Quan Yin via Jenny Schiltz, 6 juli, 2016

kwan-yin

Quan Yin

via Jenny Schiltz

6 juli, 2016

Idag kommer vi till er för att ge er uppmuntran och förståelse gällande det som just nu energimässigt äger rum. Energivågorna som strömmar mot er planet fortsätter göra det och de kommer inte att minska. I och med att er gestalt anpassar sig till högre frekvenser, kommer ni att kunna känna en lättnad. Vi förstår att många är trötta och önskar att detta konstanta flöde ska upphöra, i synnerhet de som i snabb takt har vaknat upp och plöjer genom sina lager inombords. Ta en djup och ärlig titt inombords och ställ frågan om ni skulle vilja förlänga denna process eller om ni är av den typen som vill röra sig snabbt. Ha tillit till att er själ vet vad som är bäst och hur mycket ni kan klara av, även när ni tror att ni inte kan fortsätta en endaste dag till. Den sanna styrkan och uthålligheten som finns inom var och en av er är underbar och behöver firas.

Tidslinjerna komprimeras och kollapsar, för att försäkra att ni personligen och kollektivt ska befinna er i den som är den högsta möjliga. Ni kommer att kunna se att resultaten av era tankar och handlingar märks i mycket snabbare takt. Vissa kallar detta ’omedelbar karma’, men det är mycket djupare än så. Inse att det nu är er tid att öva på att skifta er energi och vilken frekvens ni bor inom. Om något inte går er väg och ni möter detta med självförebråelse, dömande eller andra negativa tankar, så kommer ni att få se att mönstret för att saker och ting ska bli fel kommer att fortsätta. Men om ni möter en olägenhet med humor eller tron på att allt kommer att bli bra, så får se att allt faktiskt är ok, kanske till och med bättre än ni hade föreställt er. Hastigheten med vilken ni upptäcker resultaten av era inre tankar och känslor har ökat, så att ni klart kan se ett samband. Var och en av er har kraften att förändra er varseblivning och i och med det kan ni förändra den frekvens som sänds ut och tas emot av er energikropp. Att vara i en högre frekvens eller ett flöde betyder inte att livet är friktionsfritt eller perfekt. Det som är viktigt är er reaktion, när händelser inte blir som ni vill eller allt verkar krascha runtomkring er. Det krävs övning för att inombords lyckas upprätthålla högsta möjliga frekvens och den kan inte testas och förstärkas utan de gupp eller berg som tornar upp sig på er väg.

Många upptäcker att tidigare tankar, beteenden, hälsofrågor och till och med beroenden återuppstår. Dessa kommer upp för att bli helade och inte längre bli dömda inifrån. De kommer upp så att ni ska upptäcka hur djupt programmeringen av själv-sabotage och motanklagelser mot självet arbetar inom er. Det kan bli frustrerande för dem som har känt att de har tagit sig bortom denna upplevelse, bara för att få uppleva att den igen kommer upp till ytan. Förstå att den inte skulle komma upp igen, om inte den hade varit så djupt gömd inombords. Så snart ni fullständigt förmår förlåta och älska er själva, oberoende av era upplevda brister, kommer ni att upptäcka att programmeringen inte längre fungerar. Detta är ett viktigt steg, eftersom var och en av er kan minnas hur det känns att vara en helt förkroppsligad själ.

Var och en av er arbetar på att integrera er själ. Mycket kommer att förändras när ni minns och sedan integrerar kunskapen, lager för lager. Det liknar mycket den klassificering, där ni benämner faserna i ert växande: baby, småbarn, tonåring i för-puberteten, ungdom, ung vuxen och så vidare. Oberoende av klassificeringen, så är ni alltid en människa. Ni har aldrig helt och hållet varit er själ, ni har helt enkelt bara valt att inte minnas er sanna storslagenhet, för att ni skulle få uppleva ett liv i dualitet och täthet. Det är nu dags att minnas, och att minnas medan ni upprätthåller er gestalt på jorden. När ni lager för lager återvänder till er själva, kommer ni att upptäcka att ert samband med Allt Som Är ökar, vilket även era förmågor gör.

Det är mycket viktigt att ni just nu lyssnar till vad er kropp behöver. För vissa kanske det inte är tydligt vad kroppen behöver, men de meddelanden ni får gällande vad kroppen inte behöver, kommer att vara tydliga. Det är mycket viktigt att öppna upp kommunikationsvägen med er kropp, så att ni med större lätthet förmår ta er genom dessa förändringar. När ni får vägledning inifrån, men är motvilliga att följa instruktionen, visar det var det finns övertygelser och programmeringar som inte är förenliga med er själ. Förstå att varje gång som ni följer den vägledning som ni har fått ta emot, även fastän den verkar vara bisarr, så öppnar ni inombords upp en kanal, för att få ta emot tydligare kommunikation inifrån.

Ni är omåttligt kraftfulla och när var och en av er mer fullständigt vandrar i er kraft, så kommer ni att förändra allt som finns runtomkring er. Kom ihåg vilka ni är och den djupa kärlek varifrån ni härstammar.

Med djup kärlek, beundran och respekt.

Quan Yin

 

Konversation med Quan Yin:

Jag: Vilka är de genomgripande känslorna hos dem som håller på att vakna just nu?

Quan Yin: Många känner djup ilska, misstro och maktlöshet. Många blir arga och skäller på sin medmänniska för att förändra den yttre världen och inser inte att det som i det större kollektivet sker, är en spegling av det som händer inom mänsklighetens undermedvetna.

Jag: Något om den utrensning som pågår för kollektivet?

Quan Yin: Man kan endast rensa ut det som inombords matchar en själv. Det skulle vara omöjligt att rensa ut ett problem som inte genljuder i denna livstid. Någon som inte har förstått en våldtäkt kan inte hjälpa att rensa den energin från kollektivet. Förstå att det inte är någons ansvar att rensa ut för någon annan, bara för sig själv. När man rensar ut ett problem sänder man den helade frekvensen ut till kollektivet, den aktiverar då dem som också är redo att rensa ut den. Ju fler som helar sig själva, desto större blir den helade frekvensen inom kollektivet och detta leder till stor förändring genom att det aktiverar alla som är redo att hela det inom sig själva.

Jag: Jag är tacksam över dina ord om att man ska lyssna på kroppen. Jag har upplevt vissa sug som inte verkar vara vettiga och de går tvärtemot min diet. Jag har kämpat med en motsägelse, även om jag känner mig så mycket bättre när jag lyssnar på suget.

Quan Yin: Varifrån fick du dina trosuppfattningar gällande din diet?

Jag: Vissa kommer från holistisk medicin, andra skapades för att jag ville höja min vibration och jag fick höra att vissa födoämnen sänker vibrationen.

Quan Yin: Det är viktigt att försäkra sig om att ens övertygelser inte blir till ens fängelse. Det finns ingen större auktoritet gällande vad ni under den här tiden behöver, än ni själva. Lyssna till kroppen, förena er med hur varje sak som ni inmundigar får er att känna er. Låt detta bli er vägledning, men inte er regel, eftersom de också kommer att förändras. Ni måste förstå hur kraftfulla ni är. När ni förstår att allting är av ljuset och att det är er varseblivning som förändrar det, så kommer ni att inse att allting stämmer överens. Er känsla och avsikt är det allra viktigaste. Detta återigen handlar om att ni förstår er sanna natur och er gränslöshet.

Jag hoppas att mina frågor har hjälpt till och att ni mår bra när ni läser denna blogg. Jag uppskattar verkligen alla som delar denna blogg eftersom mycket av denna information på senare tid blir blockerad inom sociala medier. Jag sänder er all kärlek och glädje som vi kan ta emot.

Jenny.

 

Quan Yin via Jenny Schiltz, July 6th

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...