Rådet via Ron Head, 20 januari 2019

Rådet, 20 januari 2019

Via Ron Head

Idag kommer vi att diskutera några av Jagets kvaliteter visavi dina. Vad håller du på utvecklas till? Mer exakt, vilka egenskaper har ditt Sanna Jag som ditt inkarnerade jag håller på att lära sig att omfatta på detta plan?

Innan vi går in på det, låt oss göra det klart att chansen för någon mer separation mellan ditt Högre Jag och dig är lika liten som en separation mellan dig och din stortå. Du är en aspekt, en del av ditt Högre Jag, och ditt slutgiltiga mål är att komma ihåg detta faktum, och låta det bli sant här i detta liv.

Ett av hindren är att ni har köpt konceptet att det finns en skillnad mellan de två. Att det inte finns en chans att en mänsklig varelse kan bli så underbar, så magisk och så gudomlig. Och vi håller med, ni har rätt. Det finns ingen chans att bli vad ni redan är.

Ni gör uttalande som medger det, ändå motsäger ni dessa uttalande i nästa stund. Gud är kärlek. Det finns bara kärlek. Gud finns i allting. (Men inte i Honom Själv). Allt är heligt, men det kan jag aldrig bli. Jag förlåter. Men jag kan omöjligt bli förlåten för DET DÄR! Han borde straffas. Gud finns inom alla.

Nu vill vi säga det här, antingen är allting heligt, eller så är ingenting heligt. Varför? Därför att Gud är Skaparen av allt, och det finns inget mer att skapa allt ur. Korrekt? Inte ens någon av er.

Så vilka är de olika egenskaperna mellan dig, stortån och ditt Högre Jag? Förstå att om detta JAG kunde definieras och förklaras, skulle det ha gjorts för länge sedan. Men vi kan peka på några av de egenskaper som Det har.

Det Sanna Jaget är. Det finns inget tidigare jag. Det finns inget framtida jag. Det går inte att förklara det eviga för den linjära hjärnan. Det bara är. Så saken är den, bland annat, att alla inkarnerade varelser, och alla andra varelser alltid har funnits. Och du är en av dem.

Jaget är medveten om det här. Det har levt många gånger och det har ”dött” många gånger. Det fruktar inget. Från dess perspektiv finns det inget att frukta. Det saknar inget. Det vet att alla skapade Universa är tillgängliga för Det. Det dömer inte sig själv eller någon annan. För det första finns det ingen ”annan”. För det andra, ser Det bara perfektion i allt som finns. Det vet sin styrka. ”Skåda. Jag gör allting nytt.”

Det du som inte känner sin egen makt, inser inte att dess egen misstro är all makt det behöver för att behålla sin overkliga, men felaktiga separation. Dess egna dömande av sig själv är allt det behöver för att förneka sin egen gudomlighet. Dess egna godtagande av andras dömande, visar tro på dess egen brist på perfektion. Dess rädsla för att bli vad det faktiskt redan är, är vad det uppfattar som slöjor, blockeringar, fördömande av den Gudomlige, etc.

Omvänt är godtagandet av möjligheten till förkroppsligande och det lämpliga i att jaget blir dess manifesterade Jag. Det är det ni kallar uppstigning. Och den processen har pågått under flera år. Era kroppar har faktiskt blivit kapabla att hantera denna högre energi. Ni har gjort er av med ert bagage och uppstigningen pågår.

Vissa av er förstår vad som håller på att hända andra, och ni dömer er själva för att det inte händer er. Det här är en process och var och en av er måste börja där ni är.

Vad vi ser som omedelbart, ser ni som ”är vi inte där än?” Ni skulle känna stor glädje om ni tog er tid att uppskatta varje steg ni tar genom uppstigningen, och kände glädje för hennes tillväxt eller gladde er åt hans förändring. Vi uppmanar er att ständigt påminna er själva om att det här är en kollektiv upplevelse. Varje steg uppåt som en av er tar bidrar till allas uppstigning.

Vi har tagit oss tid att gå igenom allt detta, för när era frågor når oss är det uppenbart att minst hälften av dem skulle kunna besvaras om de övervägdes i ljuset av det som vi just har förklarat. Ni kommer inte att förstå vad vi har sagt så länge ni läser det genom linserna av era tidigare läror, dogmer och trosuppfattningar. Men mycket kommer att börja förändras för er om ni kan börja tillåta att det finns en möjlig sanning i dessa begrepp. Ju mer ni införlivar dem i era liv, desto snabbare och mer komplett kommer er personliga förändring att vara.

Vi erbjuder er vår ovillkorliga kärlek och vårt stöd. Ni är trots allt, utifrån vår synvinkel, andra aspekter av oss. För er en möjlighet, för oss är det givet.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

http://ronahead.com/

Du gillar kanske också...