Quan Yin via Natalie Glasson, 10 mars 2023

 

Quan Yin via Natalie Glasson

10 mars 2023

Jag för fram energin av förkroppsligande, av frid och av själs-integration. Mitt syfte idag är att vägleda er i en speciell teknik så att i kan bringa ert förflutna i balans, eller samtidiga livstider, liksom era upplevelser på Jorden i det förflutna, nuet och framtiden. Ert förflutna, om det så är det förflutna i en samtidig livstid eller det förflutna i er nuvarande verklighet, påverkar er nutid och den framtid ni skapar för er själva. Det kan påverka er på ett positivt och kärleksfullt sätt, eller det kan skapa utmaningar, kaos, störningar, rädsla eller ångest.,

Ofta inser vi inte, eller kan inte ens förstå, när ett tidigare liv eller samtidigt liv eller det förflutna i vår nuvarande verklighet, påverkar vår existens, eftersom allt känns som om det kommer från er, att detta är ert naturliga och normala själv. Ni kanske inte är helt medvetna om er förmåga att manifestera och hur ni använder era tidigare erfarenheter för att manifestera er nuvarande verklighet. Liksom hur det dikterar hur ni agerar och reagerar. Det finns ett okänt område, det finns ett område ni inte vet påverkar era övertygelser, påverkar era handlingar och reaktioner och allt ni skapar.

Jag, Lady Quan Yin, vill erbjuda er en teknik för att få balans i allt ni upplevt och allt som påverkar er verklighet, få det i balans med er själ och essensen i er varelse, och därför helar aspekter av ert förflutna eller era upplevelser, för att stötta er i att påverka er nuvarande verklighet med vibrationen av balans. Tänk om balans var den energi från vilken ni skapade, det skulle betyda att ni skulle känna er trygga och säkra i er verklighet, i er kropp och ert varande. Era upplevelser skulle komma från ett utrymme av balans. De skulle låta er uppleva balans, men också främja och förstärka balans i er verklighet. Sålunda uppmuntra er att utforska balans som en helig kvalitet av Skaparen.

Er ryggrad har energetiskt en karta över hela er resa, från det ögonblick ni separerades från Skaparen och kom in i form, till denna stund. Kartan visar den väg ni gått, alla livstiderna, förflutna samtidiga livstider ni upplevt, alla lektioner ni lärt er, alla lektioner som återstår att läras, de förbindelser ni gjort, och målen hos er själ. Allt angående er resa tills nu och i framtiden finns energetiskt i er ryggrad. Varje livstid ni upplever laddas ner i er ryggrad och ni bär dem med er. Ni bär denna karta med er så ni har tillgång till andra livstider, till era mål, till förmågorna. Detta betyder att vi har en möjlighet att få balans i hela er resa genom att arbeta energetiskt med energin i er ryggrad, det är nästan som aurafältet i er ryggrad.

Ni kan kalla fram mig, Lady Quan Yin, under meditation, och era guider att omge er. Jag kommer att börja vid basen av er ryggrad, jag lägger mina energetiska händer frampå och bakpå, och börjar sända energin av balans, frid, förkroppsligande och själsintegration i en rosa och persiko-orange färg in i er ryggrad och energin i er ryggrad.

Tillåt mig att sakta röra mig uppför er ryggrad. Låt mig röra mig i en hastighet som är lämplig och låt er själva bara observera. Andas djupt och vet att jag arbetar med energin i er ryggrad och kartan över er resa.

Det är ert syfte att vara medvetna om allt som kommer fram i ert sinne och er medvetenhet, om det så är en färg, en symbol, ett ord, ett minne, en vision, en känsla. Jag inbjuder er att observera och hedra det. Vi skapar balans i energin i er ryggrad och i er resa. Ni kan uppleva ögonblicksbilder av saker som ni måste erkänna med ert medvetna sinne. Vem skulle ni vara om ni var formlösa, utan etikett, obegränsade, djupt kärleksfulla, mäktiga och belåtna?

Då jag når toppen på er ryggrad kommer jag också att inträda i ert huvud och sända energi in i det. Ni kommer att uppleva detta på ett för er unikt sätt.

Jag kliver sedan tillbaka och placerar samma energi i ert aurafält och i ert hjärtas utrymme. Jag kommer att placera en gåva av balans, ni kan låta er erkänna denna gåva. Den symboliserar er balans. Stå kvar i detta utrymme så länge ni vill, och ni kan öva på denna process så många gånger ni önskar. Det är också en teknik ni kan använda när sorgsenhet kommer in i er medvetenhet, ilska, rädsla, alla känslor som får er att känna er oanslutna till er själva eller till Skaparen. Även om vi arbetar med energin i er ryggrad och i er resa, kan sorgsenheten eller ilskan komma från någon punkt längre ner i er ryggrad, vilket betyder i själva början av er resa eller längre upp, vilket betyder denna livstid.

Jag finns alltid närvarande för att stå till tjänst när processen är fullbordad, ni kan föreställa er, känna och erkänna att Moder Jord tar tag i era fötter med sina energetiska händer för att jorda, centrera och balansera er varelse.

Ibland är det inte nödvändigt att veta vad som blir helat eller balanserat. Tillåt er själva att bara ta emot.

Tack för att ni låter mig arbeta med er idag. Denna balans kommer att ha en kraftfull inverkan på er varelse.

Jag är Lady Quan Yin. Jag tackar er.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *