. När du börjar öppna dig för att Moder Jord inser du uppstigningens skatter som hon har, så kommer du att uppleva din uppstigningsprocess accelerera i en större förståelse av din egen existens på jorden.
Min kärlek är med dig alltid. Jag är Quan Yin, jag tackar dig
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *