Saint Germain via Ray Dawn, 24 September

saintgermain

 

Hej alla ni vackra varelser! Det är jag, Saint Germain, som är här för att tala med var och en av er och för att tillåta varande-skap inom vart och ett av era kära hjärtan!

Mina Kära, nu är tiden, ja, det är alltid nu, och ännu mer, så nu är det verkligen dags att väcka era hjärtans fulla omfamning av att vara människa i denna sfär!

För att vara sant mänsklig finns uppgiften till hands! Ni kanske frågar, vad betyder det att verkligen vara en människa? Nåväl käraste person, i er älskade sfär, att vara sant mänsklig är att vara er levande essens i formen! Ja, var och en av er är levande essens, som är i materiell form på denna Jord, vid den här tiden i denna stratosfär, cirklande runt solen i en viss frekvens!

Frekvensen ni är i, går naturligtvis igenom en större uppgradering, en revolution av varande, och en renässans av förtjusning! Ja, det kan verkligen vara en glädje, när ni släpper taget och tillåter er att vara den ni verkligen är!

Vi ska alltid komma tillbaka till denna fråga .. Vem är du?

En varelse – som är njutande av saker, som kan bli själv-medveten, och som kan tillåta sin egen uppfyllelse, uppskattning och kärlek till sig själv!

Vi skulle vilja säga till var och en av er, självkärlek är nyckeln, är vägen igenom den här tiden av transformationen av ämnet, eftersom den finns till hands kära ni. Ja det är den!

Ni alla känner detta djupt, ni har väntat så länge, och ändå hör vi er beklaga er över allt som är i försämring, av allt som faller bort … Vill ni ha det på något annat sätt? Ja alla världar är en scen, kan du spela din del? Kan du vara en villig deltagare? Kan du sluta se smutsen i andras ögon och fokusera på bjälken i ditt eget?

Vi blir lite stränga här, eftersom var och en av er har arbete att göra med ert eget välbefinnande, det är vägen framåt och uppgiften till hands … Titta inte på utsidan, titta hellre inom och vakna till ert eget öde, till er gudomliga kraft till er själva som skapar-gudar! Öppna era ögon för att se!!

När ni gör detta kära ni, kommer ni att veta vem ni är och ta er rättmätiga plats! Ni är gudomliga varelser i formen, och spelar spelet här … Spelet förändras nu; hastigt faller allt som inte är i linje med sanningen bort … Stå starka i ert innersta väsen i ljuset inom var och en av er … Låt det vägleda er till inre förvandling och frihet! Låt det vägleda er hem! Hem är där hjärtat är och kära ni, hjärtat är inom er!!

Vara fria att njuta av ert uttryck som ni befinner er i, håll er vakna till sanningen, följ och hedra era egna själv, intuition och känslor, var öppna för nya upptäckter och ha lite kul .. Lär er att släppa taget och leka … Ja var som barnet som kommer till himlen, vilket är friheten att älska, att öppna och att växa!

Var och en av er är här för att föra fram era egna uttryck! Nu är den stora knuffen framåt .. Föd stjärnan som ni är! Var fria och njut av denna erfarenhet …

Vi är här och väntar med hetsade andetag … Som vad vill ni födas inom? Som inom så utom, så var klar med att du är en kraftfull gudomlig varelse! Öppna upp på alla sätt till er egen essens, lyssna och hedra vad som känns rätt för er och agera på det! Släpp fördömanden och särskilt självfördömanden och vad ni måste göra för att överleva eller för att få acceptans! Ni är accepterade, ni måste nu acceptera er själva! När ni gör det, blir ni fria att utforska nya verkligheter och att föra fram med Moder Jord nya skapelser!

När vi alla kommer hem till våra hjärtan, blir vi stilla, kan vi höra klart, vi kan tillåta mjukhet och nåd, och vi kan starta om … Då kan vi bli uppdaterade, för att stiga fram längs vår egen unika väg och vara starka nog att lita på Den! Ni är alla kodade för detta och kom ihåg, ni har allt inom er som behövs för er resa! Kom också ihåg att Dårarnas resa börjar på nytt varje dag med obegränsad potential! Så ha kul och njut av er väg!

Vi älskar er alla innerligt och är era största ”påhejare” när ni ibland kanske faller eller missar ett steg. Vet i dessa tider att ni får en sådan inre visdom, slagkraft och styrka .. Var fria och lätta med ebb och flod av livet kära ni, gläds av dansen och följ er egen inneboende visdom … Hela vägen hem. Muntert, glatt hela vägen hem!

Vi tackar er och kommenderar er, ta tillbaka er makt nu, och titta på när den nya världen transformeras och vecklas ut! Var öppna för de nödvändiga förändringarna och ha roligt med dem, bli som barnet och var öppna för underverken i universum, när ni är allt som är, och alltid ska vara …

Vi älskar er! Saint Germain och vänner …

Välsignelser och kärlek, Kära Hjärtan !!!

 

Översättning: Mie Fjällvide

 

 

Ray Dawn
www.raydawn.com
Copyright Ray Dawn 2015
Tveka inte att re-post så länge kredit ges för att kanalisera och hennes hemsida är ingår-tack !!

Du gillar kanske också...