Lady Quan Yin via Jenny Schlitz, 25 september

 

kwan-yin

 

Vi kommer till er med ett firande då X-vågorna av energi flödar in i ert jordeplan och ändrar allt runt omkring. Hur dessa vågor påverkar er är helt olika för varje person och vi förstår att detta kanske skapar osäkerhet och tvivel i ert fält. En del av er tar stora steg i ert tänkande och uppnår fantastisk klarhet. Andra känner mer energierna och glädjen som detta för med sig då ni rör er och förbinder er med det enade fältet. Andra känner fysiska symptom som överskuggar mycket på grund av dess intensitet. En del känner inte mycket alls i denna våg och det har skapat rädsla. Förstå att alla påverkas utav denna våg till olika grader ingen lämnas på efterkälken. Denna uppfattning är bara en illusion som skapar rädsla och begränsar er förmåga att ta in energierna som omger er i dessa ögonblick.

Tänk er en symfoniorkester. När ni sitter långt bak kan ni höra musiken, men inte urskilja de olika instrumenten. Då ni för er närmare till musiken så kan ni urskilja individuella instrument, men när ni kommer än närmre så kan ni urskilja de subtila harmonierna och undertonerna. Detta illustrerar direkt era vibrationer och mängden densitet ni har rensat ut. NI kan bara urskilja och använda vad er vibrationsnivå kan processa i dessa ögonblick. För en del betyder det plats framför scenen vid konserten och för andra så betyder det att de hör hur den mjukt spelas i bakgrunden. Varken det ena eller det andra är rätt eller fel, utan perfekt för där ni är i er utveckling.

Förstå att då denna våg skapar en impuls för rensande och tillväxt och dess styrka kommer att sprida koderna så kommer den inte att lämna er jord. När ni går framåt i er resa kommer ni därför att kunna få tillgång till alla koder då ni är redo. För även de som bara hör symfonin på avstånd kommer till slut at höra den såsom om de sitter på parkett, då de är redo. Då var och en av er rensar ut mer densitet och rädsla från er form, och därmed frigör er högsta aspekt att förena sig mer fullt, så kommer ni naturligt att få tillgång till koderna som är jordade in i er jord vid denna tid. Det finns ingen anledning att frukta att en möjlighet har missats. Låt er själva vara precis där ni är, föga motstånd, föga rädsla och ni kommer då att öppna er själva upp mot att ta emot allt ni är kapabla att ta emot vid denna tid.

För de som finner att deras interaktion ger upphov till djupa känslor och vars livssituationer blir outhärdliga så ber vi att ni ser dessa situationer som en gåva. Det är i dessa ögonblick som de som orsakar er den största turbulensen hjälper att gräva upp vad som har gömts djup ned, kanske till och med gömt från er själva. Det kan bli mycket uppslitande då ni lär er om aspekter av er själva som behöver ändras eller frigöras. I varje ögonblick har ni ett val. Man rasa mot känslorna och förhållandena och se orättvisan, eller man kan tyst erkänna att till och med de mest plågsamma situationerna och interaktionerna är designade för att hjälpa. Då ni uttrycker tacksamhet för en klar vision, avslöjandet av gömda känslor som måste helas, så kommer ni att gå igenom lärdomarna mycket snabbare.

Många av er känner draget från det förgångna, minnen, situationer och förhållanden. De dras från inom er så ni kan undersöka dem, se på lektionerna som var ämnade och besluta med avsikt att ni inte längre behöver föra detta framåt och in i er värld. När ni väl helt har helat och löst frågan så kommer ni att finna att ni naturligt inte för er saken vidare med er, enbart själens erfarenhet. På detta sätt får ni en möjlighet att göra er själva fria genom att lämna kvar i det förgångna vad som inte längre behövs föras vidare. Låt denna våg av fantastisk energi hjälpa er att arbeta igenom allt det som inte hör hemma i det nya. Då ett minne kommer fram av sig självt, se på lektionen, gåvan och låt det helt enkelt gå vidare med en enkel observation. Det är känsla som för det in i vad ni skapar i varje ögonblick. Ni har kraften att ta er igenom allt som livet på jorden har lärt er och komma ihåg vilka ni är.

Med enorm glädje och celebrerande,

Qyan Yin

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

If you would like to obtain a personal spirit guide reading, please click on this link for more information. https://channelingthemasters.wordpress.com/loved-onespirit-guide-readings/ 

For information on personalized Ascension guidance sessions, please click this link. New class listings and descriptions are updated.  https://channelingthemasters.wordpress.com/ascension-guidance-sessions/

**As with all information we receive regarding the ascension process, discernment is necessary. If you read or hear something and it does not resonate, simply let it go and find what makes your soul say YES! **

The beautiful artwork can be found at http://www.delightfulknowledge.com/vitakinesis-healing-abilities-subliminal-healing-training

Du gillar kanske också...