Quan Yin via Jenny Schiltz, 15:e november

Fasen av Kaos – Quan Yin

Publicerad den 15:e november 2016, av Jenny Schiltz

 

Uppdatering av Uppstigningsenergin, Uppstigna Mästaren Quan Yin.

 

Jag är glad att ha fått möjlighet att tala med er alla i dag. Vi förstår att många av er känner av det stora flödet i ert samhälle. Ni upplever stora förändringar och några av er undrar om dessa förändringar verkligen är positiva. Låt oss försäkra er om att de är det. Just nu känner sig en del av er ganska skeptiska, och undrar om vi är medvetna om vad som händer på er planet. Vi är mycket medvetna om det och kan se helheten, och det är det vi vill att ni ska förstå.

 

Vid tiden för skapandet blir det kaos, men det kommer att stabiliseras, och vid stabiliseringen kan sedan saker uppföras eller införas, men först är det kaos. När floden blockeras av en bäver, måste floden tvinga flödet i en ny riktning, men till att börja med blir det kaos i den nya riktningen, och sedan kommer flödet. Det är där ni befinner er nu. Ni är i den fasen med kaoset. Det ni måste hålla fast vid är, att när kaoset stabiliseras kan den nya byggas. Det är av denna anledning som vi har bett er att inte uppslukas av känslorna från den yttre världen, för då motarbetar ni uppförandet av det nya. Vi har bett er alla att tänka på vad ni skapar genom era tankar, ord och handlingar, för vi räknar med er för att stabilisera kaoset, så att ett nytt flöde kan upprättas.

 

Vi förstår att detta inte är någon liten uppgift. Vi ber er att vara livbåten, eller nollpunkten, om ni föredrar det. Vi ber er att använda ovillkorlig kärlek gång på gång, när mycket av det ni hör i er värld är motsägelsefullt, och som syftar till att hetsa er. Vi ber er att vara öppna och se alla sidor, vilket gör att ni kanske ser en sida som ni aldrig har sett förut. Ert samhälle bygger på konflikter och felaktig information, och sanningen har bara börjat att komma fram. Ni frågar er kanske varför det varit så, och svaret är enkelt. Kränkning av en medmänniska kan kännas som ett uttryck av kraft, att man hävdar sin rätt, men det är faktiskt en illusion. När ni kan älska alla villkorslöst, och inte triggas av andras åsikter, det visar den sanna definitionen av att ha egen kraft.

 

Det betyder inte att ni inte kan ha en egen åsikt eller sätta gränser, tvärtom. Det är att förstå att era åsikter är värdefulla för er, och en annans är värdefulla för dem, och de behöver inte överensstämma. Det är att förstå att alla går igenom processen för uppvaknande, med olika hastighet och på olika sätt. Någon kan välja att bli uppväckt genom att acceptera rädsla och separation ett tag, för att detta är det bästa för dem. Vi ber er att låta var och en ha sin egen process, precis som ni tilläts ha.

 

Många av er kämpar med känslor av rädsla, ilska och upprördhet i kollektivet. Era känsliga naturer kan bli lätt överväldigade. Om detta är vad ni upplever så ber vi er att ta ett steg tillbaka, och ta en titt på er närmaste verklighet. Tänk på att just nu, speglas varje människas inre konflikt i er sfär av medvetna anslutningar. Titta på era närmaste relationer, era vänner och er familj. Är det harmoniskt? Känns det lätt? Titta sedan på era arbetsrelationer, hur är er relation i det stora hela? Finns det oenighet? När visas ni vad som måste bli healat inom er? Det är er sanna verklighet, allt annat är sådant ni tillåter komma in genom externa källor. Det är inte så att vi rekommenderar att ni tar på er skygglappar för det som händer i omvärlden, men först måste ni vara säkra på era roller, i era relationer.

 

Om ni tänker på varje område av anslutning som dra sig längre och längre bort från stranden, kommer ni att förstå varför det är viktigt att hela tiden göra båten större och större. Om någon sitter i en roddbåt, vilket kan vara fullt tillräckligt om det finns någon oenighet mellan nära och kära; då kanske de blir lite blöta när de försöker korsa vattnen av familjen eller arbetsrelationer. När ni övar era färdigheter i neutralitet och ovillkorlig kärlek, samtidigt som ni arbetar er igenom allt som flyttar er från detta tillstånd, blir er båt större och stabilare.

 

Många av er har viktiga roller för att stabilisera den nya jordens energi, det nya nätet och att hjälpa till med att heala planeten och dess invånare. Ni är stabilisatorer för ert område. Dessa roller är mycket viktiga och för att uppnå det krävs det att ni har balans inom er. Att upprätthålla balansen, även om det innebär att ni måste ta er bort från allt som stör, är inte själviskt, det är nödvändigt.

 

Med djup respekt och beundran,

 

Quan Yin

 

Samtal med Quan Yin:

 

Jag: Jag kan ärligt säga att jag är chockad över att så mycket galla spytts över personer för deras politiska åsikter. Småaktigheten, anstormningen av generaliseringar och negativiteten, förvånade mig verkligen. För mig, beror denna chock på att jag förstår att tankar, ord och känslor åstadkommer något. Många vapen tillverkades och kastades fram.

 

Quan Yin: När man är omedveten om detta faktum, och inte förstår vad som har skapats och använts. Det är väldigt lika ett krig. Det är därför som vi har skickat meddelanden till människor, för att de ska kunna undvika slagfältet. Det kan uppstå utmaningar för människor att försöka behålla sina energifält klara, mitt i kaoset. Det kan åstadkommas, men man bör sitta i en mycket stor båt.

 

Jag: Portalen den 11:11 var verkligen kraftfull. Vid ett tillfälle kände jag mig som om portalen fanns inne i min kropp, och drog in hela mitt väsen. Det kändes som om jag var i ett svart hål, som drevs framåt. Jag talade med min högsta aspekt som förklarade att denna Stjärnportal inte var ”där ute”, utan inom varje människa. Jag skulle vara stilla, och njuta av den fantastiska processen som ägde rum.

 

Quan Yin: Ja, det är en vanlig missuppfattning att stjärnportar och portaler finns utanför er. Allt finns inom er, och varje människa kan själva aktivera alla övergångar till den nivå de klarar av.

 

Jag: Många har det jobbigt fysiskt. Huvudvärk är vanligt. Alla mina barn har haft det de senaste två veckorna. Jag hittade ett Epson saltbad som gör underverk. Vissa upplever fluktuationer i sin hörsel och syn. Några har haft höftsmärta och svullnat i nedre delen av benen.

 

Quan Yin: Tänk på att allt detta är normalt, när ni tonar in till de högre frekvenserna. Allt inom er skiftas och förändras. Det kräver reglering i era energetiska och fysiska kroppar. Detta utförs enklast under sömnen, och det är därför så många vilar mer än vanligt. Drick mycket vatten och det som också är viktigt, är kosttillskott av mineraler, som till exempel magnesium.

 

Jag: Tack!

 

Quan Yin: Jag är glad att kunna hjälpa till med denna vackra övergång.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...