Kuan Yin via Susan Leland, 27 oktober

kwan-yin

Kuan Yin

”Era 3D –rädslor kan inte följa med er!”

Ashtar On The Road Telefonkonferens

27 oktober, 2015

 

”Jag är Kuan Yin och jag hälsar er alla som mina mest Älskade, mina Barn av Ljus, eller Solens Barn, mina Bröder och Systrar, med Kärlek! Och jag lyckönskar och hedrar er alla för ert Mod att hålla er på rättkurs i dessa fantantiska tider! Jag säger detta för att det har förekommit så många utmaningar. Ni kom hit för att vara modiga. Ni kom hit för att rensa ut de sista av era rädslobaserade program. Ni har i era livstider upplevt traumatiska dramer, inte enbart i denna livstid, förstås. Men det är så att de rädslobaserade uttryck som ni har exponerats för, de program som har kontrollerat er och mest av allt, era egna känslor av att vara ensamma i mörkret, dessa har verkligen varit formidabla i denna livstid!

Jag är här för att tala om för er att dessa utmaningar nu håller på att ta slut!!! Vi är tillsammans inom detta speciella Uppdrag! Och det innebär att vi bokstavligen ska rena och rensa ut alla kvarvarande rädslor som ni kan bära på. De är de som är allra mest djupgående. De är de mest utmanande för er alla, oberoende av vilka de är. De har energin av ett lågvibrerande slag och den kan dämpa några av de Höga Vibrationerna, som nu är så tillgängliga för er, nu när ni alla bara behöver be om att de ska komma till er.

”Ni måste bara fortsätta på den kurs ni håller, och veta att ni absolut inte går ensamma och att vadhelst ni kan vara rädda för endast är en illusorisk skapelse som inte behöver och faktisk inte kan, hålla sig kvar inom er när ni förflyttar er uppåt i de Högre Dimensionella Livsstilarna. Ni är redan där!

”Var tror ni att ni befinner er medan ni sover? Vart tror ni att ni tar vägen när ni mediterar? Vad känner ni när ni kysser en baby eller doftar på en blomma eller kramar någon som står er nära? Ni befinner er inte i en lågt belägen plats vid den tiden eller vid någon annan tidpunkt, när ni känner Glädje!!! Om ni helt enkelt sitter på marken och samtalar med Moder Gaia och hennes Riken, om ni är i era Guiders sällskap, Änglarna, De Uppstigna Mästarna, om ni styr ert skepp i Ashtars Command, om ni helt enkelt förenar er med era varelsers helhet inklusive era Högre Dimensionella Jag, så befinner ni er inte i tredje dimensionen! Ni är på nivåer av Högre Fjärde, Femte – och till och med Högre Dimensioner!!! Dit kan rädslan inte följa er. Den kan inte existera där. Den måste bara släppas.

”För att alltmer kunna befinna sig på dessa Högre Nivåer, genomgår ni transformationer i varje del av era tredje -dimensionella varelser. Ni känner redan till att era fysiska kroppar håller på att förändras till kristallina kroppar – och de kommer att bli lättare! Några av er upplever förändringar i vad ni väljer att nära dessa kroppar med. Några av er håller på att förlora, hmm låt oss säga, delar av era kroppar som innehåller toxiner, för toxiner kommer inte att följa med till de Högre Dimensionerna med er, så de måste bli frisläppta. Ni har ställen i era kroppar som perfekt passar för att lagra dessa och därför kanske ni kommer att tappa lite vikt. Det stämmer inte i vart fall, för var och en håller sin specifika takt i förändringen.

”Den viktigaste förändringen är naturligtvis, som ni redan lite har hört talas om, det är det som finns inom ert eget Hjärteutrymme och i de Högre Nivåerna av er själva; era röster, era visdomsögon, era kronchakran och bortom dem. Ni kommer att få nya chakran öppnade på andra ställen. Ni har några Högre-Dimensionella chakran som ni håller på att förena er med. Ni har vad ni har kallat era tre lägre chakran som håller på att förändras! De måste förändras för de kommer att följa med er – de kommer inte att läggas åt sidan eller slängas överbord eller nåt liknande!!!

”Dessa är utmanande tider, men ni kommer att klara det, varenda en av er!!! Vi är så fulla av Glädje! En del av er är redan framme. Få tillgång till den delen! Observera er själva från detta Högre –Dimensionella Jag-Perspektiv så kommer ni att se vad jag talar om. Se på er själva i era tidslinjer, åh, låt oss säga för fyra år sedan enligt er tidsberäkning, och helt enkelt se hur mycket Ljus som ni utstrålar och se sedan på er själva just nu, och lägg märke till ökningen! Den är spektakulär!!!

”Planeten Jorden befinner sig alltmer i Ljuset. Ja, det är viktigast att alla varelser på Planeten Jorden fattar sina egna beslut huruvida de önskar stiga upp under denna tid – denna era ska vi säga – eller om de fortfarande önskar vänta ett tag. Där finns de som är så rotade i sitt mörker som de är så rädda att lämna att den specifika gruppen – majoriteten av dem – kommer att förflytta sig till andra platser. Men inom den gruppen, finns till och med nu Ljus som lyser upp, och fler är på väg!

Så, när ni med avsikt och flit, medvetet lyser med era Ljus, för att lyfta upp Planeten Jorden och alla hennes riken, var försäkrade om att inkludera alla som fortfarande är djupt rotade i rädslans mörker, för ni är här för att skapa mirakler, inte bara inom er själva och för er själva, utan även för alla andra!!! Det är så det fungerar. Det är så Världen blir ett Kärlekens Samhälle. Och det, mina Mest Älskade, är vad vårt Uppdrag är tillsammans!

”Jag är så hedrad att få vara här med er, att få ha denna möjlighet att tala om för er hur strålande och vackra ni alla är!!! Tillsammans fullföljer vi det som ni påbörjade för så länge sedan, när ni först lämnade de Högre Platserna av Ljus och bosatte er i den tredje dimensionen, för att få uppleva allt som den möjligtvis kunde innehålla, för att på den nivån skapa allt som kunde komma fram, för att kunna träda in där Moder/Fader Gud kunde observera allt som föddes fram!

”Ni har gjort detta strålande och vackert. Och det håller på att gå mot sitt slut, för ni lovade, när ni sänkte er vibration – eller tog på er slöjan, hur ni önskar se det – ni lovade att ni en dag med era kroppar skulle återvända till Ljuset, med era transformerade kroppar som hade blivit tre-dimensionella kroppar, men som fortfarande bar Kärleks-Ljuset inombords. Och det är det som ni håller på att lyckas med! Det är vårt Uppdrag som vi tillsammans håller på att slutföra!!!

Tack så mycket, Älskade Ni, Älskade Familj. Vi är tillsammans och tillsammans är vi Kärlek i Enhet i allt Kärleks-Ljus i Universum!!! Så är det. Namaste!”

 

http://www.ashtarontheroad.com/kuan-yin-fears-cant-go.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, October 27, 2015. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...